Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stimulansmedel för kurs- och programutveckling

Internationellt samarbete inom EUGLOH-alliansen

Att utveckla nya kurser och program är en viktig del av arbetet som lärare men det är också en tidskrävande process. Nu kan du ansöka om stimulansmedel för att i samarbete med utländska universitet ta fram nya kurser och program.

För att säkerställa att utbildningsutbudet vid universitet håller hög kvalitet och svarar mot framtidens behov önskar universitetsledningen stimulera utvecklingen av nya kurser och program och samtidigt ställa krav på inslag av internationalisering. Ämnesinnehållet ska möta behovet hos framtidens samhälle men är inte begränsat till något särskilt ämnesområde.

När kan du ansöka om stimulansmedel?

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2024 och utlysningarna återkommer varje år. Det är EUGLOH:s styrgrupp på Lunds universitet som fattar beslut om vilka ansökningar som beviljas stimulansmedel. Beviljade medel ska användas under det året som de har beviljats och de ska täcka Lunds universitets lönekostnader för kursutvecklingen.

Beviljade projekt ska senast den 31 januari 2025 skicka in en rapport som beskriver hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Ta fram kurser tillsammans med EUGLOH-partners

Du som lärare vid Lunds universitet kan söka upp till 100 000 kronor i stimulansmedel för utveckling av kurser i samarbete med lärare från ytterligare minst en EUGLOH-partner. Stimulansmedlen ska täcka Lunds universitets lönekostnader för kursutvecklingen. Dessutom kan du ansöka om resebidrag för egna resor på upp till 25 000 kronor.

För utbildningar som ges inom ramen för EUGLOH kan du ansöka om medel från utbildningsnämnden för att täcka helårsstudent/helårsprestation (HST/HPR). Ansökan görs i oktober inför det kommande kalenderåret via vicedekanen på din fakultet. 

Kriterier för ansökan för att ta fram kurser:

 • Kursen ska planeras, och senare genomföras, i samarbete med lärare från minst en EUGLOH-partner. Kontakter vid partneruniversitetet ska vara etablerade.
 • Kursen kan vara online, fysisk undervisning eller en blandning av online och fysisk undervisning.
 • Kursen ska vara öppen för studenter från EUGLOH-universiteten och ha engelska som undervisningsspråk.
 • Kursen ska vara på mellan 2,5 hp och 10 hp och ges på grund eller avancerad nivå.
 • Kurser med studentcentrerat lärande är önskvärt, men även andra inslag av innovativ pedagogik och digital undervisning kommer att premieras. 

Lärare kan vända sig till EduLab för att få stöd i processen att utveckla kursen

Så här ansöker du om stimulansmedel för kursutveckling

Sista ansökningsdag är 1 februari 2024. Ansökan får omfatta högst fyra sidor och ska innehålla:

 • Prefekts eller grundutbildningsnämndens godkännande
 • Projektbeskrivning (med mål och syfte, aktiviteter, projekttid)
 • Budget
 • En förteckning över vilka som kommer att medverka

Ansökan öppnar 1 november.

Ta fram gemensamma program med EUGLOH-partners

Du som lärare vid Lunds universitet kan söka upp till 350 000 kronor i stimulansmedel för utveckling av gemensamma program i samarbete med universitet utomlands. Utvecklingsarbetet kan bedrivas med avsikt att ansöka om finansiering genom Erasmus Mundus Joint Programmes (EMJM), men det är inget krav.

Programmet ska planeras i samarbete med lärare från minst en EUGLOH-partner. Även andra universitet kan ingå, inom eller utom Europa. Kontakter vid partneruniversitetet ska vara etablerade.

Kriterier för ansökan för att ta fram gemensamma program:

 • Arbetet ska vara godkänt av fakulteten innan ansökan görs.
 • Programmet ska ha engelska som undervisningsspråk.
 • Program med innovativ pedagogik kommer att premieras.

Stöd i arbetet med att ta fram gemensamma program erbjuds av sektionen Externa relationer.

Så här ansöker du om stimulansmedel för utveckling av gemensamma program

Sista ansökningsdag är 1 februari 2024. Ansökan får omfatta högst fyra sidor och ska innehålla:

 • Fakultetens godkännande
 • Projektbeskrivning (med mål och syfte, aktiviteter, projekttid)
 • Budget och en förteckning över vilka som kommer att medverka
 • En redogörelse för hur planerna för att driva och finansiera programmet ser ut

Ansökan öppnar 1 november.

Kontakt

Sara Westman
Projektledare
+46 70 534 60 71
sara [dot] westman [at] er [dot] lu [dot] se

Logotyp EUGLOH

EUGLOH är:

 • Lunds universitet
 • Université Paris-Saclay
 • University of Szeged
 • University of Porto
 • LMU – Ludwig-Maximilians-Universität München
 • University of Hamburg
 • UiT The Arctic University of Norway
 • University of Alcalá
 • University of Novi Sad

Länk till information om EUGLOH