Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

STINT Strategic Grants for Internationalisation

Vad innebär programmet?

Programmet ska bidra till strategisk internationalisering på lärosätesnivå. Ansökan ska omfatta strategiskt angelägna internationaliseringsinsatser som samtidigt tar tillvara enskilda eldsjälars erfarenhet och engagemang.

Vem kan söka medel?

Formell sökande är rektor. Ansökan föregås av intern ansökningsprocess inom Lunds universitet.

Varje universitet kan delta i upp till två ansökningar per utlysning. Universitetet kan inlämna två individuella ansökningar eller delta i eller leda högst två gemensamma ansökningar.

Var skickar man sin ansökan?

Till STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Utlysning 2022

Utlysningen är öppen och stänger 15 mars klockan 15.00.

LU-intern urvalsprocess före ansökan till STINT 2022

LU-enhet intresserad av att inlämna ansökan ombeds inkomma med beskrivning av sitt projekt senast 31 januari.

Här kan du ladda ner blankett för projektbeskrivning (Word 100 kB, ny flik)

Skicka projektbeskrivningen per epost till Henrik Hofvendahl (henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se), Externa relationer.

Internationella rådets arbetsutskott lämnar utlåtande om respektive projektförslag och rekommendation till rangordning i händelse av konkurrerande projektförslag. Rektor/prorektor beslutar därefter vilket/vilka projektförslag som ska utgöra LU:s ansökan/ansökningar. LU-enheterna meddelas därefter skyndsamt beslutet och utvald(a) enhet(er) kan färdigställa ansökan till STINT.

Vem kan delta i projektet?

Diverse aktörer.

För ytterligare information, besök STINT:s webbplats

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se