Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Erasmus+ för mobilitet inom Europa

Finansiering för lärarmobilitet och personalfortbildning

Alla anställda kan åka till något av Lunds universitets många partneruniversitet i Europa med finansiering från EU-programmet Erasmus+ för att skaffa sig internationell erfarenhet, internationella meriter samt utveckla eller fördjupa befintliga kontakter.  

Läs mer om internationella möjligheter och samarbeten och se listan över universitetets samarbetsavtal med utländska universitet

Läs mer om resebidrag för utveckling av samarbeten inom Europa

Undervisa utomlands - lärarmobilitet

Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. Finansieringen omfattar ett belopp baserat på vistelsens längd samt ett resebidrag baserat på avståndet mellan hemuniversitetet och värduniversitetet, enligt EU-kommissionens avståndsberäkning (se länkar nedan). Vistelsen måste omfatta minst två dagar, samt minst åtta timmars undervisning per vecka (eller kortare tid). Maxtiden som beviljas är normalt 2-3 veckor. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm.

Tänk på att ansöka om stipendiemedel i god tid innan du åker, helst åtminstone en månad i förväg.

Tips på hur du fyller i online-ansökan

Ansökningsformuläret innehåller viss EU-terminologi som inte är självförklarande. Tjänsteålder ska rapporteras enligt EU, men en klar definition på de olika kategorierna finns inte. Som en tumregel gäller junior för doktorander, adjunkter och lektorer fram till docentkompetens, intermediär för docenter eller forskare/lektorer med docentkompetens. Senior motsvaras av mycket erfarna lektorer och professorer.

Så ansöker du om lärarmobilitetsmedel

Innan du ansöker behöver du försäkra dig om att det finns ett avtal för lärarmobilitet mellan din institution/fakultet och det lärosäte som du ansöker om att åka till. Om det inte finns något avtal på plats kontaktar du den internationella koordinatorn vid institutionen/fakulteten och diskuterar möjligheterna till att skriva ett avtal.

  1. Fyll i din ansökan online för att ansöka om Erasmus-bidrag
  2. När du har fyllt i online-ansökan genereras två dokument:
    Erasmus+ Mobility Agreement Teaching – detta ska signeras av sändande och mottagande lärosäte samt av sökanden innan den skickas till sektionen Externa relationer. Erasmus+ Grant Agreement – denna blankett ska signeras av sökanden.
  3. Din kompletta ansökan skickas till Ingrid Temler, sektionen Externa relationer, hämställe 27, före avresa.

Det är först när du får tillbaka det signerade Erasmus+ Grant Agreement från Externa relationer som din ansökan är beviljad.

Det finns inget sista datum för ansökan om lärarmobilitet. Ansökningar hanteras löpande.

Ersättningsnivåer för lärarmobilitet läsåret 2018/19 (PDF - 62 kB, nytt fönster)

Länk till avståndsberäkning

Rapportering av lärarmobilitet

När mobiliteten är avslutad måste du fylla i en online-rapport som skickas via Erasmus Mobility Tool. Dokumentet Certificate of Attendance som skickas till dig i samband med att ansökan beviljas måste skickas till stipendiehandläggaren vid sektion Externa relationer tillsammans med dokumentet Mobility Costs. Dokumenten skickas till Ingrid Temler, sektionen Externa relationer, hämtställe 27, senast en månad efter hemkomst.

Utbetalning

Medlen betalas ut till din institution efter det att blanketterna ovan inkommit och rapporten från Erasmus Mobility Tool har besvarats. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Lunds universitet. För att du själv ska få ut pengar för din resa gör du en reseräkning i Primula res.

Fortbildning för alla anställda

Alla anställda kan få finansiering för jobbskuggning, till exempel delta i det löpande arbetet vid ett partneruniversitet, företag eller organisation. Du även få bidrag för studiebesök, deltagande i kurser, seminarier eller workshops med tydlig anknytning till ditt arbete. Ett exempel kan vara språkkurser i engelska för personal som planerar att undervisa på engelska. Finansieringen omfattar ett belopp baserat på vistelsens längd samt resebidrag. Vistelsen måste omfatta minst 2 dagar. Maxtiden som beviljas är normalt 1-2 veckor.

Aktiviteter som t ex workshops, kurser eller seminarier ska enbart handla om fortbildning i egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte. Kurserna kan t ex handla om kurser som anordnas av EAIE. Forskningsrelaterade aktiviteter finansieras inte.

Möjligheten att skicka ut doktorander inom personalfortbildning finns, på samma sätt som för övriga anställda. Aktiviteterna ska då vara kopplade till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående yrkesutövning vid lärosätet.

Så söker du medel för personalfortbildning

  1. Fyll i din ansökan online för att ansöka om Erasmus-bidrag
  2. När du fyllt i online-ansökan genereras dokumentet Mobility for Training - Mobility Agreement. Detta ska signeras av sändande och mottagande lärosäte samt av sökanden innan det skickas till sektionen Externa relationer. För övrigt följ instruktionerna i ansökningsformuläret (se punkt 1).
  3. Din kompletta ansökan mejlas till Carina Holmberg Pousette (carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se), Externa relationer, före avresan.

Ansökan och beslut – nya datum!

Sista dag att söka mobilitet för hösten 2018 är den 1 juni 2018. Inför våren 2019 är sista dag den 1 december 2018. Beslut om tilldelade medel lämnas ca 2 veckor efter detta datum. I den mån det finns medel kvar går det även bra att söka efter sista ansökningsdatum har passerat. 

Det är först när du får tillbaka det signerade Erasmus+ Grant Agreement från Externa relationer som din ansökan är beviljad.

Rapportering av personalmobilitet

När mobiliteten är avslutad måste du fylla i en online-rapport som skickas via Erasmus Mobility Tool. Dokumentet Certificate of Attendance som skickas till dig i samband med att ansökan beviljas måste skickas till den internationella handläggaren vid sektion Externa relationer tillsammans med dokumentet Mobility Costs. Dokumenten skickas till Carina Holmberg Pousette, sektionen Externa relationer, senast en månad efter hemkomst.

Utbetalning

Medlen betalas ut till din institution efter det att blanketterna ovan inkommit och rapporten från Erasmus Mobility Tool har besvarats. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Lunds universitet. För att du själv ska få ut pengar för din resa gör du en reseräkning i Primula res.

Ersättningsnivåer för personalmobilitet läsåret 2018/19 (PDF - 62 kB, nytt fönster)

Vanliga frågor om personalfortbildning

Läs mer om Staff Training Weeks på EU-kommissionens webbplats

Tips inför avresa

Sidansvarig:

Kontakt

Ingrid Temler
Projektkoordinator Erasmus lärarmobilitet
+46 46 222 70 33
ingrid [dot] temler [at] er [dot] lu [dot] se

Carina Holmberg Pousette
Handläggare Erasmus personalfortbildning
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

 

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuspolicy vid Lunds universitet

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen