Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Verksamhet i Kina

Främjar utbyte för lärare, forskare och studenter

Vad är en samarbetsplattform? 

Som en viktig del i Lunds universitets internationaliseringsarbete finns en rad samarbetsplattformar i Asien som bidrar till att höja Lunds universitets profil i regionen och garanterar en långsiktighet i vårt samarbete med asiatiska universitet.

European University Centre vid Peking University

Ett samarbete mellan tio europeiska universitet och Peking University med syftet att stimulera till följande typer av aktiviteter:

 • Etablera gemensamma forskningsprojekt
 • Öka kunskapen om Europa och Kina genom att etablera kurser på master- och doktorandnivå
 • Agera som ett nav för komparativ forskning mellan Europa och Kina
 • Ge service till besökande personal och forskare
 • Öka kunskapen om utbildningssystemen i Europa och Kina
 • Arrangera konferenser och symposier rörande högre utbildning i Europa och Kina 

Läs mer på European University Centres webbplats

Nordic Centre vid Fudan University i Shanghai


Ett samarbete mellan 23 nordiska universitet som genom gemensamma forskningsprojekt och utbildningar syftar till att öka förståelsen och knyta närmare band mellan de nordiska länderna och Kina. Följande aktiviteter bedrivs vid Nordic Centre:

 • Undervisning för kinesiska studenter om Norden
 • Undervisning för nordiska studenter om Kina
 • Samarbete med det nordiska näringslivet i Shanghai och Kina med stöd från de nordiska ambassaderna och konsulaten.

Läs mer om Nordic Centre vid Fudan University

Läs mer om Nordic Centre i Indien

Joint Centre of Innovation and Entrepreneurship vid Zheijang University 

Lunds universitet har bidragit till att etablera ett center för innovation och entreprenörskap tillsammans med Zhejiang University i Hangzhou med följande målsättningar: 

 • Etablera samarbeten mellan universitet och industri inom innovationssystem
 • Utveckla gemensamma forskningsprojekt kring innovation och entreprenörskap
 • Utbyte av forskare, lärare och studenter inom innovation och entreprenörskap
 • Etablera samarbeten kring kunskapsöverföring, kommersialisering av uppfinningar, patenträtt
 • Utveckla kommunikationskanaler med ett globalt nätverk av entreprenörer och innovatörer
 • Stärka relationer mellan universitet, inkubatorer och industriparker

Från Lunds universitet deltar CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy) och Ekonomihögskolan.

Läs mer om Joint Centre of Innovation and Entrepreneurship

David C. Lam Institute for East-West Studies i Hongkong – LEWI

LEWI är ett internationellt forskningsinstitut och ligger i Hongkong, men har medlemmar från och bedriver aktiviteter på flera kontinenter. Lunds universitet har ett eget kontor i Hongkong som i första hand står till våra forskares och lärares förfogande. LEWI erbjuder följande:

 • Resident Graduate Scholarship Programme
 • Visitorship Programme
 • Scholar-in-Residence Programme

Läs mer om David C. Lam Institute

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen