Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sparpaket för Gemensamma förvaltningen

Tegelbyggnad. Foto.

Nu realiseras flera åtgärder för att få Gemensamma förvaltningens ekonomi i balans. En av dem är minskat universitetsgemensamt stöd till uppdragsutbildning enligt ett nyligen fattat rektorsbeslut. Exempel på andra åtgärder är att inte återbesätta vissa tjänster vid pensionsavgångar, lokalförtätning och minskade resurser inom vissa områden.

Sammanlagt behöver Gemensamma förvaltningen sänka sina årliga kostnader med 20 miljoner och besparingspaketet består av flera olika delar. Enligt ett nyligen fattat rektorsbeslut kommer det universitetsgemensamma stödet för uppdragsutbildning att minskas till en nod med tre till fyra heltidsanställningar. Idag har avdelningen för uppdragsutbildning (LUCE) på sektionen Forskning, samverkan och innovation cirka 20 anställda och har sedan 2019 gått med underskott. Den årliga besparingen blir 2-3 miljoner, bland annat för minskade lokalkostnader.

Nodens uppdrag kommer under hösten att tas fram i dialog med fakulteterna. Planen är att det bland annat kommer att ingå visst stöd i avtalshantering och att vara en kontaktväg in till universitetet för de som vill köpa uppdragsutbildning. Även rapportering till UKÄ, Universitetskanslerämbetet, och att vara sammankallande för ett LU-nätverk för uppdragsutbildning kommer att ingå. Rektorsbeslutet innebär att huvuddelen av ansvaret för stödet till uppdragsutbildning tas över av fakulteter och institutioner. 

Klart senast i mars 2025

Beslutet att minska det universitetsgemensamma stödet för uppdragsutbildning har föregåtts av en remissrunda med fakultetsledningarna och dialog med de berörda medarbetarna. Samtliga fakulteter är i huvudsak positiva till beslutet. Förändringen kommer att genomföras successivt under hösten 2024 och början av 2025. Senast 31 mars 2025 kommer LUCE som organisatorisk enhet att upphöra. Berörda medarbetare får omställningsstöd via sektionen HR med start efter sommaren.

Arbetet med att skapa en universitetsgemensam nod, för ett begränsat stöd till uppdrags-utbildning har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten i dialog med ansvariga på fakulteterna. Även överföring av pågående uppdragsutbildning kommer att genomföras under hösten i dialog med fakulteterna.

Andra åtgärder som ingår i sparpaketet för Gemensamma förvaltningen är bland annat lokalförtätning, att vissa tjänster inte återbesätts vid pensionsavgångar eller uppsägningar, minskade resurser för bland annat innovationsstöd, arbetsmiljö, internationalisering och arbetslivssamverkan, ändrad ålder för uttag av delpension till 63 år och att deltagaravgifter till Lundaloppet inte betalas av arbetsgivaren.

Läs mer