Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Service och lokaler – tillfälliga förändringar 

Här hittar du information om tillfälliga förändringar gällande service i våra lokaler, med anledning av coronautbrottet.


Från 1 november är vi tillbaka till en verksamhet utan restriktioner

Från och med 1 november bör alla platser göras tillgängliga.

Fortsatt ska medarbetare och studenter undvika trängsel och stanna hemma vid symptom som kan bero på covid-19 samt ha god handhygien. Fortsätt gärna att påminna medarbetare och studenter om detta med anslag och informationsskärmar om det finns tillgång till det.

Arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter gäller som vanligt.

Inför förändringar i verksamheten ska chefen genomföra en risk- och konsekvensbedömning tillsammans med skyddsombudet i verksamheten.

Läs mer på HR-webben om hur en risk- och konsekvensbedömning går till.

Lunchrum och mötesrum

Efter den 1 november gäller att man får vara det antal personer som lokalen är godkänd för. Maxantal brukar vara angivet för varje lokal (oftast vid dörren).

Studiemiljöer, studentpentryn och allmänna utrymmen

Alla studieplatser och caféplatser ska öppnas upp så snart som möjligt. För att praktiskt genomföra ökning av platser är det upp till varje verksamhet att besluta om hur detta stegvis ska ske under oktober. Senast 1 november bör alla studieplatser mm vara tillgängliga.

Hörsalar och lärosalar

Från och med 1 november bör alla platser göras tillgängliga.

Information om studieplatser

Respektive fakultet ansvarar för att löpande uppdatera informationen till sina studenter om vilka lokaler som verksamheten tillgängliggör för studieplatser.

Se översikt över studieplatser på lu.se.

Skyltning

Media-Tryck har tagit fram nya Covid-19 golvdekaler utan avståndsmarkering, som kan beställas via mejl.

För beställning, skicka ett mejl till media-tryck [at] service [dot] lu [dot] se med följande information:

  • antal – (samma antal som du tidigare har beställt)
  • ditt namn 
  • din institution/avdelning
  • ditt hämtställe

De nya dekalerna skickas sedan utan kostnad ut till det hämtställe du angivit.


Lokalvård och vaktmästeri

Från och med den 18 oktober kommer Lokalservice att arbeta efter de städrutiner som gällde före pandemin och vaktmästarna är på plats i husen, som vanligt.

Detta innebär att lokalvårdarna endast kommer att utföra lokalvårdstjänster i enlighet med avtalade leveransöverenskommelser. Verksamheten ställs således om från att ha prioriterat minskad smittspridning.

Kontakta Lokalservice vid frågor om lokalvårdstjänster och leveransöverenskommelser eller vid beställning av extra lokalvård.

Kontakta Campusservice vid eventuella frågor om vaktmästartjänster och överenskommelser.


Kontakt

Har du frågor med anledning av corona så ska du som medarbetare i första hand vända dig till din närmaste chef.

Vid behov finns även möjlighet att skicka frågor till: corona [at] lu [dot] se