Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

MIRAI 2.0

Connecting Swedish and Japanese universities through research, education and innovation

Vad innebär MIRAI 2.0?

MIRAI var ett treårigt samarbetsprojekt mellan svenska och japanska lärosäten under 2017-2019 med syfte att främja akademiska samarbeten, men även kontakter med finansiärer, myndigheter, industri, med flera.

MIRAI 2.0 är en fortsättning av MIRAI-samarbetet under 2020-2022. Fokus kommer även fortsättningsvis att vara på forskare tidigt i karriären, och de akademiska ämnena "åldrande", "materialvetenskap", "hållbarhet" och ”artificiell intelligens” samt utnyttjandet av storskaliga forskningsanläggningar. Ytterligare fokus kommer att läggas på att integrera ett innovations- och entreprenörskapsperspektiv i alla akademiska ämnen. En tydligare koppling till de globala målen för hållbar utveckling kommer också att ingå i MIRAI 2.0.

Projektorganisation

  • Vicerektor Viktor Öwall är LU:s representant i MIRAI General Assembly.
  • Magnus Borgström, LTH, är LU:s representant i Thematic Expert Group (TEG) Materials Science.
  • Karl Åström, LTH, är LU:s representant i Thematic Expert Group (TEG) Artificial Intelligence.
  • Björn Slaug, M, är LU:s kontaktperson för ämnesområdet Åldrande.
  • Carin Nilsson, Samverkan, är LU:s kontaktperson för ämnesområdet Innovation och Entreprenörskap.

Vem kan söka medel?

Anställda vid Lunds universitet.

Var skickar man sin ansökan?

Till mirai [at] gu [dot] se

Utlysning

Två separata utlysningar har publicerats på projektets webbplats:

  • Call for funding applications – Academia/Industry collaborations. Sista ansökningsdag 17 september 2021.
  • MIRAI 2.0 – Joint seed funding of Japan-Sweden collaborative projects. Sista ansökningsdag 1 november 2021.

Vem kan delta i projektet?

Partnerlärosäten i Sverige och Japan.

Läs mer på MIRAI 2.0:s webbplats

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se