MIRAI 2.0

Connecting Swedish and Japanese universities through research, education and innovation

Vad innebär MIRAI 2.0?

MIRAI var ett treårigt samarbetsprojekt mellan svenska och japanska lärosäten under 2017-2019 med syfte att främja akademiska samarbeten, men även kontakter med finansiärer, myndigheter, industri, med flera.

MIRAI 2.0 är en fortsättning av MIRAI-samarbetet under 2020-2022. Fokus kommer även fortsättningsvis att vara på forskare tidigt i karriären, och de akademiska ämnena "åldrande", "materialvetenskap" och "hållbarhet" samt utnyttjandet av storskaliga forskningsanläggningar. Ytterligare fokus kommer att läggas på att integrera ett innovations- och entreprenörskapsperspektiv i alla akademiska ämnen. En tydligare koppling till de globala målen för hållbar utveckling kommer också att ingå i MIRAI 2.0.

Vem kan söka medel?

Anställda vid Lunds universitet kommer att kunna söka resebidrag för att delta i seminarier och workshoppar samt fröpengar för att utveckla samarbetet efter att ha deltagit i en MIRAI-aktivitet. Doktorander vid Lunds universitet kommer att kunna söka resebidrag för att delta i doktorandkurser.

Var skickar man sin ansökan?

Till Externa relationer efter utlysning.

Utlysning

Utlysningar kommer att ske i samband med aktiviteter.

Vem kan delta i projektet?

Partnerlärosäten i Sverige och Japan.

Läs mer på MIRAI 2.0:s webbplats

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se