Linnaeus-Palme

partnerskap & planering

Vad innebär programmet?

Programmet ska bidra till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer. Programmet finansierar kontaktresor samt lärar- och studentutbyte.

Vem kan söka medel?

Institution.

Var skickar man sin ansökan?

Universitets- och högskolerådet (UHR). 

Utlysning – partnerskap (lärar- och studentutbyte)

Ansökningsomgången 2021 är inställd. Nästa ansökningsomgång öppnar preliminärt våren 2022.

Läs mer om Linnaeus-Palme partnerskap på UHR:s webbplats

Utlysning – planering (kontaktresor)

Ansökningsomgången 2020 är inställd. Nästa ansökningsomgång öppnar preliminärt hösten 2021.

Läs mer om Linnaeus-Palme planering på UHR:s webbplats

Vem kan delta i projektet?

Institution vid universitet i utvecklingsland.

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se