Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utdelning av utmärkelsen För Nit och Redlighet i rikets tjänst 7 mars

Gruppbild spå de som mottag NoR 2024. Kenneth Ruona.

Torsdagen den 7 mars hölls den årliga ceremonin där de medarbetare som varit anställda i rikets tjänst i 30 år, eller i 25 år vid pension uppmärksammas.

I år får 58 personer NOR-utmärkelse varav 47 personer kommer till ceremonin i aulan. 

Ceremonin i Universitetsaulan börjar kl. 18.00. Den inleds med rektors välkomsttal och innehåller musikinslag samt en föreläsning av en av mottagarna. Utmärkelserna delas ut av förvaltningschef Susanne Kristensson och rektor Erik Renström.

Efter ceremonin är det mingel i Atriet.

Utmärkelsen För Nit och Redlighet i Rikets Tjänst, NOR, består av antingen medalj, armbandsur, kristallskål eller konstglas. 

Alla intresserade är välkomna. Ingen föranmälan krävs.

Utmärkelsen har funnits sedan 1803 och tilldelas arbetstagare som under sin anställning hos staten skött sig korrekt. All arbetstid i staten räknas in i de 30 år som krävs för att bli tilldelad NOR. Arbetstagaren kan alltså ha varit anställd vid flera olika myndigheter.

Mottagare vid Lunds universitet av utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst" 2024

 • Thomas Achen, utbildningschef, Utbildningsenheten/LTH Kansli
 • Johanna Alhem, jurist, Juridik
 • Carl-Axel Andersson, universitetslektor, Lärare (Musikhögskolan)
 • Fredrik Andersson, professor, Ekonomihögskolan
 • Jonas Ardö, professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Anna Arstam, expert, Utbildningsenheten/Kansli M Medicinska fakulteten
 • Faouzi Bedoui, servicetekniker, Fastighet och IT
 • Carita Bergström, redovisningsekonom, Sektionen Ekonomi
 • Bo Bernhardsson, professor, Institutionen för reglerteknik
 • Hugh Connell, enhetschef, Med-service
 • Lena Eliasson, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • Lennart Eriksson, lokalvårdare, Lokalservice
 • Lena Eskilsson, universitetslektor, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Linda Faxius, analytiker, Celiaki och diabetes
 • Claus Führer, expert, Matematik NF
 • Jakob Gustavsson, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
 • Henrik Gyllstad, docent, Språk- och litteraturcentrum
 • Julia Hansson, controller, Administrativa divisionen, MAX IV-laboratoriet
 • Marianne Hansson, bibliotekarie, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
 • Lars Harrysson, universitetslektor, Socialhögskolan
 • Mikael Hellström, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen
 • Johan Helsing, professor, Matematik LTH
 • Mona Holmqvist, professor, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Patric Jannasch, professor, Kemiska institutionen
 • Ulf Johansson, forskare, LS Imaging MAX IV-laboratoriet
 • Bibi Jonsson, professor, Språk- och litteraturcentrum
 • Gunlög Josefsson, professor, Språk- och litteraturcentrum
 • Gabriele Kalus, intendent, Fysiska institutionen
 • Vladimir Kosjerina, bibliotekarie, Biblioteket/Juridiska institutionen
 • Sven Kristersson, professor, Lärare (Musikhögskolan)
 • Karin Larsson, lokalvårdare, Lokalservice
 • Birgitta Lastow, stabschef, Sektionen LDC
 • Carina Lindström, institutionsadministratör, Institutionen för biomedicinsk teknik
 • Jan Lundgren, universitetslektor, Musikhögskolan
 • Tom Madell, docent, Institutionen för handelsrätt
 • Annukka Makkonen, administratör, Student och utbildning, Universitetsförvaltningen
 • Jacek Malec, professor, Institutionen för datavetenskap
 • Christine Malm, ekonom, Historiska institutionen
 • Diana Mulinari, forskare, Genusvetenskapliga institutionen
 • Martin Nilsson, instrumentmakare, MAX IV, Tekniska divisionen
 • Eva Nordberg Karlsson, professor, Kemiska institutionen
 • Ebbe Nordlander, professor, Kemiska institutionen
 • Svante Norrhem, universitetslektor, Historiska institutionen
 • Mikael Nystrand, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum
 • Katarina Olsson, professor, Juridiska institutionen
 • Ulf Ramberg, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
 • Toni Rønnow-Rasmussen, professor, Filosofiska institutionen
 • Peter Somfai, professor, Kemiska institutionen
 • Outi Stålhane, internationell handläggare, Sektionen externa relationer
 • Jan Sundquist, expert, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Stefan Sveningsson, professor, Företagsekonomiska institutionen
 • Johan Thånell, forskningsingenjör, MAX IV, Tekniska divisionen
 • Mechtild Tronnier, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum
 • Tomas Tägil, docent, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Catarina Warfvinge, universitetslektor, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
 • Eva Wiberg, professor, Språk- och litteraturcentrum
 • Jes Wienberg, professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia
 • Håkan Wittzell, museiintendent, Biologiska museet