27

aug

Futurasamtal #4: Om språktest och medborgarskap

27 augusti 2019 16:00 till 17:30 | Övrigt
Svenska pass

Bland de 73 punkter som S, MP, L och C enades om i Januariöverenskommelsen finns krav på att införa ett språktest för att få svenskt medborgarskap. Vid Futurasamtal#4 ställer vi följande frågor: Är ett språktest för medborgarskap motiverande för språkinlärning? Går det att säga vilka språkliga kunskaper som behövs för att vara svensk medborgare? Påskyndas integrationen om högre krav ställs på medborgarskapet? Och vad innebär det egentligen att vara medborgare?

Om händelsen

27 augusti 2019 16:00 till 17:30

Plats:

Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, Lund

Kontakt:

ulrika [dot] oredsson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se