Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Internationalisering vid Lunds universitet

Global samverkan

Varför internationalisering?

Det finns en rad skäl till att öka det internationella samarbetet och de internationella inslagen i utbildning och forskning. Främst handlar det om att öka kvaliteten i verksamheten. Det finns dessutom politiska, ekonomiska och sociala/kulturella skäl som gynnar samhället i stort när universitet och högskolor blir mer internationella i sin verksamhet.

Utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (U 2017:02) vars uppgift har varit att föreslå mål och strategi för internationalisering av universitet och högskolor lämnade sitt del- och slutbetänkande under 2018 (SOU 2018:3 och 2018:78).

Syftet med en nationell strategi är att förbättra förutsättningarna för universitetens och högskolornas internationalisering genom att ange en riktning för internationaliseringsinsatser på olika nivåer. Med strategin skulle man på sikt nå följande vision:

Sverige ska vara en av de mest attraktiva, internationella kunskapsnationerna med världsledande kvalitet på utbildningen och forskningen. Internationell förståelse och interkulturell kompetens ska utgöra en självklar och integrerad del inom utbildning och forskning. Lärosätenas internationaliseringsarbete förutsätter konstruktiv samverkan med det omgivande samhället och effektiv samordning mellan myndigheter i syfte att lösa nationella och globala utmaningar.

Ett prioriterat område

I Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026 är internationalisering ett av sex prioriterade områden vi som universitet ska jobba med tillsammans.

I den strategiska planen står det att:

  • det ska finnas ett internationellt perspektiv och globalt engagemang i verksamheten liksom i bemötandet och upplevelsen av universitetet.
  • det ska finnas goda möjligheter för internationell rörlighet för studenter och medarbetare.
  • universitetet ska vara attraktivt för internationella studenter och medarbetare.
  • universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21.

Länk till Lunds universitets strategiska plan för 2017–2026

Med ansvar för internationalisering och utbildning

Professor Sylvia Schwaag Serger är sedan 1 januari 2018 Lunds universitets prorektor med särskilt ansvar för utbildning och internationalisering.

Internationella rådet vid Lunds universitet

Rådet inrättades 2016 och har i uppdrag att:

  • identifiera möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet,
  • vara drivande i frågor som berör universitetets övergripande internationella arbete och 
  • vara beredande vid framtagandet av styrdokument, vid vissa ärenden, vid uppföljning samt vid analys av frågor inom internationaliseringsområdet.

Internationella rådet leds av prorektor och består av en ledamot för varje fakultet på dekan/prodekan/vicedekannivå, en ledamot för universitetets särskilda verksamheter samt två representanter för studenterna.

Sidansvarig:

Kontakt

Externa relationer
Richard Stenelo
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se

Kontakt vid fakulteternas internationella kontor

Ekonomihögskolan
Ulrika Qvist Mathiesen
+46 46 222 3259
ulrika [dot] qvist_mathiesen [at] ehl [dot] lu [dot] se

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Fanni Faegersten
+46 46 222 8773
fanni [dot] faegersten [at] ht [dot] lu [dot] se

Katarina Wingkvist
+46 46 222 8075
katarina [dot] wingkvist [at] ht [dot] lu [dot] se

Juridiska fakulteten
Louise Hultqvist
+46 46 222 1100
louise [dot] hultqvist [at] jur [dot] lu [dot] se

Konsthögskolan, Malmö
Silvana Hed
+46 40 325 707
silvana [dot] hed [at] khm [dot] lu [dot] se

Lunds tekniska högskola, LTH 
Emelie Stenborg
+46 46 222 3710
emelie [dot] stenborg [at] lth [dot] lu [dot] se

Medicinska fakulteten
Elisabeth Axell
+46 46 222 3180
elisabeth [dot] axell [at] med [dot] lu [dot] se

Musikhögskolan, Malmö
Lena Arstam
+46 40 325 467
lena [dot] arstam [at] mhm [dot] lu [dot] se

Naturvetenskapliga fakulteten
Kristina Miolin
+46 46 222 3001
kristina [dot] miolin [at] science [dot] lu [dot] se

Samhällsvetenskapliga fakulteten
Katarina Follin
+46 46 222 7204
katarina [dot] follin [at] sam [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen