Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SASUF

South Africa Sweden University Forum

Lunds Universitet är partner i SASUF (South Africa Sweden University Forum) tillsammans med 13 svenska och 24 sydafrikanska lärosäten. SASUF koordineras av Uppsala Universitet och är ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Finansiering kommer från STINT, sydafrikanska National Research Foundation (NRF) och Department of Higher Educations and Training (DHET). Svenska lärosäten medfinansierar projektet.

Under åren 2018-2021 erbjuds forskare, företag, forskningsfinansiärer och myndigheter från Sverige och Sydafrika möjligheter till olika former av samarbeten för att stärka existerande relationer mellan de två länderna samt för att etablera nya former av hållbart samarbete med särskilt fokus på yngre forskare.

SASUF Goes Digital: 2020 Edition

Connecting the Global South and North

Den 23-27 november 2020 arrangerade SASUF sin tredje ”forsknings- och innovationsveckan” digitalt. Under veckan deltog cirka 400 forskare från Sverige och Sydafrika i digitala seminarier och workshops för att diskutera bland annat FN:s hållbara utvecklingsmål inom följande 6 definierade ämnesområden:

  • Climate change, natural resources and sustainability 
  • Education for a Sustainable Society 
  • Social transformation through change: Development strategies for society 
  • Understanding the burden of disease in Sweden and South Africa
  • Urbanisation and cities in the 21st Century 
  • Digital technologies, big data and cybersecurity

Läs mer om SASUF:s tredje forsknings- och innovationsvecka och dina möjligheter på projektets blogg

Kontakt

Pär Svensson
Internationell koordinator
+46 46 222 77 42
par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se