Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd i arbetet med att återgå till arbetsplatserna i höst

Folk som ska gå in i snurrdörrarna på SOL.

På sidan ”Återgång till arbetsplatserna hösten 2021” på Medarbetarwebben respektive Staff pages finns stöd och information inför universitetets stegvisa och anpassade återgång till verksamhet utan restriktioner kopplade till coronapandemin. Informationen vänder sig till alla anställda på universitetet, det vill säga både anställda och chefer.