Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Finansiera internationella samarbeten

För dig som är anställd vid Lunds universitet och har planer på att arbeta, eller redan arbetar internationellt, finns många finansieringsmöjligheter inom ramen för ett program. 

Här hittar du korta beskrivningar av etablerade program som erbjuder olika former för projektfinansiering. 
 

Erasmus+ ansökningar våren 2019

Om du är intresserad av att söka eller vara med i en ansökan för kapacitetsuppbyggnadsprojekt, strategiska partnerskapsprojekt, kunskapsallianser eller gemensamma masterprogram (EMJMD) måste Lunds universitets rektor skriva under ansökan. 

För att rektor ska kunna skriva under ansökan måste ansvarig prefekt och dekan skriva under granskningsdokumentet tillsammans med projektansvarig.  

Läs mer om granskningsdokument/mallar

Sektionen Externa relationer ombesörjer processen för rektors underskrift. Om du skickar in dina dokument för sent kan vi inte garantera att dina dokument skrivs under i tid.

LU:s interna datum för ansökningar

Söker du kapacitetsuppbyggnadsprojekt strategiska partnerskapsprojekt, kunskapsallianser eller gemensamma masterprogram (EMJMD) som koordinator eller är med som partner i en ansökan måste granskningsdokumentet vara ifyllt, signerat och skickad till fredrik [dot] klintberg [at] er [dot] lu [dot] se, senast:

 • Kapacitetsuppbyggnadsprojekt: 17 januari 2019
 • Strategiska partnerskapsprojekt: 28 februari 2019
 • Kunskapsallianser: 7 februari 2019
 • Gemensamma masterprogram (EMJMD): 24 januari 2019

Programmen

EU:s program för utbildningssamarbete heter Erasmus+. Inom Erasmus+ finns olika samarbetsformer med finansiering:

Mer information om Erasmus+

Detaljerad programguide för Erasmus+ (på engelska)

Läs mer om Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Läs mer och Erasmus+ på Universitets- och högskolerådets webbplats

 

EURAXESS

EURAXESS är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskartjänster inom Europa.

EURAXESS webbportal

Portalen riktar sig till forskare, entreprenörer, universitet och företag. Portalen innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter. Den vänder sig också till den som vill gå vidare i sin karriär i ett annat europeiskt land och för arbetsgivare som letar efter internationell kompetens inom forskning och utveckling.

EURAXESS Sverige

EURAXESS Europa

 

Linnaeus-Palme

Programmet Linnaeus-Palme ska bidra till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer, för att höja utbildningskvaliteten, tillföra ny kunskap och bidra med nya perspektiv. Programmet ger möjlighet att finansiera kontaktresor samt lärar- och studentutbyte.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har olika ansökningsförfaranden beroende på om en institution ansöker om Linnaeus-Palme planering (besöka varandra för att fördjupa kontakten) eller för Linnaeus-Palme partnerskap (lärar- och studentutbyten):

 • För Linnaeus-Palme planering skickar institutionen endast in sin egen elektroniska projektansökan till UHR. Ansökningsperioden för planering ligger på hösten.
 • För Linnaeus-Palme partnerskap gör institutionen först sin elektroniska projektansökan och skriver ut sidan ”Översikt”. Den sidan skall lämnas in till kontaktperson vid Lunds universitet (se kontaktinformation i högerspalten). Därefter sammanställer sektion Externa relationer Lunds universitets ramansökan och får rektors/prorektors underskrift. Ramansökan skickas därefter ut till varje projektansvarig som bifogar ramansökan till sin projektansökan. Därefter sänder institutionen sin kompletta projektansökan elektroniskt till UHR. Ansökningsperioden för partnerskap ligger på våren.

LU-intern process för Linnaeus-Palme partnerskap

Så här ser LU:s interna process ut när ansökan öppnar:

 • Preliminärt tidigt i april: deadline för projektansvarig vid institution att insända skannad version av sidan ”Översikt” av projektansökan till kontaktperson vid Externa relationer Obs! Översikten måste vara undertecknad av prefekt.
 • Följande vecka: Externa relationer skriver ramansökan samt inhämtar dekaners underskrifter inför rektors underskrift.
 • Preliminärt mitten april: ramansökan till Ledningsstöd för granskning inför rektors underskrift följt av rektors underskrift. Därefter skickas skannad ramansökan till institutionerna för att bifogas respektive projektansökan.

Information om programmet och hur man ansöker hittar du på utbyten.se
 

Nordic Master-programmet

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

Hur upprättar man en ny Nordic Master?

En grundförutsättning för stöd är att minst tre lärosäten från minst tre olika nordiska länder och/eller de självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) deltar i programmet varav en som koordinator. Studenterna kan komma från hela världen. Medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerrådet anslås till att starta ett Nordic Master-program.

Ansökan om stöd till att upprätta masterprogram görs till Center för internationell mobilitet (CIMO) i Finland.

2019 är sista ansökningsdag den 1 februari.

Få information om dina möjligheter och praktiska råd om hur man utvecklar en gemensam masterutbildning på:

Nordic Master - Guide for universities

För ytterligare information om ansökningsprocessen, besök programmets hemsida .

Nordic Master-programmets webbplats
 

Nordplus

Nordplus är ett program som stöder samarbete mellan nordiska och baltiska länder. 

Inom Nordplus finns

 • finansiering för mobilitet
 • särskilda projekt
 • nätverksaktiviteter
 • administratörsutbyte
 • lärarstipendier

Sista ansökningsdag är vanligtvis 1 mars.

Läs mer på Nordplus webbplats
 

STINT

STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Genom STINT:s olika program kan följande grupper söka finansering för samarbeten inom utbildning och forskning:

 • studenter
 • doktorander
 • postdocs
 • yngre forskare
 • fakultets- och lärosätesledning

Ansökan

Två av programmen samordnas via Lunds universitet. Programmen "Strategic Grants for Internationalisation" och "Teaching Sabbatical" handläggs av sektionen Externa relationer. Övriga program söks direkt via STINT.

Programmen söks vid olika tider under året. 

Läs mer om programmen på STINT:s webbplats

Läs mer om STINT

Sidansvarig:

Kontakt

Petra Moser-Nørgaard
Handläggare Erasmus+, Nordplus, Nordlys
+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Åsa Thormählen
Handläggare EURAXESS
+46 46 222 70 15
asa [dot] thormahlen [at] pers [dot] lu [dot] se

Julia Edgerton
Handläggare EURAXESS
+46 46 222 06 53
julia [dot] edgerton [at] pers [dot] lu [dot] se

Henrik Hofvendahl
Handläggare Linnaeus-Palme, STINT Strategic Grants for Internationalisation
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se

Carina Holmberg Pousette
Handläggare STINT Teaching Sabbatical
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Christina Grossmann
Handläggare Nordic Master Programme
+46 46 222 34 57
christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuspolicy vid Lunds universitet

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen