Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

KAW resebidrag

Kontaktresor utanför Europa för yngre forskare

Resebidragen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse syftar till att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa.

Vad kan resebidraget användas till?

Resebidragen ska användas för kontaktresor till existerande och nya samarbetspartners utanför Europa. Syftet med resorna ska vara att diskutera, utveckla och planera för utbildnings- och forskningssamarbete av strategisk betydelse för Lunds universitets internationalisering.

Vem kan söka medel?

Anställda vid Lunds universitet – främst yngre disputerade forskare. Ansökan görs individuellt. I urvalet ges prioritet till sökande som tidigare inte har fått Wallenberg resestipendium. Vi syftar till en jämn fördelning av bidragen mellan områdena.

När kan jag söka resebidraget?

Vanligtvis i november/december, med sista ansökningsdag 31 januari året därpå. Beslut om tilldelade medel lämnas cirka fyra veckor efter detta datum.

Utlysning

Här läggs aktuell ledigkungörelse när den är tillgänglig.

Ansökan

Nästa ansökningsperiod beräknas öppna i november 2022.

Förutom syfte, mål och förväntat resultat ska ansökan ange hur resan bidrar till internationaliseringen vid Lunds universitet i enlighet med den strategiska planen.

Var skickar jag min ansökan?

Ansökan mejlas till carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] seMärk ansökan med "KAW resebidrag".

När betalas resebidraget ut?

Beviljat belopp bokförs på respektive kostnadsställe efter inkommen reserapport och rekvisition.

Reserapport och rekvisition mejlas till carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Kontakt

Carina Holmberg Pousette
Internationell handläggare
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se