Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ programmet

Finansiering av samarbeten

Erasmus+ är EU-programmet för samverkan inom högre utbildning för perioden 2021–2027.

Programmets allmänna mål är att genom livslångt lärande stödja utbildning, yrkesmässig och personlig utveckling av människor inom utbildning i och utanför Europa, och därigenom bidra till hållbar tillväxt, kvalitetsjobb och social sammanhållning, till att driva innovation och för att stärka den europeiska identiteten och ett aktivt medborgarskap. På så vis ska programmet bidra till byggandet av ett europeiskt utbildningsområde.

Programmet erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och strategiska samarbetsprojekt samt finansiering för politiska reformer. Prioriteringar under de kommande åren ges till:

 • Inkludering och mångfald
 • Digital transformation
 • Miljö och kamp mot klimatförändringar
 • Deltagande i det demokratiska livet

Läs mer på UHR:s webbplats

Grundregeln är att ansvarig prefekt signerar avtal/avsiktsförklaringar i ansökningsfasen. Rektor signerar universitetsgemensamma ansökningar eller ansökningar med deltagande från flera institutioner/fakulteter vid Lunds universitet. Inför rektors signatur måste projektintyg undertecknat av projektansvarig, prefekt och dekan vara handläggare på Externa relationer tillhanda senast 10 dagar före sista ansökningsdag.

Externa relationer ger stöd och råd i processen, och ombesörjer processen för rektors underskrift samt tillhandahåller mall för projektintyg. Projektansvarig bör alltid kontakta ansvarig handläggare på Externa relationer i god tid inför sista ansökningsdag.

Grundregeln för beviljade projekt är att avtal signeras av kanslichef. Inför signatur ska ett projektintyg undertecknas av projektansvarig och dennes prefekt. Undertecknat och skannat projektintyg skickas till ansvarig handläggare på Externa relationer som meddelar kanslichef att denne kan signera. Rektor signerar avtal för universitetsgemensamma projekt.

Signaturerna regleras i en särskild handläggningsordning (STYR 2022/2601).

Läs handläggningsordning för projekt inom Erasmus+ på sidan Regler – organisation och beslutsstruktur 

Läs mer om programmen inom Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats. Programguiden finns på både svenska och engelska.

Länk till Erasmus+ programguide

Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att öka kvaliteten på den högre utbildningen, stärka nätverken och samarbetet genom att dela idéer och utveckla nya metoder. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor inom EU/EES (programland). Minst tre organisationer från tre programländer måste delta. Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner.

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Vart skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utlysning

 • Sista ansökningsdag: mars 2024
 • Budget: 120 000 – 400 000 euro
 • Projekttid: 12-36 månader

Stöd och råd om samarbetspartnerskap från UHR

Läs mer om Samarbetspartnerskap på EU-kommissionens webbplats 

Programmet ger stöd till projekt som främjar samarbete mellan högre utbildning, yrkesutbildning, företag och den socioekonomiska miljön i stort. Projekten förväntas stärka Europas innovationskapacitet, bl a genom att utveckla läroplaner för högre utbildning och yrkesutbildning och tillhandahålla nya kompetenser. Det finns två delar:

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium som består av aktörer inom högre utbildning och näringsliv.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: maj 2023.

Del 1: Allianser för utbildning och företag

 • Budget: 1 000 000 - 1 500 000 euro 
 • 20% medfinansiering krävs
 • Projekttid: 24-36 månader 

Del 2: Allianser för branschsamverkan kring kompetens (implementing the "Blueprint")

 • Budget: 4 000 000 euro
 • 20% medfinansiering krävs
 • Projekttid: 48 månader

Vem kan delta i projektet?

Läs mer om innovationsallianser på UHR:s hemsida

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om Innovationsallianser på EU-kommissionens webbplats 

Programmet ger stöd till modernisering och reform av högre utbildningsinstitutioner och system i de berättigade partnerländerna.

Läs mer om partnerländer på EU-kommissionens webbplats

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan ansöka som koordinator eller medlem av ett konsortium. Enskilda personer kan inte söka.

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: februari 2024.

Vem kan delta i projektet?

Universitet och högskolor och alla offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom utbildning, yrkesutbildning och ungdomar som är etablerade i ett program eller i ett berättigat partnerland.

Läs mer om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på UHR:s webbplats

Läs mer om kapacitetsbyggnadsprojekt på EU-kommissionens webbplats

Erasmus Mundus-programmet för gemensamma masterprogram består av två programdelar:

 • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt gemensamt masterprogram
 • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: februari 2024.

Läs mer i Erasmus+ Programme Guide

Vem kan delta i projektet?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Läs mer om gemensamma program på UHR:s webbplats

Läs mer om gemensamma masterprogram på EU-kommissionens webbplats 

Programmet ger bidrag till universitet och högskolor för att finansiera mobilitet av studenter samt lärare och teknisk personal till ett annat EU/EES-land.

Mer information hur studenter, doktorander, lärare och personal kan ansöka om Erasmus+bidrag finns här:

Erasmus mobilitet för studenter för studier

Erasmus mobilitet för studenter för praktik

Erasmus mobilitet för undervisning

Erasmus mobilitet för kompetensutveckling

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om europeisk mobilitet på EU-kommissionens webbplats 

Lunds universitet har möjlighet att ansöka om finansiering från EU-programmet Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partneruniversitet utanför EU/EES under en tre år lång projektperiod. 

Syftet med programmet är att förbättra kvaliteten på utbildning genom student- och personalutbyte. Genom programmet kan studenter studera eller göra praktik och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Vem kan söka medel?

Eftersom Lunds universitet endast kan lämna in en gemensam ansökan, skickar sektionen Externa relationer varje höst ut en intern inbjudan att skicka in förslag på mobilitetsprojekt. Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan föreslå projekt som inkluderar student- och/eller personalmobilitet. När det gäller studentmobilitet måste fakultetens internationella kontor konsulteras. Den interna utlysningen för 2022 är stängd.

Vart skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Intern utlysning 2023

Den interna utlysningen för 2023 är stängd.

Vem kan delta i programmet?

Lunds universitet i samarbete med universitet i länder utanför EU/EES.

Läs mer om ICM utomeuropeisk mobilitet på UHR:s webbplats

Jean Monnet syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen. Aktiviteterna ska rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU samt stimulera undervisning och forskning om EU.

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet. Enskilda personer kan inte ansöka om bidrag.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen 

Utlysning

Sista ansökningsdag: mars 2024.

Vem kan delta i projektet?

Möjligheterna är tillgängliga för lärosäten över hela världen. Vissa aktiviteter är öppna för organisationer som är verksamma inom EU:s ämnesområde och sammanslutningar av professorer och forskare som är specialiserade på EU:s studier.

Läs mer om Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats 

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner. Partnerskapet måste omfatta minst tre fullvärdiga partner från minst tre EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (inklusive minst två EU-medlemsstater). Särskilda krav finns på sammansättningen av partnerskap.

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

 • Sista ansökningsdag: mars 2024
 • Budget: 900 000-1,5 miljoner euro
 • Projekttid: 24-48 månader

Läs mer om framtidsinriktade projekt på UHR:s webbplats

Läs mer om framtidsinriktade projekt på EU-kommissionens webbplats

Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor inom EU (programland) och associerade länder. Minst tre organisationer från tre programländer måste delta. Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner.

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

 • Utlysning planeras till slutet av 2023
 • Budget: 1,5 miljoner euro
 • Projekttid: 36 månader

Läs mer om lärarakademier på UHR:s webbplats

Läs mer om lärarakademier på EU-kommissionens webbplats

Faktablad lärarakademier

Kontakt

Kristina Miolin
Internationell koordinator för gemensamma masterprogram
+46 46 222 46 16
kristina [dot] miolin [at] er [dot] lu [dot] se

Petra Moser-Nørgaard
Erasmus+ Institutional Coordinator

Internationell koordinator för:

 • europeisk mobilitet
 • utomeuropeisk mobilitet (ICM)

+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Teresia Rindefjäll
Internationell koordinator för:

 • innovationsallianser
 • Jean Monnet 
 • kapacitetsuppbyggnadsproj.
 • samarbetspartnerskap

+46 46 222 62 40
teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)

Erasmuspolicy vid Lunds universitet