Två postrundor blir en och portot är betalt

Från och med 1 januari tar LU service över portokostnaderna för hela universitet. I samband med detta kommer antalet postrundor att minska från två till en.

Universitetsposten kommer även att utöka antalet blå postlådor med en på LTH och en vid Kemicentrum. De blå lådorna töms två gånger om dagen, kl. 07.30 och kl.15.30

Nya kuvert den 1 januari 2020

I och med att LU Service betalar portot behövs nya kuvert med ny streckkod för att rätt kostnadsställe ska kunna debiteras.

Bild på nya och gamla streckkoder

Använd dina gamla kuvert som vanligt

Du kan använda dina gamla kuvert som vanligt. När ni gör nästa kuvertbeställning kommer streckkoden att vara utbytt. Universitetsposten ser till att det blir rätt streckkod på kuverten under en övergångsperiod fram tom 29 februari 2020.

Byt ut gamla lådor med kuvert mot nya

Verksamheter som har många, gamla kuvert kan få dessa utbytta mot nya utan kostnad. Detta gäller endast oöppnade lådor.

Så här fungerar det

Lämna verksamhetens oöppnade kuvertlådor i postrummet, senast den 20 januari. Om det inte finns ett postrum kontakta universitetsposten. Märk lådorna med avsändare, så att Universitetsposten vet vem som ska ta emot de nya kuverten.
Universitetsposten kommer att returnera motsvarande antal kuvert mot nya kuvert med rätt streckkod. De nya kuverten levereras senast i februari.

Förändringen gäller inte brevsändningar (massutskick)

Vid brevsändningar kommer avsändaren även fortsatt att stå för portokostnaderna. Vid brevsändningar fungerar inte de nya kuverten utan utskickskuvert  får i vanlig ordning beställas från Media-Tryck, som då kan sköta kuvertering och adressering.


För mer information, läs "Beslut Posthantering vid Lunds universitet" (Dnr V2019/1361) eller kontakta: info [at] service [dot] lu [dot] se

För frågor om nya kuvert, sändningar, posthantering och porto, kontakta Universitetsposten: universitetsposten [at] service [dot] lu [dot] se, telefon: 046-222 70 84.

För utskriftsvänligt dokument:  Ladda ner flyer i pdf-format