Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utställning om Lunds universitet på Historiska museet

Ett foto från utställningen(under uppbyggnad) som visar skyltar och miljöer.
Ett foto av utställningen under uppbyggnad.

Den 31 maj öppnar utställningen ”Lunds universitet – historia och historier” på Historiska museet. Här målas universitetets mer än 350-åriga historia med breda penseldrag och några av dess finaste skatter ställs ut.

Utställningen visas i museets salar för tillfälliga utställningar på bottenplan. I den större Althinsalen berättas historien någorlunda kronologiskt, där ett återkommande inslag är de tecknade, fiktiva studenter som togs fram i samband med universitetets 350-årsjubileum. De illustrerar vad som var utmärkande för olika epoker i universitetets historia.

I den mindre salen Skattkammaren berättas om universitetets tillkomst, och här ställs också universitetets regalier ut när de inte används – alltså rektorskedjan, silverspirorna och nycklarna. I museets andra salar kommer det även att finnas skyltar som kopplar universitetet till respektive sals tema.

Generellt betonas den äldre universitetshistorien i utställningen. Den enorma utveckling på alla plan som skett under det senaste seklet kan av utrymmesskäl bara skildras högst översiktligt.

Utställningen har producerats av en arbetsgrupp med redaktionen för universitetets jubileumsbok ”Lunds universitet under 350 år – historia och historier” – Petra Francke, Björn Magnusson Staaf och Fredrik Tersmeden – samt Göran Larsson, Per Karsten och Anna Malinowski från Historiska museet.

Utställningen bekostas av Lunds universitet och Lunds universitetshistoriska sällskap. Den har både svensk och engelsk text och kommer att stå uppe under ungefär ett och ett halvt år.

Historiska museet har öppet tisdag–söndag 12.00–17.00, torsdag 12.00–20.00 (måndag stängt).