Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Steg 3: Ansökan till partneruniversitet och förberedelser inför avresa

Ansökan och nominering till partneruniversitet

Antagning till utbytesstudier i Ladok

Den nominerade studenten ska antas till utbytesstudier i Ladok. Detta görs manuellt av respektive handläggare. För universitetsgemensamma platser görs det av handläggare vid sektionen Externa relationer. Instruktioner finns i LU Box.

Nominering till partneruniversitet

Handläggaren nominerar studenten till värduniversitetet. Notera att studenter som har fått en utbytesplats vid ett universitet med universitetsgemensamt avtal, nomineras till partneruniversitetet av handläggare vid Externa relationer.

Nomineringen till partneruniversiteten kan ske på olika sätt, till exempel online i värduniversitetets ansökningssystem, skickas per e-post eller som intyg tillsammans med ansökningshandlingar. Undersök vad som gäller för respektive värduniversitet.

Ansökan till partneruniversitetet

Ansökan kan göras på olika sätt, antingen online eller på papper som skickas – alternativt scannas och mailas – till partneruniversitetet. De olika universiteten kräver större eller mindre insats av dig som handläggare. Ta reda på rutinerna för partneruniversiteten som din fakultet har avtal med. 

För universitetsgemensamma utbytesplatser guidas studenten genom ansökningsprocessen av handläggare vid sektionen Externa relationer. Detta sker vanligen i form av informationsmöte, granskning av ansökningshandlingar och mailkontakt.

Språktest eller språkintyg

Vissa universitet kräver språktest, till exempel TOEFL eller IELTS. I vissa avtal har språktest helt förhandlats bort. Information om detta hittar du i Info Sheet per universitet i LINK. I andra fall har kravet på språktest ersatts av ett intyg från Lunds universitet eller uppvisande av gymnasiebetyg (VG eller C).

Studenten bokar tid för språktest på egen hand. Det tar cirka tre veckor att få resultatet. Vanligtvis kan man i efterhand komplettera inskickad ansökan med språkresultat, men för ett par enstaka universitetsgemensamma partneruniversitet måste testresultat skickas tillsammans med ansökan, t.ex. för University of Connecticut.

Erasmusstudenter ska göra ett språktest för självvärdering av språkkunskaper online, innan avresa och efter hemkomst.

Läs mer om TOEFL – Test of English as a Foreign Language
Läs mer om IELTS – International English Language Testing System
Läs mer om Erasmusspråktest och språkkurs

Kursval och tillgodoräknande

Inför ansökan till värduniversitetet måste studenten ta hänsyn till partneruniversitetets restriktioner och undvika att få med kurser med restriktioner i sina kursval. Det är studentens ansvar att få sina kursval godkända av studievägledare/programledare vid heminstitutionen för senare tillgodoräknande.

Inom Erasmus+ samt för enstaka partneruniversitet utanför Europa krävs Learning Agreement. Detta är ett trepartskontrakt om kursval och tillgodoräknande mellan student, Lunds universitet och partneruniversitetet. Se generell mall för Erasmus Learning Agreement. Det kan även finnas fakultetsspecifika Learning Agreements. Undersök om det finns vid din fakultet.

Erasmus+ Learning Agreement (Word - 141 kB, nytt fönster)
Bilaga till Learning Agreement (Word - 81 kB, nytt fönster)
Riktlinjer för Learning Agreement för koordinatorer (Word - 172 kB, nytt fönster)

Bankintyg och finansieringsintyg från CSN

Vissa partneruniversitet ställer krav på att studenten kan uppvisa intyg på att han/hon kan finansiera sin utlandsvistelse i form av bankintyg eller intyg från CSN (Financial Statement). Financial Statement beställs av studenten själv. Bankintyg krävs av flertalet universitet i Nordamerika. Intyget måste skrivas av bankman på engelska (eget bankutdrag gäller inte). Intyget ska visa att det belopp som krävs av partneruniversitetet finns på kontot. Ett alternativ till detta är att en anhörigs bankintyg bifogas samt ett brev som säger att den anhöriga avser att bekosta studentens uppehälle.

Se information för studenter – inför avresan på www.lu.se

Inför avresa

Visum

Med antagningsbeskedet skickas vanligen de handlingar som krävs för studentens visumansökan. Studenten är själv ansvarig för att söka visum. Alla frågor om visumhantering hänvisas till ambassaderna. Rekommendationen är att påbörja processen med visumansökan så snart som möjligt då handläggningen för en del visum kan ta flera veckor.

Försäkring

Alla utresande studenter från Lunds universitet som ska åka ut på utbytesstudier är automatiskt försäkrade av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT, förutsatt att det finns ett giltigt avtal mellan Lunds universitet och den mottagande parten (detta gäller även praktik och fältstudier). Försäkringen gäller endast i studielandet från två veckor före till två veckor efter utbytesperioden (inklusive föreberedande Orientation programme och tentamensperiod). Handläggaren vid LU utfärdar försäkringskort/ intyg till studenten. Kort kan beställas från kontaktperson för Kammarkollegiet vid Lunds universitet. Intyg om Kammarkollegiets försäkring Student UT hittas i LU Box.

Vid utlägg i samband med till exempel läkarbesök, medicininköp eller stöld fyller studenten i en skadeanmälan och bifogar originalkvitton. Dessa handlingar skickas till handläggare som bifogar en kopia på giltigt avtal och med sin underskrift intygar att studenten omfattas av Student UT och skickar handlingar vidare till Kammarkollegiet. Det rekommenderas att studenten ringer Falk Global Assistance utomlands innan besök vid vårdinstans eller ombokning av biljetter, annars kan det bli problem med ersättning i efterhand. Falcks kontaktuppgifter hittas på intyg och kort.

Informera gärna studenterna om att försäkringen inte ger rättsskydd om de bryter mot värdlandets lagar. Vi har haft exempel på studenter som brutit mot lagen i värdlandet genom att bada i ett vattenfall. Det som kan tyckas vara en ringa förseelse för en svensk är straffbart i till exempel Thailand.

En del partneruniversitet ställer krav på att studenten ska ta universitetets egen försäkring. I vissa fall har LU kunnat förhandla bort detta krav, men för en del universitet kvarstår kravet. Information om extrakostnader hittas i Info Sheet i LINK. Studenten betalar eventuell extraförsäkring själv.

Läs villkor för Kammarkollegiets försäkring Student UT

Vaccinationer

Studenten bör kolla upp vilka vaccinationer som behövs i värdlandet och eventuella andra länder som studenten har tänkt besöka. Tipsa även om att ta med en förteckning över vilka vaccinationer man redan har (gula kortet).

Se Vaccinationsguide till hela världen

Time to Go-foldern

Time to Go-foldern innehåller praktisk information inför avresa. Broschyren produceras av Externa relationer. Har du synpunkter på innehållet, kontakta Ida [dot] Thelander [at] er [dot] lu [dot] se

Ladda ner foldern Time to Go

Erasmus- och Nordplusstipendier

Utbytesstudenter nominerade till utbyte inom Erasmus och Nordplus kan söka stipendium.

Läs mer om Erasmus- och Nordplusstipendierna

Under utlandsvistelsen

Självregistrering i Ladok vid terminsstart

Under utbytestiden är studenten fortfarande formellt student vid Lunds universitet. När terminen vid värduniversitetet har börjat ska studenten registrera påbörjat utbyte i Studentportalen.

Innan studenten kan göra denna registrering måste först terminsregistrering för programstudenter ha gjorts i Ladok. Terminsregistrering görs vanligen av institutionerna, men vid vissa fakulteter av studenten själv.

Mall för instruktioner om självregistrering av påbörjade utbytesstudier (Word - 801 kb, nytt fönster)

Studentambassadör

Studenter på utbyte är representanter för Lunds universitet och fyller en viktig funktion i att synliggöra LU. Målsättningen är att rekrytera utbytesstudenter så väl som betalande studenter. Att ställa upp som studentambassadör vid värduniversitetets Study Abroad Fair bör betraktas som ett obligatoriskt åtagande. Du som handläggare är ansvarig för att kontakta studenterna och skicka informationsmaterial. Studenten förväntas också närvara om en delegation från Lunds universitet besöker partneruniversitetet. 

Läs mer om hur man som studentambassadör presenterar Lunds universitet på bästa sätt

Sidansvarig:

KONTAKT

Kammarkollegiets försäkringar
Isabelle Jönsson
Studentförsäkringsansvarig
+46 72 225 58 88
isabelle [dot] jonsson [at] er [dot] lu [dot] se

Läs Student UT på Kammarkollegiets webbsida

Erasmusstipendium
Ingrid Temler
+46 46 222 70 33
ingrid [dot] temler [at] er [dot] lu [dot] se

Nordplusstipendium
Petra Moser-Nørgaard
+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

LU Box Support för internationella handläggare
Kontakta oss för att bli inbjuden och få tillgång till de delade dokumenten.

Marie Herner Hällström
marie [dot] herner_hallstrom [at] er [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 47

Logga in i LU Box

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen