Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök medel för forskningsinfrastruktur

Två händer som monterar sladdar i en apparatur.

Varje år utlyses universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur. Minimalt kan 250 000 kr/år sökas och maximalt 10 miljoner kronor. Infrastrukturen kan som längst beviljas stöd under 5 år.

Beslutade projektmedel ska täcka såväl direkta som indirekta kostnader. Utbetalning av beviljade medel sker tidigast i januari 2023.

Fokus ligger på tvärvetenskapliga forskningsmiljöer med strategisk betydelse för universitetet. Om de har en förankring i flera fakulteter är det en fördel.

Den forskningsinfrastruktur som kan komma ifråga för central finansiering är i första hand kvalificerade instrument, elektroniska arkiv/databaser, servicepersonal eller stöd till användare för långsiktigt användande, underhåll och utveckling av infrastrukturen.

Om en forskningsinfrastruktur söker och beviljas finansiering från olika källor inom universitetet (från institutions-, fakultets eller universitetsgemensam nivå eller annan källa) ska det ske transparent och, om möjligt, i samordning.
Utlysning av universitetsgemensam infrastrukturfinansiering sker en gång årligen.

Beslut om tilldelning tas av rektor efter beredning i forskningsnämnden och dess arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur.

Kriterier finns specificerade i Handläggningsordning gällande universitetsgemensam finansiering av forskningsinfrastruktur vid Lunds universitet (Dnr STYR 2021/2717). Den finansierade infrastrukturen ska stödja och möjliggöra forskning av mycket hög vetenskaplig kvalitet.

Eventuella frågor besvaras av Johanna Mellgren på: johanna [dot] mellgren [at] fs [dot] lu [dot] se

Ansökan skickas till ansokan [at] fs [dot] lu [dot] se. Skriv "Infrastruktur" i ämnesraden.

Sista dag för ansökan: 1 mars 2022, klockan 9.00.