Var med och bidra! Tillsammans kartlägger vi smittspridningen

Bild på appen med text "lägg 1 minut om dagen".

COVID Symptom Study är ett icke-kommersiellt initiativ som startades för att bidra i kampen mot covid-19. I studien COVID Symptom Study används en mobilapp, som utvecklats av ett brittiskt hälsoföretag, med hjälp av vilken deltagarna rapporterar hur de mår, sina riskfaktorer, symtom och förlopp relaterat till covid-19.

Med hjälp av dessa data produceras veckorapporter och flera vetenskapliga artiklar har publicerats som har bidragit till kännedomen om covid-19.
Se resultatsidan som dagligen uppdateras med hur smittspridningen ser ut regionalt och nationellt.

Studien är beroende av engagemang från deltagare, befintliga såväl som nya. Nu hoppas man från projektet att universitetets medarbetare och studenter ska vilja överväga att delta i studien. Tillsammans kan vi tillhandahålla data som kan bidra till att covid-19-pandemin blir kortare och att kunskaperna om covid-19 ökar snabbare. 

I och med den senaste tidens ökade smittspridning i Skåne, är det extra viktigt just nu att så många som möjligt vill vara med och bidra.

Läs mer om studien och hur du laddar ner appen