Utlysning av Tema vid Pufendorfinstitutet

Foto på Pufensdorfinstutitet utifrån.

Nu utlyser Pufendorfinstitutet Teman för 2022. Nytt för i år är att institutet utlyser Teman både på våren och på hösten.

Vid Pufendorfinstitutet ges forskare vid Lunds universitet möjlighet att arbeta tillsammans med ett vetenskapligt problemområde inom ett så kallat Tema. Ett Tema formas kring en aktuell vetenskaplig frågeställning, som för sin lösning kräver kunskap från flera discipliner i samverkan. Nu utlyser Pufendorfinstitutet Teman för 2022. Nytt för i år är att institutet utlyser Teman både på våren och på hösten.

Anställda vid Lunds universitet inbjuds att ansöka om möjligheten att etablera ett Tema vid Pufendorfinstitutet med början våren 2022. Ansökan ska vara institutet tillhanda senaste den 14 september 2021, beslut fattas den 24 november. 

Utlysning Tema 2022

För ansökan om etablera en Advanced Study Group (ASG) gäller en öppen utlysning med två antagningstillfällen per år. För att antas som ASG med start till hösten 2021 gäller sista ansökningsdag den 15 maj. Sista ansökningsdag för att få etablera en ASG till våren 2022, är den 10 november.