Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rutin för kontroll av vaccinationsbevis samt uppföljning av rutinen

Tillfällig rutin med anledning av coronapandemin

Vid allmänna sammankomster inomhus där fler än 50 personer kan väntas delta gäller att vaccinationsbevis används. Lunds universitet har tagit fram en rutin för hur kontroll av vaccinationsbevis ska hanteras vid allmänna sammankomster.

För att få vara fler än 20 personer på en allmän sammankomst behöver alla vara sittande och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Enligt folkhälsomyndigheten får inga allmänna sammankomster omfatta fler än 500 personer.

Vad är en allmän sammankomst?

En allmän sammankomst är en sammankomst som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Det kan handla om konserter, offentliga föreläsningar och andra publika evenemang där allmänheten är inbjuden, till exempel vetenskapsluncher, konferenser med öppen inbjudan etc. Oavsett antal deltagare vid en allmän sammankomst ska smittskyddsåtgärder vidtas

Det är inte tillåtet att kontrollera vaccinationsbevis i andra sammanhang än ovanstående. Om deltagare bjuds in personligen till ett arrangemang räknas det inte som en allmän sammankomst.

Vad räknas inte som allmän sammankomst?

Här är några exempel på arrangemang som inte räknas som allmänna sammankomster:

 • Undervisning och föreläsningar för universitetets studenter och medarbetare
 • Examination och examenshögtider
 • Julfester och luciafirande för universitetets studenter och medarbetare
 • Disputation
 • Möten och sammankomster med universitetets studenter och medarbetare.

Dessa typer av arrangemang bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats så som att tillse att utrymmet är tillräckligt stort för att undvika trängsel, informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom, se till att det finns möjlighet att upprätthålla god handhygien (t.ex. möjlighet att tvätta händerna eller erbjuda handdesinfektion) och att göra en riskbedömning.

Vem ansvarar för att kontroll av vaccinationsbevis och legitimation genomförs?

Den arrangör/värd som anordnar allmänna sammankomster ansvarar för kontroll av vaccinationsbevis och legitimation.

Om behov finns kan väktartjänst köpas. Väktarna kan även kontrollera passen, men arrangören måste tillhandahålla utrustning (mobiltelefon eller surfplatta) och ladda ned appen. Kontakta LU Byggnad, säkerhet, för att köpa tjänsten väktare.

För allmänna sammankomster i Universitetshuset kan tjänsten kontroll av vaccinationsbevis köpas av LU service. Kontakta LU Service via campusservice [at] service [dot] lu [dot] se.

Vad ska kontrolleras?

Vaccinationsbevis ska uppvisas och vaccinationsbevisets äkthet verifieras före inpassage i aktuell byggnad.

Detta görs via Myndigheten för Digital Förvaltnings app (DIGG) som verifierar om kraven uppfylls.

 • Kontroll av legitimation. Förvissa dig om att vaccinationsbeviset har utfärdats till den som visat upp det.
 • Förvissa dig om att personer som inte kan visa upp ett vaccinationsbevis är under 18 år eller uppfyller särskilda medicinska skäl för att inte kunna vaccinera sig mot covid-19. Dessa personer behöver kunna styrka sin ålder via legitimation alternativt visa ett svenskt läkarintyg tillsammans med giltig legitimation som styrker att personen inte kan vaccineras.
 • Personer utan vaccinationsbevis eller giltigt läkarintyg avvisas. Detta gäller inte individer under 18 år, men då behöver åldern styrkas med legitimation.
 • Det är endast publiken till den allmänna sammankomsten eller offentliga tillställningen som skall visa upp giltigt vaccinationsbevis. Som publik räknas även studenter och anställda som deltar på sin fritid. Studenter och anställda som tillhör arrangemanget ska inte uppvisa bevis.

Uppföljning av rutinen

Inför genomförandet skickas ett e-postmeddelande till corona [at] lu [dot] se

I meddelandet ska framgå:

 • I ärendemeningen: Allmän sammankomst
 • Vilken typ av arrangemang som genomföras
 • Planerat antal i publiken
 • Vem arrangemanget riktar sig till
 • Var arrangemanget äger rum
 • Vem som ansvarar för kontroll av vaccinationsbevis och legitimation

Efter genomfört arrangemang skickas ett uppföljande e-postmeddelande till corona [at] lu [dot] se

I e-postmeddelandet ska framgå:

 • I ärendemeningen: Allmän sammankomst
 • Information om antalet deltagare
 • Kort återkoppling avseende genomförande av kontrollen av vaccinationsbevis och legitimation
 • Eventuella avvikelser (t.ex. avsaknad av vaccinationsbevis och utförd åtgärd).

Övrigt

 • En utsedd ansvarig från arrangören skall finnas på plats under kontrollerna av vaccinationsbevis för att kunna ta diskussion med dem som avvisas.
 • Personal som ska kontrollera vaccinationsbevis behöver vara utbildade i: detta dokument, användande av DIGG-appen, regelverket kring vad som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning samt vad som gäller i anslutning till en sådan samt hur en eventuell avvisning bör hanteras samt hur en eventuell konflikt bör hanteras.
 • Kontaktlista till ansvarig arrangör, väktare (046-222 07 00) samt Polis (112) bör finnas tillgänglig.  
 • Att evenemanget omfattas av krav på vaccinationsbevis måste annonseras i förväg av arrangören.  
 • Informationsskyltar (50x70 cm) om att tillställningen kräver vaccinationsbevis samt hur man laddar ner ett sådant finns att köpa hos LU Service, Media-Tryck: www.media-tryck.lu.se

Som arrangör kan du ladda ner appen från DIGG:
Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör | DIGG.

Hur fungerar appen?

Arrangören laddar ner appen på exempelvis en telefon eller surfplatta och använder kameran för att skanna en besökares vaccinationsbevis. Du som arrangör ansvarar själv för att ha den utrustning som behövs.

När arrangören skannar vaccinationsbeviset syns det om vaccinationsbeviset är giltigt, och om besökaren är fullvaccinerad. Arrangören får också veta vem besökaren är och ska stämma av detta med besökarens legitimation. Varje arrangör måste själv bestämma hur upplägget kring kontrollen ska se ut.

Vilken utrustning behövs?

Du behöver en enhet med kamera, som en mobiltelefon eller surfplatta. Appen finns tillgänglig för Android och iOS.

Vilka bevis kontrolleras?

De bevis som kan kontrolleras av denna app är vaccinationsbevis. Andra former av covidbevis, som testbevis och tillfrisknandebevis, kan inte kontrolleras.

Kommer andra länders vaccinationsbevis vara godkända?

Enbart bevis som är anslutna till EU Digital Covid Certificate Infrastructure kommer att kunna godkännas. Övriga är inte giltiga.

Lagras information i appen?

Nej, ingen information lagras i DIGG:s app - du som arrangör behöver inte heller lagra information.

För mer information och nedladdning av appen se länk:
Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör | DIGG

Rutinen som pdf

Ladda ner rutinen för kontroll av vaccinationsbevis från beslut och vägledningar