Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Steg 1: Förberedelse av utlysning och ansökningsinformation

Steg 1 omfattar förberedelser och planering av informationsinsatser som görs cirka ett halvår innan utlysningen.

Avtal och mobilitetsbalans

Det finns mobilitetsavtal på olika nivåer. Institutions- och fakultetsavtal omfattar utbyten inom det egna ämnesområdet och hanteras av institution/fakultet. Universitetsgemensamma mobilitetsavtal administreras av sektionen Externa relationer och omfattar utbyte inom samtliga ämnesområden (undantag kan förekomma).

Inför en utlysning bör följande förarbete göras:

 • Det måste finnas ett giltigt avtal för att utresande studenter ska omfattas av försäkringen Student UT. 
 • Inför utlysningen bör man gå igenom vilka avtal som behöver förnyas, innan de utlyses. 
 • Ta reda på hur mobilitetsbalansen mellan in- och utresande studenter ser ut för de senaste åren. 
 • Kontakta partneruniversitet för årlig överenskommelse av hur många studenter som kan skickas respektive tas emot kommande läsår. I samband med balansavstämningen är det bra att ta reda på om partneruniversitetet önskar en jämn fördelning av höst- och vårplatser eller om det går bra att skicka alla studenter samma termin.

Fördelning och utlysning av universitetsgemensamma platser

För universitetsgemensamma avtal sköts balansavstämningen av sektionen Externa relationer. De universitetsgemensamma utresandeplatserna fördelas mellan fakulteterna vid ett fördelningsmöte i maj-juni där representanter från respektive fakultet deltar. 

Platserna kan ingå i fakulteternas utlysningar samma höst och/eller nästkommande vårtermin och gäller för utbyte den därpå följande höst- och vårterminen (cirka 1-1,5 år senare). Platserna som tilldelats respektive fakultet läggs in i SoleMove av Externa relationer och blir därmed möjliga att inkludera i fakultetens utlysning. Fakulteten ansvarar för nomineringen till dessa platser. Handläggningen av studenternas ansökan och kontakt med partneruniversitetet sköts av Externa relationer. Fördelningsbeslut hittas i LU Box.

Datum för utlysning

Varje fakultet bestämmer datum för utlysning av egna och universitetsgemensamma platser, utom för University of California som hanteras separat. De flesta fakulteter har en utlysning på hösten av platser för nästkommande läsår. En del fakulteter har en också utlysning på våren. Ansökan till nordiska och europeiska universitet har ofta kortare handläggningstid och kan med fördel utlysas på våren. 

Beslut för nominering till universitetsgemensamma platser ska vara sektionen Externa relationer tillhanda senast 25 januari respektive 1 april. De universitetsgemensamma platserna lämpar sig olika väl för att utlysas på hösten respektive våren beroende på nominerings- eller ansökningsdatum till värduniversiteten. Dokumentet ”När kan man utlysa vad?” ger en översikt över hur universiteten lämpar sig för höst- respektive vårutlysningar. Dokumentet hittas i LU Box.

Sektionen Externa relationer ansvarar för två utlysningar per år. Alla studenter välkomnas att söka.

Upprätta en utlysning i SoleMove

För att kunna upprätta en utlysning i SoleMove måste de avtal du vill inkludera i utlysningen finnas inlagda i SoleMove. De flesta fakulteter upprättar utlysningen på fakultetsnivå, men kontrollera hur just din fakultet hanterar utlysningar. Universitetsgemensamma platser fördelas i SoleMove genom sk. "sub-agreements" och ingår i fakulteternas utlysningar. Innan du bestämmer hur många platser för varje avtal som du ska utlysa bör du stämma av balansen för inkommande respektive utresande studenter med partneruniversitet.

Uppdatera Info Sheets i SoleMove

Info Sheet är till för att ge sökande studenter god bakgrundsinformation för varje universitet. Uppdatering av Info Sheets i SoleMove görs av handläggaren. Särskilt viktigt är att uppdatera information om tillgängligt kursutbud, restriktioner och språkkrav.
Mall för Information Sheet (PDF 149 kB - nytt fönster)

Kanaler för marknadsföring av utbytesstudier

Följande kan vara bra att tänka på inför marknadsföring av utbytesstudier:

 1. Uppdatera webbinformation om ansökningsprocessen, ansökningsdatum, behörighetskrav, urvalskriterier.
 2. Upprätta en ledigkungörelse. Ledigkungörelsen ska diarieföras.
 3. Uppdatera fakultetens webbinfo om möjligheten att ansöka om utbytesstudier vid:
  University of California (15 oktober–1 november)
  Sommarkurser utomlands (25 januari–8 februari)
 4. Planera mailutskick till fakultetens studenter samt Facebook-meddelanden
 5. Planera för webbpuffar
 6. Länka till Internationella möjligheter-sidorna på www.lu.se där du hittar länkar till studenter som bloggar om utbytesstudier mm.
 7. Finns information om utbytesstudier för fakultetens/ institutionens internationella studenter om utbytesstudier? Länka till Study Abroad-informationen på de internationella sidorna i de fall internationella studenter på din fakultet har möjlighet att söka utbytesstudier. Förutsättningarna kan vara olika beroende på program.
 8. Sätt datum för informationsmöten i samband med ansökningsperioden
 9. Uppdatering och tryck av affischer och foldrar
Sidansvarig:

KONTAKT

SoleMove mobility support
Martin Charlier +46 46 222 04 11 
Dimardo Dean +46 46 222 40 25 
solemove [at] er [dot] lu [dot] se

Logga in i SoleMove

LU Box Support för internationella handläggare
Kontakta oss för att bli inbjuden och få tillgång till de delade dokumenten.

Marie Herner Hällström
marie [dot] herner_hallstrom [at] er [dot] lu [dot] se
+46 46 222 03 47

Logga in i LU Box

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen