Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Stöd till inkommande studenter

Du som handläggare är kontaktperson för studenten även i frågor som inte omfattar studier. Din uppgift är att hänvisa studenten rätt i en rad vanliga ärenden.

Student Guide

Svaren på studenternas vanligaste frågor finns i Student Guide. Student Guide-foldern ingår i välkomstpaketet och delas ut till samtliga studenter under Arrival Day.

Hitta Student Guide

International Desk

International desk är en mötespunkt för internationella studenter dit de kan vända sig med alla typer av praktiska frågor. Under terminens gång samordnar International desk aktiviteter för internationella studenter som studenten löpande informeras om via International desks Facebooksida och nyhetsbrev.

Läs mer om International Desk, se besökstider och kontaktuppgifter

Studentkonto/ Student account

Studentkontot ger tillträde till Studentportalen, e-postadress, Live@Lund och flertalet system inom universitetet. Inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress som studenten har angivit i sin ansökan. Lu ServiceDesk erbjuder support via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter till LU Servicedesk

Hantera försäkringsärenden - Student IN

Alla inresande utbytesstudenter är försäkrade genom Kammarkollegiets Student IN-samlingsförsäkring för utbytesstudenter. Försäkringen gäller två veckor före till två veckor efter studieperioden (inklusive Orientation Programme och tentor) och endast i studielandet.

Om en student kontaktar dig angående ett försäkringsärende skickar du följande till Kammarkollegiet:

 • Skadeanmälan (Claim Form) ifylld och signerad av student samt bifogade originalkvitton. Skadeanmälan ska också signeras av dig som handläggare. 
 • Kopia på utbytesavtal med studentens hemuniversitet.

Om en student inte har råd att betala en vårdavgift är det möjligt att även skicka fakturor till Kammarkollegiet. Om du vill göra det, kontakta studentförsäkringsansvarig vid Lunds universitet för mer information. 

Läs mer Kammarkollegiets försäkring Student IN (Student Insurance) och hitta skadeanmälningsblankett (Claim Form)

Studenthälsan/Student Health Centre

Studenthälsan har engelskspråkig personal erbjuder studenter stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna, bland annat i form av rådgivning och samtal. Vid andra problem eller medicinska åkommor kan studenten vända sig till primärvården. Kontaktuppgifter till vårdcentraler hittas i Student Guide.

Läs mer om vad Studenthälsan/ Student Health Centre kan hjälpa till med

Läs om Studenthälsan på den svenska webben

Studieverkstaden erbjuder stöd för att förbättra studieteknik

Studieverkstaden/ Academic Support Centre, erbjuder internationella studenter stöd för att förbättra studieteknik, skrivande av akademiska texter och presentationsteknik.

Läs mer om Studieverkstaden/ Academic Support Centre

Pedagogiskt stöd för studenter med funktionshinder

Pedagogiskt stöd erbjuder stöd för internationella studenter med funktionshinder t.ex. synskada eller dyslexi. Studentens handläggare vid hemuniversitetet måste kontakta Pedagogiskt stöd innan utbytet börjar för att planera vilka insatser som behövs. En bekräftelse om betalning för stödet krävs av hemuniversitetet. Följande stödfunktioner erbjuds: 

 • Anteckningsstöd
 • Tentamensstöd
 • Specialpedagog
 • Talböcker
 • Mentor

Läs mer om Pedagogiskt stöd och hitta kontaktuppgifter

Kontakta studentens hemuniversitet

Vid allvarliga situationer kan det vara lämpligt att ta kontakt med studentens hemuniversitet. Exempel på några sådana situationer kan vara: 

 • Om studenten inte dyker upp vid kurser som han eller hon är registrerad för
 • Inte tar några poäng
 • Allvarligt hälsotillstånd
 • Fälld för fusk
 • Anklagad för t.ex. stök i boende
 • Vid brott t.ex. användning av narkotika

Hantering av anhöriguppgifter

Studenter vid Lunds universitet betraktas som myndiga personer, och man bör vara återhållsam med att kontakta studentens anhöriga utan studentens medgivande.

Hantering av allvarlig kris

Hantering av krissituationer kan behövas oavsett om krisen uppstår i Lund eller i hemlandet. Som handläggare för studenter i en krissituation bör du undvika att arbeta ensam med ett ärende.

Om det är en akut nödsituation:

 • Ring SOS Alarm: 112
 • Universitet har en egen säkerhetsfunktion, väktare och beredskapspersoner som kan nås på larmnummer +46 46 222 07 00 (Intern anknytning 20700)

Om det inte är en akut nödsituation:

 • Läs Lund universitets säkerhetsinformation för hantering av olika typer av kriser
 • Undersök om din fakultet har en krisplan som innehåller hantering av internationella studenter.
 • Om du är osäker på hur situationen skall hanteras kan det vara bra att inhämta råd från personal i gruppen Mottagande, mobilitet och service vid sektionen Externa relationer.

Om något har hänt som berör Lunds universitet och du behöver snabb information

Hitta kontaktuppgifter till internationella handläggare vid Mottagande, mobilitet och service (MMS), vid sektionen Externa relationer

Sidansvarig:

KONTAKT

International Desk / Studentreception
St Algatan 4
+46 46 222 01 00
studentreception [at] lu [dot] se

Läs mer och hitta öppettider

LU ServiceDesk
servicedesk [at] lu [dot] se
+46 (0)46 222 9000
www.ldc.lu.se/lu-servicedesk

Kammarkollegiets försäkringar
Ylva Sörhede
Studentförsäkringsansvarig
+46 46 222 01 15

Läs om Student UT på Kammarkollegiets webbsida

Studenthälsan /Student Health
Paradisgatan 5B
+46 46 222 43 77

Läs mer om Studenthälsan

Studieverkstaden/
Academic Support Centre

Sölvegatan 29, Genetikhuset
+46 46 222 36 95
english [dot] support [at] stu [dot] lu [dot] se

Läs mer om Studieverkstaden

Pedagogiskt stöd / Disability Support Centre

Läs mer om Pedagogiskt stöd

Krishantering
SOS Alarm: 112
Universitetets larmtelefon:
+46 46 222 07 00

Läs mer om hantering av kris

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen