Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tretton lundaprojekt på prestigefylld topplista

Magnolior som snart slår ut med universitetshuset i bakgrunden

Varje år sedan 2019 ställer Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, samman en lista kallad 100-listan över aktuella forskningsprojekt som har potential att skapa nytta. I år kom hela tretton forskningsprojekt från Lunds universitet med på listan. Lund bidrar därmed med flest projekt av alla universitet.

– Tre av Lunds universitets ledord är innovativt, digitalt och hållbart, och vi har många vassa forskare som svarar upp mot detta. En stor eloge till alla utvalda projekt och alla som hjälpt till under vägen framåt, säger Kristina Eneroth, vicerektor för samverkan och internationella frågor vid Lunds universitet.

Årets 100-lista består av totalt 79 utvalda forskningsprojekt som bedöms ha stor potential att komma till nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Listan samlar forskningsprojekt som adresserar teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

– Det handlar om att uppmärksamma forskning som går att nyttiggöra, säger Niclas Nilsson, avdelningschef för LU Innovation. Vi är stolta över att Lund har så stor forskningskapacitet och möjlighet att omsätta den till samhällsnytta och kommersialisering.

Fem av projekten är finansierade av Lunds universitets finansieringsbolag, LU Holding. Det är CanaryBit, Quritis, Mantis Photonics (fjärde projektet på listan nedan), Cyclicor (projekt 10) och Inceptron (projekt 12).

– Vi ser en stor potential i dessa portföljbolag och är väldigt glada över att de har fått den prestigefyllda utnämningen och kommit med på listan. Vi hoppas att detta kommer att leda till ytterligare uppmärksamhet för dessa bolag och fler kontakter, inte minst med näringslivet, säger Christine Widstrand, vd LU Holding.

Läs mer: Tretton lundaprojekt på prestigefylld topplista | Lunds universitet