Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

USA och Kanada är två viktiga samarbetsländer för Lunds universitet inom forskning, utbildning och studentutbyte. Det återspeglas bland annat i flera delegationsresor och ledningsbesök. Lunds universitet har studentutbytesavtal med 40 amerikanska universitet, varav 21 är universitetsövergripande, och 33 kanadensiska universitet, varav 11 är universitetsövergripande.

Universitetsövergripande partnerskap

University of Maryland College Park, USA

University of Maryland (UMD) är ett offentligt, forskningsintensivt universitet. UMD har två campus: College Park beläget i närheten av Washington, D.C., och Baltimore. Lunds universitet har ingått ett universitetsövergripande partnerskap med College Park Campus.

University of Toronto, Kanada

University of Toronto (UoT) är ett offentligt, forskningsintensivt universitet. UoT har tre campus: St. George, Mississauga och Scarborough i Toronto, Kanada. Lunds universitet har ingått ett universitetsövergripande partnerskap med alla tre campus.

Läs mer om universitetsövergripande partnerskap vid LU

Särskilda aktiviteter

CALIE – Sweden-USA Project for Collaboration, Academic Leadership & Innovation in Higher Education

Vikten av att universitet och högskolor bemöter aktuella samhällsutmaningar och komplexa problem är tydlig. Snabba förändringar på samhällsnivå, i ekonomier och på arbetsmarknaden ställer allt större krav på enskilda att kontinuerligt utveckla kompetens och kunskap.

För att stärka högre utbildning och forsknings förmåga att bemöta långsiktiga utmaningar har universitetsledningen för fyra svenska universitet—Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet—gått samman för att utforska ämnen inom akademiskt ledarskap och förnyelse av utbildning i samarbetsprojektet CALIE.

Genom gemensamma workshoppar och seminarier med Stanford University, University of California i Berkeley och University of Washington kommer man att dela erfarenheter, bästa praxis och strategier för att inspirera till förändringar inom de deltagande institutionerna och för att utveckla en plattform för ytterligare akademiskt samarbete.

Den primära målgruppen är universitetsledningar. Genom gemensamma workshoppar och öppna seminarier kommer deltagarna att ha möjlighet att fokusera på långsiktiga utmaningar som högre utbildning står inför.

Läs mer om CALIE på projektets webbplats

University of Denver (DU)

LU har ett samarbete med University of Denver (DU), som omfattar ett avtal om beställd utbildning (så kallad Study Abroad), ett bilateralt avtal om studentutbyte, samt ett avtal om samarbete med 3+1+1.  

Läs mer om 3+1+1-samarbetet med University of Denver

Inom samarbetet finns också möjligheter för mobilitet för lärare och administrativ personal.

Kontakt

Richard Stenelo
Internationell chef
+46 46 222 14 66
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se