Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service och lokaler – tillfälliga förändringar 

Här hittar du information om tillfälliga förändringar gällande service i våra lokaler, med anledning av coronautbrottet.


Vägledning avseende lokaler för stegvis återgång till campus under hösten

Rekommenderade åtgärder från och med den 29 september.

Universitetet genomför sedan höstterminsstart en stegvis och ordnad anpassning till en verksamhet utan begränsningar av coronapandemin.

I gällande rektorsbeslut står att vi ska säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter och bidra till minskad smittspridning i samhället.

Från och med 1 november bör alla platser göras tillgängliga. För att praktiskt genomföra ökning av platser är det upp till varje verksamhet att besluta om hur detta stegvis ska ske.

Fortsatt ska medarbetare och studenter hålla avstånd, undvika trängsel och stanna hemma vid symptom som kan bero på covid-19 samt ha god handhygien. Fortsätt gärna att påminna medarbetare och studenter om detta med anslag och informationsskärmar om det finns tillgång till det.

Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter gäller som vanligt.

Inför förändringar i verksamheten ska chefen genomföra en risk- och konsekvensbedömning tillsammans med skyddsombudet i verksamheten.

Läs mer på HR-webben om hur en risk- och konsekvensbedömning går till.

Flöden i lokalen

Om möjligt behåll enkelriktade trappor och korridorer för att skilja på ut-och ingångar. Vidare rekommenderas att fortsatt lägga en förskjutning på start-och sluttid på föreläsningar i lokaler intill varandra.

Kontorsarbetsplatser

Anpassa möbleringen i kontorslandskap så att det är möjligt att hålla avstånd.  

Lunchrum och mötesrum

Under oktober månad bör alla platser tillgängliggöras i lunch- och mötesrum. I mötesrum där obligatoriska möten genomförs behöver möjligheten att hålla avstånd fortsatt beaktas.

Studiemiljöer, studentpentryn och allmänna utrymmen

Alla studieplatser och caféplatser ska öppnas upp så snart som möjligt. För att praktiskt genomföra ökning av platser är det upp till varje verksamhet att besluta om hur detta stegvis ska
ske under oktober. Senast 1 november bör alla studieplatser mm vara tillgängliga.

Hörsalar och lärosalar

Under tider då det är hög beläggning/belastning/närvaro i hörsalar och lärosalar rekommenderas att endast varannan stol görs tillgänglig. Från och med 1 november bör alla platser göras tillgängliga. För att praktiskt genomföra ökning av platser är det upp till varje verksamhet att besluta om hur detta stegvis ska ske.

Information om studieplatser

Respektive fakultet ansvarar för att löpande uppdatera informationen till sina studenter om vilka lokaler som verksamheten tillgängliggör för studieplatser.

Se översikt över studieplatser på lu.se.

Skyltning

Media-Tryck har tagit fram nya Covid-19 golvdekaler utan avståndsmarkering, som kan beställas via mejl.

För beställning, skicka ett mejl till media-tryck [at] service [dot] lu [dot] se med följande information:

 • antal – (samma antal som du tidigare har beställt)
 • ditt namn 
 • din institution/avdelning
 • ditt hämtställe

De nya dekalerna skickas sedan utan kostnad ut till det hämtställe du angivit.


Handsprit och dess hantering

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

Den största risken vid användning av handsprit är antändning på grund av statisk elektricitet.

Brandfarliga vätskor bör alltid förvaras oåtkomligt för barn, både på grund av brandrisken och på grund av risk för förgiftning. Det här kan vara en regel som kan vara svår att följa i dessa tider när man försöker undvika smittspridning.

Lagring av små mängder, upp till ungefär 10 liter

Låt flaskorna stå kvar i sin ytterförpackning, placera denna stadigt i hylla eller på bänk. Undvik att placera kartongen eller flaskorna invid lättantändligt material, till exempel papper, eller direkt under oskyddat lysrör.

Lagring av större mängder, mellan 10 och 50 liter

Bör förvaras i ventilerat skåp av trä eller metall. Med ventilerat avses att skåpet ska ha ventilationsöppningar nertill och upptill.

För mängder över 50 liter

Bör ett brandavskilt (EI30) utrymme eller skåp användas för förvaring.

Förvaring av 100 liter eller mer kräver tillstånd.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s webbplats


c


Lathund för posthantering

 • Inkommen post ska öppnas och hanteras dagligen. Ha en rutin för vem som tar hand om posten och vem som täcker upp vid frånvaro.
 • När posten kommit in ska den märkas med ankomstdatum, antingen med datumstämpling eller för hand på kuvertet.
 • All post behöver öppnas för att hanteras. Om post är personadresserad krävs en fullmakt från mottagaren. Personadresserad innebär att mottagarens namn står överst på kuvertet. Om myndighetens namn står överst på kuvertet får det öppnas, även om ett personnamn anges.
 • Inhämta i första hand en underskriven fullmakt för postöppning från alla anställda. Om en anställd inte har lämnat en sådan fullmakt och är borta från arbetsplatsen kan hen ge en tillfällig fullmakt via e-post. Använd då följande formulering:
  ”Jag ger härmed tillåtelse att post som är personadresserad till mig öppnas av [avdelning/institution/motsvarande]. Denna fullmakt gäller till jag är tillbaka på min arbetsplats. [Datum]  [Namn]"
 • Förvara fullmakterna tillgängligt för de som behöver komma åt dem. De eventuella fullmakter som getts via e-post bör skrivas ut och förvaras på samma ställe.
 • När posten har öppnats ska den hanteras. Tänk på att det kan finnas handlingar som ska diarieföras. Mer information om hur handlingar ska hanteras finns i dokumenthanteringsplanen.
  Läs mer om dokumenthantering
 • Mer information om hur ärenden ska hanteras finns i Handläggarhandboken.
  Läs mer om ärendehantering
 • Om fysisk post behöver förmedlas till någon som inte är på plats kan den skannas in och skickas via e-post. Tänk på att känsliga personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter inte får skickas via okrypterad e-post.
  Läs mer om dataskydd och personuppgifter
 • Observera att universitetskuvert inte kan skickas via vanliga brevlådor utan dessa måste gå via universitetsposten. Om ett universitetskuvert ska lämnas i en vanlig gul brevlåda ansvarar avsändaren för att porto betalas. LU Service står inte för portokostnader för brev som inte skickas via Universitetsposten.

Läs mer på universitetspostens sidor.

Läs mer om porto på Postnords webbplats

För övriga frågor kring posthantering kontakta registratorsjouren via e-post registrator [at] lu [dot] se eller via telefon +46 46 222 71 40.

Kontakt

Har du frågor med anledning av corona så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se