STINT Strategic Grants for Internationalisation

Vad innebär programmet?

Programmet ska bidra till strategisk internationalisering på lärosätesnivå. Ansökan ska omfatta strategiskt angelägna internationaliseringsinsatser som samtidigt tar tillvara enskilda eldsjälars erfarenhet och engagemang.

Vem kan söka medel?

Formell sökande är rektor. Ansökan föregås av intern ansökningsprocess inom Lunds universitet. Ansökan lämnas in av rektor för svenskt universitet.

Varje universitet kan delta i upp till två ansökningar per utlysning. Universitetet kan lämna in en individuell ansökan och delta i eller leda en gemensam ansökan. Universitetet kan också välja att delta i eller leda två gemensamma ansökningar.

Var skickar man sin ansökan?

Till STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Utlysning 2021

Utlysningen är öppen och stänger 11 mars klockan 15.00.

LU-intern urvalsprocess före ansökan till STINT 2021

LU-enhet intresserad av att inlämna ansökan ombeds inkomma med beskrivning av sitt projekt senast 31 januari 2021.

Skicka projektbeskrivningen per epost till Henrik Hofvendahl (henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se), Externa relationer.

Internationella rådets arbetsutskott lämnar utlåtande om respektive projektförslag och rekommendation till rangordning i händelse av konkurrerande projekt-förslag. Prorektor beslutar därefter vilket/vilka projektförslag som ska utgöra LU:s ansökan/ansökningar. LU-enheterna meddelas därefter skyndsamt beslutet och utvald(a) enhet(er) kan färdigställa ansökan till STINT.

Vem kan delta i projektet?

Diverse aktörer.

För ytterligare information, besök STINT:s webbplats

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se