Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nominera till STINT TS

Lunds universitets interna nomineringsprocess

 • Lunds universitet har möjlighet att nominera upp till tre kandidater för deltagande i STINT Teaching Sabbatical varje år.
 • Fakulteterna och USV ges möjlighet att nominera två kandidater var. 
 • Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i Lunds universitets verksamhet.
 • Inkomna nomineringar bereds av en bedömningsgrupp som utses av utbildningsnämnden.
 • Beslut om vilka kandidater universitetet ska nominera till programmet kommer att fattas av utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i september.

Bedömningsgrunder

Bedömningen baseras på den sökandes pedagogiska meritförteckning och motivering till utbytet, samt tillstyrkan och motivering av prefekt eller motsvarande.

Den sökandes motivering ska innehålla ett välgrundat pedagogiskt resonemang kring vad man vill uppnå med utbytet. Det ska även framgå:

 • Hur utbytet kommer att bidra till den egna kompetensen och lärargärningen.
 • Hur erfarenheterna av utbytet ska leda till utveckling av den egna organisationens pedagogiska verksamhet.
 • Hur utbytet är relevant för, och förankrat i, den egna organisationen. 

Nomineringen ska bestå av:

 • Nomineringsformulär – skickas ut i samband med den interna utlysningen i maj/juni 
 • CV – max 4 sidor i PDF-format
 • Fakultetens motivering till varför kandidaten nomineras

Observera att samtliga handlingar ska vara på engelska.

Nomineringarna mejlas till respektive fakultetskoordinator i enlighet med intern deadline.

Länk till kontaktinformation – fakulteternas internationella kontor

Länk till mer information om STINT Teaching Sabbatical-programmet

Kontakt

Carina Holmberg Pousette
Internationell handläggare
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se