Tf sektionschef Student och utbildning

Margareta Nordstrand går in som tf sektionschef för sektion Student och utbildning under tiden 1 januari – 31 mars tills Carolina Rytterkull, den nya sektionschefen är på plats.

Margareta Nordstrand kombinerar detta uppdrag med sin roll som sektionschef för Externa relationer. Eftersom Margareta redan idag deltar i UFLG, GFLG och Utbildningsnämndens möten och har ett bra stöd från avdelningscheferna vid båda sektionerna så är bedömningen att det ska det gå att kombinera dessa uppdrag under denna begränsade tid.