Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationalisering

Global samverkan

Varför internationalisering?

Det finns en rad skäl till att öka det internationella samarbetet och de internationella inslagen i utbildning och forskning. Främst handlar det om att öka kvaliteten i verksamheten. Det finns dessutom politiska, ekonomiska och sociala/kulturella skäl som gynnar samhället i stort när universitet och högskolor blir mer internationella i sin verksamhet.

Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02) vars uppgift har varit att föreslå mål och strategi för internationalisering av universitet och högskolor lämnade sitt del- och slutbetänkande under 2018 (SOU 2018:3 och 2018:78).

Syftet med en nationell strategi är att förbättra förutsättningarna för universitetens och högskolornas internationalisering genom att ange en riktning för internationaliseringsinsatser på olika nivåer.

Ett prioriterat område

I Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026 är internationalisering ett av sex prioriterade områden vi som universitet ska jobba med tillsammans.

I den strategiska planen står det att:

  • det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i verksamheten liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet.
  • det ska finnas goda möjligheter för internationell rörlighet för studenter och medarbetare.
  • universitetet ska vara attraktivt för internationella studenter och medarbetare.
  • universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21.

Länk till Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplanen lyfter fram åtgärder för att främja internationalisering vid universitetet samt öka universitetets attraktionskraft.

Handlingsplanens slutrapporter hittar du i bloggen

Internationella rådet vid Lunds universitet

Internationella rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliserings-området och driver frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete.

Läs mer om internationella rådets uppdrag

Kontakt

Externa relationer
Richard Stenelo
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

Kontakt vid fakulteternas internationella kontor

Ekonomihögskolan
Ulrika Qvist Mathiesen
+46 46 222 32 59
ulrika [dot] qvist_mathiesen [at] ehl [dot] lu [dot] se

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fanni Faegersten
+46 46 222 87 73
fanni [dot] faegersten [at] ht [dot] lu [dot] se

Katarina Wingkvist
+46 46 222 80 75
katarina [dot] wingkvist [at] ht [dot] lu [dot] se

Juridiska fakulteten
Louise Hultqvist
+46 46 222 10 34
louise [dot] hultqvist [at] jur [dot] lu [dot] se

Konstnärliga fakulteten
Cecilia Hultman
cecilia [dot] hultman [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Lunds tekniska högskola, LTH 
Emelie Stenborg
+46 46 222 37 10
emelie [dot] stenborg [at] lth [dot] lu [dot] se

Medicinska fakulteten
Teresa Svarvell
+46 46 222 73 61
teresa [dot] svarvell [at] med [dot] lu [dot] se

Naturvetenskapliga fakulteten
Marie Brink
+46 46 222 30 01
marie [dot] brink [at] science [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Katarina Follin
+46 46 222 72 04
katarina [dot] follin [at] sam [dot] lu [dot] se