Nominera till STINT TS

Lunds universitets interna nomineringsprocess

Lunds universitets interna nomineringsprocess 2020 är stängd.

 • Lunds universitet har möjlighet att nominera upp till tre kandidater för deltagande i STINT Teaching Sabbatical varje år.
 • Fakulteterna och USV ges möjlighet att nominera två kandidater var. 
 • Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i Lunds universitets verksamhet.
 • Inkomna nomineringar bereds av en bedömningsgrupp som utses av utbildningsnämnden.
 • Beslut om vilka kandidater universitetet ska nominera till programmet kommer att fattas av utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i september.

Bedömningsgrunder

Bedömningen baseras på den sökandes pedagogiska meritförteckning och motivering till utbytet, samt tillstyrkan och motivering av prefekt eller motsvarande.

Den sökandes motivering ska innehålla ett välgrundat pedagogiskt resonemang kring vad man vill uppnå med utbytet. Det ska även framgå:

 • Hur utbytet kommer att bidra till den egna kompetensen och lärargärningen.
 • Hur erfarenheterna av utbytet ska leda till utveckling av den egna organisationens pedagogiska verksamhet.
 • Hur utbytet är relevant för, och förankrat i, den egna organisationen. 

Ansökan ska bestå av:

 • Exempel på nomineringsformulär för STINT TS hittar du på STINT:s webbplats
 • CV – max 4 sidor i PDF-format
 • Fakultetens motivering till varför kandidaten nomineras

Observera att samtliga handlingar ska vara på engelska.

Nomineringarna mejlas till respektive fakultetskoordinator i enlighet med intern deadline.

Länk till kontaktinformation – fakulteternas internationella kontor

Länk till mer information om STINT Teaching Sabbatical-programmet

Kontakt

Carina Holmberg Pousette
Internationell handläggare
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se