Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Steg 4: Tillgodoräknande och utvärdering

När studenten har kommit tillbaka från utbytet

Steg 4 omfattar mottagnde av betyg från värduniversitetet, tillgodoräknande, utvärdering och hur man kan dra nytta av hemkomna utbytesstudenters erfarenheter.

Betyg från värduniversitetet – Transcript of Records

Efter avslutad termin skickar värduniversitetet Transcript of Records antingen till dig som handläggare vid Lunds universitet och i vissa fall endast i digital form direkt till studenten. Som handläggare vidarebefordrar du detta till den som sköter tillgodoräknandet och registering i Ladok som i sin tur meddelar studenten när tillgdodoräknandet är klart och originalbetyget kan hämtas/skickas. För universitetsgemensamma avtal skickas en scannad version av betyget via e-post till respektive fakultet. Originalbetyget hämtas av studenten på Externa relationer.

Tillgodoräknande och ekvivalering

Tillgodoräknande styrs av högskoleförordningen. Enligt förordningen har en student rätt att få studier tillgodoräknade om Lunds universitet bedömer att de ”är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas” oavsett var studenten skaffat sig kunskaperna. 

Genom Lissabonkonventionen förbinder sig Sverige till ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning inom Norden och Europa för tillgodoräknande vid svenska lärosäten. För studier utanför Europa har Lunds universitet i samband med upprättande av mobilitetsavtal erkänt att utbildningen vid värduniversitetet ska kunna tillgodoräknas inom en examen vid Lunds universitet, till exempel som valfri kurs.

Tillgodoräknande i Ladok sköts av heminstitutionen eller hemfakulteten. Det kan till exempel göras av en studievägledare, studieadministratör eller internationell handläggare. Studentens Transcript of Record utgör, tillsammans med i förekommande fall Learning Agreement, underlag för tillgodoräknandet. Utresande utbytesstudenter rekommenderas att stämma av planerad studieplan vid värduniversitetet med sin heminstitution i något skede, till exempel i samband med ansökan, innan avresa eller vid ändringar av kursplan. Olika rutiner kan gälla vid olika fakulteter. 

Exempel på några generella riktlinjer för tillgodoräknade omfattar (specifika riktlinjer hittas på respektive fakultet):

  • Kurserna får inte överlappa något studenten redan har läst vid LU eller kommer att läsa inom ett program
  • Kurserna vid värduniversitetet måste inte exakt motsvara de kurser som läses på programmet utan kan vara kompletterande. Olika regler gäller för olika program för vad som anses vara kompletterande. Detta gäller om kursen ska användas som valfri kurs inom en examen.
  • Olika regler vid olika fakulteter gäller för tillgodoräknande av språkstudier

Att ekvivalera kurser tagna utomlands är en annan form av tillgodoräknande. Ekvivalering innebär att kursen som tagits utomlands ersätter hela eller delar av en kurs som ges vid Lunds universitet. Ekvivalering ställer större krav på information om kursinnehåll och förutsätter att kursen inte väsentligt skiljer sig från den kurs som den ska ersätta.

Läs mer om Högskoleförordningen på UHR:s webbplats

Läs mer om Lissabonkonventionen på UHR:s webbplats

Rekommenderat antal poäng för heltidsstudier

Denna information hittar du i Info Sheet per universitet i LINK. Sektionen Externa relationer har sammanställt en lista över rekommenderat antal poäng för heltidsstudier för de universitetsgemensamma avtalen. Denna sammanställning hittar du i LU Box. Kontakta fakultetens Interhand-representant vid oklarheter.

Utvärdering av utbytesstudier

Ett fakultetsgemensamt webbaserat reseberättelseformulär har tagits fram och kommer göras tillgängligt för studenter att fylla i under 2018. Fakulteten ansvarar för att påminna om när det är dags att skriva sin reseberättelse.

Utvärdering för Erasmusstudenter - Erasmus Mobility Tool

För Erasmusstudenter är det obligatoriskt att fylla i utvärderingen Erasmus Mobility Tool. Hemkommande studenter får ett automatiskt utskick per mail med en länk till utvärderingen.

Ta hjälp av hemkomna studenter

Studenter som har avslutat sina utbytesstudier har många erfarenheter med sig tillbaka och är ofta glada för att dela med sig av dessa. Ta vara på deras kunskap och entusiasm och bjud in dem till evenemang och informationsmöten som syftar till att inspirera nya studenter. Glöm inte att informera studenterna om denna möjlighet, så att de är beredda när du kontaktar dem. Tänk på att GDPR-lagen reglerar hur du får hantera persondata om studenter.

Uppmuntra studenter till att bli internationella faddrar

Tipsa gärna hemkomna studenter om att engagera sig som internationella faddrar (international mentors) för utbytesstudenter som kommer till Lunds universitet.

Läs mer om hur man blir internationell fadder på: lu.se

Läs mer om International mentor på vår internationella webbplats

Sidansvarig:

KONTAKT

LINK Mobility Support
+46 46 222 04 11
+46 46 222 40 25

linkmobilitysupport [at] er [dot] lu [dot] se

Logga in i LINK

LU Box Support för internationella handläggare
Kontakta oss för att bli inbjuden och få tillgång till de delade dokumenten.

Marie Herner Hällström
marie [dot] herner_hallstrom [at] er [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 47

Logga in i LU Box

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen