Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationalisering

Global samverkan

Varför internationalisering?

Det finns en rad skäl till att öka det internationella samarbetet och de internationella inslagen i utbildning och forskning. Främst handlar det om att öka kvaliteten i verksamheten. Det finns dessutom politiska, ekonomiska och sociala/kulturella skäl som gynnar samhället i stort när universitet och högskolor blir mer internationella i sin verksamhet.

Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02) vars uppgift har varit att föreslå mål och strategi för internationalisering av universitet och högskolor lämnade sitt del- och slutbetänkande under 2018 (SOU 2018:3 och 2018:78).

Syftet med en nationell strategi är att förbättra förutsättningarna för universitetens och högskolornas internationalisering genom att ange en riktning för internationaliseringsinsatser på olika nivåer. Med strategin skulle man på sikt nå följande vision:

"Sverige ska vara en av de mest attraktiva, internationella kunskapsnationerna med världsledande kvalitet på utbildningen och forskningen. Internationell förståelse och interkulturell kompetens ska utgöra en självklar och integrerad del inom utbildning och forskning. Lärosätenas internationaliseringsarbete förutsätter konstruktiv samverkan med det omgivande samhället och effektiv samordning mellan myndigheter i syfte att lösa nationella och globala utmaningar."

Ett prioriterat område

I Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026 är internationalisering ett av sex prioriterade områden vi som universitet ska jobba med tillsammans.

I den strategiska planen står det att:

  • det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i verksamheten liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet.
  • det ska finnas goda möjligheter för internationell rörlighet för studenter och medarbetare.
  • universitetet ska vara attraktivt för internationella studenter och medarbetare.
  • universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21.

Länk till Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026

Handlingsplan för internationalisering

Lunds universitet har en ny handlingsplan för internationalisering som gäller åren 2019-2021 (beslutad 3 oktober 2019). Handlingsplanen lyfter fram åtgärder för att främja internationalisering vid universitetet samt öka universitetets attraktionskraft.

Länk till Lunds universitets handlingsplan för internationalisering för 2019-2021 

Aktuell status i arbetet med handlingsplanen för internationalisering vid Lunds universitet

Internationella rådet vid Lunds universitet

Internationella rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliserings-området och driver frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete.

Läs mer om internationella rådets uppdrag

Kontakt

Externa relationer
Richard Stenelo
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

Kontakt vid fakulteternas internationella kontor

Ekonomihögskolan
Ulrika Qvist Mathiesen
+46 46 222 32 59
ulrika [dot] qvist_mathiesen [at] ehl [dot] lu [dot] se

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fanni Faegersten
+46 46 222 87 73
fanni [dot] faegersten [at] ht [dot] lu [dot] se

Katarina Wingkvist
+46 46 222 80 75
katarina [dot] wingkvist [at] ht [dot] lu [dot] se

Juridiska fakulteten
Louise Hultqvist
+46 46 222 11 00
louise [dot] hultqvist [at] jur [dot] lu [dot] se

Konstnärliga fakulteten
Cecilia Hultman
cecilia [dot] hultman [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Lunds tekniska högskola, LTH 
Emelie Stenborg
+46 46 222 37 10
emelie [dot] stenborg [at] lth [dot] lu [dot] se

Medicinska fakulteten
Elisabeth Axell
+46 46 222 31 80
elisabeth [dot] axell [at] med [dot] lu [dot] se

Naturvetenskapliga fakulteten
Marie Brink
+46 46 222 30 01
marie [dot] brink [at] science [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Katarina Follin
+46 46 222 72 04
katarina [dot] follin [at] sam [dot] lu [dot] se