Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Workshopserie om forskningens hållbarhetspåverkan

Binoculars

Den 11 maj är det dags för den första av sammanlagt sex workshops som rör de strategiska forskningsområdenas (SFO) arbete med hållbar utveckling. Bakom workshopserien står SFO-kollegiet och Hållbarhetsforum.

Inspirerade av förra årets konferens på samma tema kommer huvudfokus att ligga på hur de strategiska forskningsområdena kan möta utmaningarna kring FN:s globala hållbarhetsmål.

– Syftet är att ge forskningsområdena uppslag och kontakter för att mer konkret arbeta med hållbarhetsfrågorna i sin forskning. Det handlar dels om att höja kompetensen och kapaciteten, dels om att forskningsområdena ska får mer insikt i varandras metoder. Det kommer förhoppningsvis att öppna upp för framtida samarbeten, säger Helen Avery, forskare vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap och projektledare för workshopserien.

Hållbar forskning påverkar politiken

Den första workshopen den 11 maj är på temat ”Policy och internationell forskningsutveckling” och kommer att handla om hur forskningsidéer kan påverka forskningspolitiken kring de globala målen. Workshopen kommer att ge en översikt över utvecklingen samt undersöka vilka faktorer som påverkar forskning relaterad till de globala hållbarhetsmålen.

Workshop nummer två och tre äger rum den 31 maj respektive den 10 juni på temat ”Framtidsorienterade metodologier”. Dessa workshopar fokuserar på artificiell intelligens och teknik i relation till de globala målen respektive på hur forskare kan använda modellering som beslutsstöd. Resterande workshops kommer att hållas i höst och kommer bland annat att handla om vikten av att inkludera de globala målen i forskningsansökningarna.

Yngre forskare välkomnas

I takt med att utmaningarna gällande klimatkrisen och andra planetära kriser förvärras menar Helen Avery att det behövs tydligare strukturer för samarbeten – dels över forskningsområdena, dels över forskargenerationer.

– Tidigare utvecklades forskningsfronter relativt långsamt och det var tillräckligt för yngre forskare att lära sig av de mer seniora forskarna. Idag går utvecklingen i en rasande takt och både yngre och äldre måste hålla en gemensam front annars blir forskningen snabbt inaktuell, säger Helen Avery.

För att involvera yngre forskare och doktorander kommer det i anslutning till workshopserien att genomföras två doktorandkurser. Den första kommer att handla om hur forskare kan närma sig frågan om forskningens hållbarhetspåverkan kopplat till temat om ansökningsprocessen. Den andra kursen äger rum våren 2022 och kommer att handla om framtidsorienterade metodologier. Med detta menas hur forskare kan kombinera forskningsansatser för att stärka sina slutsatser om fenomen av betydelse för de beslut vi tar om framtiden.

– Den klassiska forskningen kan basera sina slutsatser på sådant som redan har inträffat och där mönster har varit tydliga under lång tid. Eftersom framtiden är oviss måste man idag göra uppskattningar om saker som ännu inte har hänt för att ta beslut som kanske har konsekvenser i framtiden. Då räcker det inte att vara efterklok, man måste kunna fatta rätt beslut.

Läs mer om workshopserien och anmäl dig via hallbarhet.lu.se


Workshopar under året