Övergångsperioden inleddes den 1 februari 2020 och pågår till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i stort sett samma regler som före utträdet.

Under övergångsperioden ska ett avtal om den framtida relationen med EU förhandlas fram. Om förhandlingen avslutas i tid kommer detta avtal att träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer om övergångsperioden på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om övergångsperioden på brittiska regeringens webbplats

Läs rapporten "Brexit - What Now for Universities" på European University Association – EUA:s webbplats

Snabblänkar till information

Brittiska medborgare vid LU

Den 31 december 2020 kommer övergångsperioden efter att Storbritannien lämnat EU att upphöra. Nedan följer en redogörelse om vad som gäller för brittiska medborgare i samband med utträdet.

Besök Migrationsverkets hemsida för mer information

Brittiska medborgare som vistas i Sverige innan den 31 december 2020

Från och med den 1 december 2020 är det möjligt för brittiska medborgare som redan är bosatta i Sverige att ansöka om uppehållsstatus. Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige under i stort sett samma förutsättningar som en EU-medborgare.

Läs mer om uppehållsrätt på Migrationsverkets och regeringens hemsida

Brittiska medborgare som vistas i Sverige efter den 1 januari 2021

Efter att Storbritannien lämnat EU-samarbetet kommer brittiska medborgare, om inget annat bestäms i ett avtal med Storbritannien, behandlas som tredjelandsmedborgare. Detta innebär att de kommer behöva legalisera sin vistelse i Sverige genom att söka antingen visum eller uppehålls-/arbetstillstånd beroende på grunden för vistelsen.

Svenska medborgare vid LU som vistas i Storbritannien

För svenskar som med stöd av EU-rätten bor och arbetar i Storbritannien, finns ett löfte från den brittiska regeringen om att EU-medborgare ska få bo kvar och arbeta i Storbritannien.

Länk till svenska regeringens hemsida och mer information om brexit

Anställda vid LU och som är svenska medborgare kan hålla sig uppdaterade genom svenska ambassadens hemsida där det också finns information om de olika tillstånd som kan behöva sökas

Det går att följa ambassaden även på sociala medier: FacebookTwitter

Forskningsfinansiering av projekt och ansökningar

EU ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Enligt utträdesavtalet kommer Storbritannien att fortsätta betala för utgifter inom den nuvarande EU-budgeten, vilken sträcker sig året ut. Det här innebär att brittiska aktörer kommer att kunna fortsätta vara delaktiga och bli beviljade finansiering tills respektive program är avslutat, även där individuella projekt sträcker sig längre än övergångsperioden.

Kontakta Forskningsservice om du har frågor om konkreta projekt eller ansökningar som involverar Storbritannien

Vinnova har tagit fram en sammanställning om hur brexit påverkar svensk forskning och innovation

UK Research Office har sammanställt en FAQ

Erasmus+ programmet

Utbytesstudier, praktik, lärarmobilitet, personalfortbildning; andra EU/Erasmus+ projekt.

Enligt EU-kommissionen kommer Storbritannien betraktas som Erasmus+ programland till och med att projekten från call/utlysning 2020 är genomförda. Det innebär att svenska lärosäten kan fortsätta skicka och ta emot deltagare från Storbritannien precis som vanligt till och med call 2020. 

Uppdaterad information hittar du på på UHR.se och utbyten.se.

Frågor om Erasmus+ utbyten och Erasmus+ projekt? 
Kontakta Christina Grossmann (christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se) hos Externa relationer. 

Slutdatum för praktik (SMP) och personalfortbildning (STT)
KA103-projekt (utbyten inom Europa) för call 2020 gäller i 24 månader. Så länge medel finns kvar från call 2020 kan lärosäten skicka SMP- och STT-deltagare till Storbritannien till och med 31 maj 2022.

Slutdatum för studier (SMS) och undervisningsuppdrag (STA)
Notera att KA103-projekten (utbyten inom Europa) är antingen 16 eller 24 månader. Svenska lärosäten har projekt som gäller i 24 månader, men partnerorganisationer i Storbritannien kan ha projekt som bara gäller i 16 månader. Då studier (SMS) och undervisningsuppdrag (STA) kräver att mottagande organisation har ett pågående Erasmus+ projekt och avtal med det svenska lärosätet, kan deltagare skickas till varandra så länge båda har pågående projekt, och medel kvar. Då KA103-projekten är minst 16 månader betyder det att lärosätena kan (om båda parter vill och har medel kvar) skicka studenter till varandra minst till och med minst 30 september 2021 och längst till och med 31 maj 2022.

Samarbeten med brittiska universitet

Om båda partners godkänner det, ska befintliga Erasmusavtal eventuellt ersättas med bilaterala (ej Erasmus) avtal. Mallförslag vid kontakt med befintliga partners finns hos Externa relationer. Kontakta Christina Grossmann (christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se). 

Studieavgifter

I och med övergångsperioden är brittiska medborgare anmälnings- och studieavgiftsbefriade till och med 31 december 2020. Detaljerad information förväntas under hösten eller när förhandlingar är avslutade.

På webbplatsen universityadmissions.se hittar du aktuell information.

Nya ändringar beträffande Anmälningsavgift, Studieavgift och Utlämnande av uppgifter trädde i kraft den 14 september 2020.

Läs mer i ”Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor”

Fakturor till och från Storbritannien

Från och med 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre medlem i EU och därmed gäller mervärdesskattereglerna för länder utanför EU. Speciella regler gäller för Nordirland och det finns även några övergångsregler. Läs mer i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Läs fördjupad information om brexit i Skatteverkets rättsliga vägledning (Obs! förnya årsutgåvan för senaste information)

Läs mer om brexit på Tullverkets hemsida

Läs mer på Ekonomiwebben hur du tar emot faktura från leverantör i Storbritannien 

Läs mer på Ekonomiwebben hur du skickar faktura till kund i Storbritannien 

Kontakt

Erasmus+
Christina Grossmann
christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se
+46 46 222 34 57

Forskningsfinansiering
John Phillips
john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se
+46 73 067 01 04

HR
Åsa Thormählen
asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 15

Migrationsfrågor
Erik Kvist
migration [at] er [dot] lu [dot] se
+46 79 066 17 83

Studieavgifter
Richard Stenelo
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se
+46 46 222 14 66