Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetet får ett campusutvecklingskontor

Flygbild över Geocentrum på Sölvegatan.

Universitetet växer och utvecklas och med det följer behov av campusförändringar. För tillfället är cirka 35 % av universitetets lokaler under utredning, projektering eller ombyggnation.

Det innebär stora förändringar som påverkar hela universitetet och därför behöver arbetet med campusutveckling stärkas. För att bättre kunna ta vara på helhetsutvecklingen och öka fakulteternas delaktighet har nu ett campusutvecklingskontor skapats på LU Byggnad med ansvar för campusutvecklingsfrågor och en ny tjänst har tillsatts.

Tanken med campusutvecklingskontoret är att det ska fungera som en utvecklingsenhet för campusutvecklingsfrågor och ingår som en naturlig del av LU Byggnads uppdrag eftersom det inom sektionen finns kompetens, erfarenhet och upparbetade nätverk med andra lärosäten, SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), fastighetsägare, kommuner och Regionen med flera.

En stor arbetsuppgift för den nya tjänsten är att ta fram en ny campusutvecklingsplan som sträcker sig till 2050. Arbetet med att ta fram en projektplan för arbetet pågår. För att få ett så brett perspektiv som möjligt ska representanter för alla delar av universitet bjudas in tillsammans med fastighetsägare, aktuella kommuner och Region Skåne med flera.

Campusutvecklingskontoret ska vara en samlingsplattform för alla campusutvecklingsfrågor och det pågår ett arbete med att ta fram en webbsida för campusutveckling tillsammans med sektionen Kommunikation. Den beräknas vara klar till sommaren 2022. Campusutvecklingskontoret ska även samverka med andra utvecklingsprojekt som hållbar lokalutveckling, framtidens arbetsplats och lärandemiljöer.

Den nya tjänsten inom campusutvecklingskontoret ska också utveckla erfarenhetsutbytet för att säkerställa synergieffekter och lärande mellan de olika projekten och skapa optimala förutsättningar för Lunds universitets campus- och lokalutveckling. Samverkan och kontakt med byggprojekt/projektkontor och campusutvecklingskontoret sker löpande genom respektive projekts styrgrupp och LU Byggnad där lokalplanerare och avdelningschef för Lokalplanering deltar i varje byggprojekt.

Ansvarig för campusutvecklingskontoret är Åsa Bergenudd, byggnadschef vid Lunds universitet. Utöver byggnadschef består campusutvecklingskontoret av en ny tjänst samt avdelning Lokalplanering. Den nya tjänsten är placerad under avdelningen Lokalplanering och kommer vara på plats under april.

Rådet

För att stärka samverkan och för campusutvecklingsfrågor som berör större delar av universitetet har ett campusutvecklingsråd inrättats. Rådet ska bland annat identifiera utvecklingsområden, delta i arbetet med den nya campusutvecklingsplanen, årligen följa upp Lunds universitets campusutveckling och bistå i omvärldsbevakning av campusutvecklingsfrågor.

Campusutvecklingsrådets består av ledamöter från respektive fakultet, studeranderepresentant, prorektor, förvaltningschef och byggnadschef. Ordförande är Per Mickwitz, vicerektor för campusutveckling och för övergripande strategiska frågor kan respektive projekts styrgrupper adjungeras till campusutvecklingsrådet.
Rådet haft möte två gånger och planerar att ha möten tre gånger per termin.

Läs mer