Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Steg 2: Utlysning, urval och nominering

Frågor under ansökningsperioden och vad man ska tänka på vid nominering

Steg 2 omfattar pågående utlysning/ ansökningsperiod, urval och rangordning, nominering, information om nominerade studenter samt reservtillsättning.

Under pågående ansökningsperiod

Under pågående ansökningsperiod bör du vara tillgänglig för studenternas frågor.

Vanliga frågor från studenter kan vara:

 • Vilken programtermin är det lämpligt att jag åker? (Detta beror på vilket program det gäller)
 • Vad får jag läsa medan jag är iväg? (Detta beror också på vilket program det gäller)
 • Vad får jag tillgodoräkna inom examen? (Detta är beroende av vilket program det gäller, hänvisa till t.ex. studievägledare vid studentens heminstitution)
 • Får jag tillgodoräkna språkstudier inom examen? (Olika regler gäller för olika fakulteter, ta reda på vad som gäller vid din fakultet)
 • Hur många poäng måste jag ta när jag är iväg? (Information hittas i SoleMove, fråga din fakultets Interhandrepresentant vid oklarheter. Varje fakultet har en interhandrepresentant. Interhand består av fakultetsrepresentanter inom området internationalisering, Universitetets särskilda verksamheter (USV) samt sektionen Externa relationer)
 • Ska jag läsa på undergraduate- eller graduate/masternivå? (Samtliga universitet tillåter studier på undergraduatenivå, men det är inte alla universitet som tillåter studier på graduatenivå. Se information i SoleMove. Det är vanligtvis tillåtet att tillgodoräkna kurser på undergraduatenivå fastän studenten läser på avancerad nivå vid LU, så länge kurserna kompletterar utbildningen och inte överlappar vad man redan läst. Detta är en generell hållning, och kan variera från program till program och fakulteter emellan. Ta reda på vad som gäller vid din fakultet.)

  Vill du lägga till vanliga frågor och svar? Kontakta sidansvarig.

Hitta information om restriktioner, språkkrav och extrautgifter i Info Sheet i SoleMove

Det kan finnas fler eller färre restriktioner i kursutbudet vid partneruniversitetet. Det är bra om du som koordinator har ett hum om var det finns många restriktioner och inom vilka ämnesområden. Det är studentens ansvar att sätta ihop en studieplan med enbart tillåtna kurser. Länkar till kursutbud samt restriktioner hittar du via fliken i info Sheet i SoleMove.

Det kan förekomma krav på språkkunskaper vid värduniversitet som gör det obligatoriskt att göra ett språktest i samband med ansökan. Information om språkkrav hittas i Info Sheets i SoleMove. Studenten bekostar testet själv, ca 1200 kr för TOEFL-test, och ca 2000 kr för IELTS-test.

För en del studiedestinationer tillkommer kostnader för till exempel visum, resekostnader för upphämtning av visum vid ambassad, vaccination och läkarintyg.

Som utbytesstudent betalar studenten ingen studieavgift vid värduniversitet, men det kan tillkomma extrautgifter för studenter vid en del värduniversitet för t.ex. försäkring, allmänna transportmedel och även administrativa utgifter. Om det finns sådana utgifter hittas de i Info Sheet i SoleMove.

Det är bra att påminna studenten om att kurserna ska kunna tillgodoräknas vid hemkomst. Det är studentens eget ansvar att kontakta ansvarig vid heminstitution/fakultet för godkännande av kursval.

Urval och rangordning

Urvals- och rangordningsprocesserna ser olika ut på olika fakulteter. Ta reda på hur processen går till vid din fakultet.

Nominering/Nomineringsbeslut och information till nominerade studenter

De bästa och mest lämpade studenterna nomineras. Det är lämpligt att ha följande i åtanke i nomineringsarbetet:

 • Studierna bör kunna tillgodoräknas.
 • Studieplanen får inte innehålla kurser som är ”restricted” vid partneruniversitet.
 • För universitet med höga språkkrav är det lämpligt att särskilt se till studentens kunskaper i engelska. Det finns i dagsläget ingen rekommendation för hur detta bör göras. 
 • Vissa universitet kräver att studenterna ska ha över ett visst snittbetyg. 

Urvals- och nomineringsarbetet ser olika ut på olika fakulteter. En del fakulteter sköter det centralt, medan andra skickar remisser till berörda studievägledare/internationella handläggare innan det Internationella kontoret tar fram det slutgiltiga nomineringsbeslutet.

Nomineringsbeslut för universitetsgemensamma platser

Beslut om nomineringar av studenter till universitetsgemensamma utbytesplatser ska vara handläggare vid sektionen Externa relationer tillhanda senast 25 januari respektive 1 april. Studenten ska då ha tackat ja till sin plats och meddelat anhöriguppgifter i SoleMove. Studenter som nominerats till universitetsgemensamma platser handläggs av handläggare Externa relationer som tar kontakt med nominerade studenter senast en månad efter ovan nämnda deadlines. Det är bra om studenten i samband med nomineringsbeskedet får information om när handläggare vid Externa relationer beräknas ta kontakt, så att studenterna inte undrar över varför det dröjer innan de hör av en handläggare.

Reserver

Om en student tackar nej till sin nominering, kan en annan student nomineras förutsatt att deadline inte har passerat. För universitetsgemensamma platser är deadline för nominering av reserver de samma som för nomineringsbeslut, 25 januari och 1 april. 

Tomma platser på universitetsgemensamma avtal

Om det finns universitetsgemensamma platser som inte utnyttjas, kontakta handläggare vid sektionen Externa relationer.

Kontakta internationella handläggare vid sektionen Externa relationer

Sidansvarig:

KONTAKT

SoleMove mobility support
Martin Charlier +46 46 222 04 11 
Dimardo Dean +46 46 222 40 25 
solemove [at] er [dot] lu [dot] se

Logga in i SoleMove

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen