Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Om brexit

Storbritannien har lämnat EU med ett avtal
Övergångsperioden inleddes den 1 februari 2020 och pågår till den 31 december 2020. Under övergångsperioden gäller i stort sett samma regler som före utträdet.

Under övergångsperioden ska ett avtal om den framtida relationen med EU förhandlas fram. Om förhandlingen avslutas i tid kommer detta avtal att träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer om övergångsperioden på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om övergångsperioden på brittiska regeringens webbplats

Läs rapporten "Brexit - What Now for Universities" på European University Association – EUA:s webbplats

Snabblänkar till information

Brittiska medborgare vid LU

För de britter som bor och arbetar i Sverige vid utträdet från EU förbereds en särskild tidsbegränsad förordning som ska möjliggöra för dessa att fortsätta att bo och arbeta i Sverige, trots att deras uppehållsrätt enligt EU-rätten inte längre gäller.

Storbritanniens ambassad i Stockholm tillhandahåller information för brittiska medborgare som befinner sig i Sverige.

Mer information för brittiska medborgare hittar du på brittiska regeringens webbplats

Brittiska medborgare kan också vända sig till Migrationsverket med frågor om sin situation och för information om att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd.

Länk till Migrationsverkets webbplats (på engelska)

Migrationsverket har publicerat en FAQ på både svenska och engelska på sin webbplats.

Länk till FAQ på svenska

Länk till FAQ på engelska

På svenska regeringens hemsida finns mer information om brexit på engelska

Svenska medborgare vid LU som vistas i Storbritannien

För svenskar som med stöd av EU-rätten bor och arbetar i Storbritannien, finns ett löfte från den brittiska regeringen om att EU-medborgare ska få bo kvar och arbeta i Storbritannien.

Länk till svenska regeringens hemsida och mer information om brexit

Anställda vid LU och som är svenska medborgare kan hålla sig uppdaterade genom svenska ambassadens hemsida där det också finns information om de olika tillstånd som kan behöva sökas

Det går att följa ambassaden även på sociala medier: FacebookTwitter

Forskningsfinansiering av projekt och ansökningar

EU ramprogram för forskning och innovation – Horizon 2020

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Enligt utträdesavtalet kommer Storbritannien att fortsätta betala för utgifter inom den nuvarande EU-budgeten, vilken sträcker sig året ut. Det här innebär att brittiska aktörer kommer att kunna fortsätta vara delaktiga och bli beviljade finansiering tills respektive program är avslutat, även där individuella projekt sträcker sig längre än övergångsperioden.

Kontakta Forskningsservice om du har frågor om konkreta projekt eller ansökningar som involverar Storbritannien

Vinnova har tagit fram en sammanställning om hur brexit påverkar svensk forskning och innovation

UK Research Office har sammanställt en FAQ

Erasmus+ programmet

Utbytesstudier, praktik, lärarmobilitet, personalfortbildning; andra EU/Erasmus+ projekt.

Enligt EU-kommissionen kommer Storbritannien betraktas som Erasmus+ programland till och med att projekten från call/utlysning 2020 är genomförda. Det innebär att svenska lärosäten kan fortsätta skicka och ta emot deltagare från Storbritannien precis som vanligt t o m call 2020. 

Uppdaterad information hittar du på på UHR.se och utbyten.se.

Frågor Erasmus+ utbyten och Erasmus+ projekt? 
Kontakta Christina Grossmann (christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se) hos Externa relationer. 

Slutdatum för praktik (SMP) och personalfortbildning (STT)
KA103-projekt (utbyten inom Europa) för call 2020 gäller i 24 månader. Så länge medel finns kvar från call 2020 kan lärosäten skicka SMP- och STT-deltagare till Storbritannien t o m 31 maj 2022.

Slutdatum för studier (SMS) och undervisningsuppdrag (STA)
Notera att KA103-projekten (utbyten inom Europa) är antingen 16 eller 24 månader. Svenska lärosäten har projekt som gäller i 24 månader, men partnerorganisationer i Storbritannien kan ha projekt som bara gäller i 16 månader. Då studier (SMS) och undervisningsuppdrag (STA) kräver att mottagande organisation har ett pågående Erasmus+ projekt och avtal med det svenska lärosätet, kan deltagare skickas till varandra så länge båda har pågående projekt, och medel kvar. Då KA103-projekten är minst 16 månader betyder det att lärosätena kan (om båda parter vill och har medel kvar) skicka studenter till varandra minst t o m minst 30 september 2021 och längst t o m 31 maj 2022.

Samarbeten med brittiska universitet

Om båda partners godkänner det, ska befintliga Erasmusavtal eventuellt ersättas med bilaterala (ej Erasmus) avtal. Mallförslag vid kontakt med befintliga partners finns hos Externa relationer. Kontakta Christina Grossmann (christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se). 

Studieavgifter

I ”Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor” står följande:

Anmälningsavgift:

Anmälningsavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som dagen före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU) av andra skäl än studier hade uppehållsrätt i Sverige.  

Anmälningsavgift ska inte heller tas ut av en familjemedlem till en sådan medborgare, om familjemedlemmen är undantagen från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd enligt förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.

Studieavgifter:

Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare för en kurs eller ett utbildningsprogram vid en högskola som han eller hon dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU var antagen till eller senast den dagen hade ansökt till.

Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU av andra skäl än studier hade uppehållsrätt i Sverige.

Studieavgift ska inte tas ut av en familjemedlem till en brittisk medborgare som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppehållsrätt i Sverige, eller om familjemedlemmen är undantagen från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd enligt förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar.

I klartext betyder det att student som sökt till program före utträdet är avgiftsbefriad.

På webbplatsen universityadmissions.se finns aktuell information vad gäller antagning, etc.

Fakturor till och från Storbritannien

Under en övergångsperiod gäller samma regler kring mervärdesskatt som om Storbritannien vore EU-medlem. Övergångsperioden varar till och med 31 december 2020. När övergångsperioden är slut kommer istället mervärdes-skattereglerna för andra länder utanför EU att gälla vid handel med Storbritannien.

Läs mer på Ekonomiwebben hur du tar emot faktura från leverantör i Storbritannien 

Läs mer på Ekonomiwebben hur du skickar faktura till kund i Storbritannien 

Läs mer om brexit på Skatteverket hemsida 

Läs mer om brexit på Tullverkets hemsida

Sidansvarig:

Kontakt

Erasmus+
Christina Grossmann
christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se
+46 46 222 34 57

Forskningsfinansiering
John Phillips
john [dot] phillips [at] fs [dot] lu [dot] se
+46 73 067 01 04

HR
Åsa Thormählen
asa [dot] thormahlen [at] hr [dot] lu [dot] se
+46 46 222 70 15

Migrationsfrågor
Louise Corrigan
louise [dot] corrigan [at] er [dot] lu [dot] se
+46 70 381 21 25

Studieavgifter
Richard Stenelo
richard [dot] stenelo [at] er [dot] lu [dot] se
+46 46 222 14 66

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen