Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ resebidrag

Finansiera resa till partneruniversitet och nätverksträffar inom Europa

Vad kan resebidraget användas till?

Resebidraget ska användas för resor till nya och etablerade partners i Europa inom Erasmus+ programmet för att diskutera, planera, utveckla och utvärdera pågående och nya samarbeten som till exempel kursutvecklingsprojekt samt alla former av mobilitet. Resor kan även göras till nätverksträffar med partneruniversitet.

Länder du kan resa till i Europa

Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland.

Tredjeländer associerade till Erasmus+ programmet

Nordmakedonien, Serbien, Island, Liechtenstein, Norge, Turkiet.

Vem kan söka medel?

Anställda vid Lunds universitet kan söka resebidrag om högst 8 000 kr. De som väljer att resa hållbart i enlighet med EU:s definition* erhåller extra medel om 500 upp till 2 000 kr per resebidrag beroende på destination. Det ska då anges i ansöknings-formuläret att man önskar använda dessa extra medel.

Green Mobility – hur mycket extra medel kan jag få för hållbart resande?

 • 500 kr extra till Köpenhamn/Helsingör
 • 1000 kr extra för resor till Danmark (utanför Köpenhamn/Helsingör)
 • 2000 kr extra för resor till övriga länder inom Europa

När kan jag söka resebidraget?

När som helst under läsåret. Medlen är dock begränsade. För ytterligare information kontakta carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Så här gör du en ansökan

Ansökan görs i flera steg:

 • Logga in på https://www.scholarship.se/erasmus/ – första gången ombeds du att skapa ett konto
 • Under Make a new application – välj ansökningsformuläret för Travel Grant
 • Fyll i dina uppgifter och skapa en ansökan
 • Din ansökan hamnar nu under Active applications – du kan alltid gå tillbaka och ändra i din ansökan om det behövs
 • Under Required actions hittar du vidare instruktioner i fyra steg:
  1. Grant Agreement – innehåller uppgifter om beviljade medel – ladda ner, signera (två signaturer) och ladda upp i systemet igen.
  2. Certificate of Attendance – skriv ut ditt CoA och ta det med dig till värdinstitutionen för underskrift. Efter hemkomst, ladda upp ditt signerade CoA i systemet igen.
  3. Upload proof of Green Mobility – ladda upp biljetter som bevis för hållbart resande.
  4. Confirmation of Travel - fyll i efterfrågade uppgifter.

När alla stegen är genomförda och den ifyllda informationen är komplett kommer beviljade medel att överföras till din institution.

Hur görs urvalet?

Enskilda sökande samt sökanden om max två deltagare prioriteras gentemot sökande som åker i en grupp. Sökande som tidigare inte har fått Erasmus+ resebidrag prioriteras och en jämn fördelning mellan fakulteter och områden eftersträvas.

* EU:s gröna resor definieras som resor som använder transportmedel med låga utsläpp under huvuddelen av resan, såsom buss, tåg eller bil-pool.

Kontakt

Carina Holmberg Pousette
Internationell handläggare
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)

Erasmuspolicy vid Lunds universitet