Universitetets verksamhetsplan och resursfördelning beslutad

Nu är nästa verksamhetsplan och resursfördelning beslutad som ska gälla för de närmaste två åren. Verksamhetsplanen innehåller ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar, insatser och särskilda utmaningar. Resursfördelningen beskriver hur de statliga resurserna på 4,5 miljarder fördelas och hur planeringsförutsättningar för de kommande två åren ser ut.

Flera strategiska forskningssatsningar görs bland annat på HumLab, LU Futura och kurs för doktorander i forskningsetik. Sammanlagt ökar tilldelningen till forskning med 44 miljoner kr och av dessa fördelas 20 miljoner kronor direkt till fakulteterna. Inom utbildning blir det färre nya satsningar. Men värt att notera är satsningen på en ny utbildning vid Campus Helsingborg för hälso- och sjukvårdkuratorer samt en särskild satsning på fakultetsövergripande utbildningar. Dokumentet har MBL-förhandlats.

Läs universitetets verksamhetsplan och resursfördelning