Erasmus+ resebidrag

Finansiera resa till partneruniversitet och nätverksträffar inom Europa

Vad kan resebidraget användas till?

Syftet med resan ska vara att diskutera, planera, vidareutveckla och utvärdera student- och lärarmobilitet samt till exempel kursutvecklingsprojekt i redan existerande samarbeten med partneruniversitet. Man kan även få resebidrag för att delta i nätverksträffar.

Ta reda på vilka universitet Lunds universitet har avtal med i SoleMove

Vem kan söka medel?

Lärare, forskare och administratörer som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag på högst 8 000 kronor styck.

När kan jag söka resebidraget?

När som helst under läsåret. Medlen är dock begränsade. För ytterligare information kontakta carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Ansökan

Länk till ansökningsformulär

Var skickar jag min ansökan?

Ansökan skrivs ut och undertecknas av prefekt eller motsvarande. Underskriven ansökan mejlas till Externa relationer (carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se).

Hur görs urvalet?

Enskilda sökande samt sökanden om max två deltagare prioriteras gentemot sökande som åker i en grupp. I urvalet prioriteras resor som syftar till att öka antalet utresande Erasmusstudenter samt utveckling av kursutvecklingsprojekt (Curriculum Development). Sökande som tidigare inte har fått Erasmus+ resebidrag prioriteras och en jämn fördelning mellan fakulteter och områden eftersträvas.

När betalas resebidraget ut?

Utbetalning av medel görs till institutionens kostnadsställe efter genomförd rapportering och inskickad rekvisition.

Kontakt

Carina Holmberg Pousette
Internationell handläggare
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se