Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Afrika

Främja forskning, utbildning och samarbete
Lunds universitet har sedan länge haft samarbete med afrikanska partners. Vi bedriver forskning som är relevant för Afrika. Vi skickar och tar emot både lärare och studenter till och från Afrika, och genomför uppdragsutbildningar med afrikanska deltagare.

Afrikastrategi

För att främja samarbete och stärka vår organisation har Lunds universitet sedan 2015 en strategi för samarbete med Afrika.

Här kan du läsa Lunds universitets strategi för Afrika (PDF - 4,4 MB, nytt fönster)

Aktuella aktiviteter

Utlysning av fröpengar för samarbete med afrikanska partners

Lunds universitets Afrikastrategigrupp har tagit initiativ till att utlysa fröpengar för forskningssamarbete med afrikanska partners om upp till högst 25 000 kronor. Sista ansökningsdag är 20 oktober 2017. Ansökningarna har utvärderats av Afrikastrategigruppen och beslut har fattats om finansiering á 25 000 kr till 4 projekt vardera.

Länk till beslut (PDF - 350 kB, nytt fönster)

Länk till anvisningar (PDF - 614 kB, nytt fönster)

Länk till ansökningsblankett (Word - 60 kB, nytt fönster)

SANORD-konferens i Zimbabwe, november 2017

Från den 28 november till den 1 december hålls den årliga SANORD-konferensen i Zimbabwe under vilken nätverket firar 10 år. Rektor Torbjörn von Schantz tillsammans med forskare kommer att delta. I anslutning till konferensen besöker vi University of Zimbabwe och håller ett alumnevent i Harare. För mer information om SANORD, se nedan.

STINT-Sydafrikaprojekt

Svenska och sydafrikanska lärosäten har erhållit finansiering från STINT, National Research Foundation och Department of Higher Educations and Training för att främja forskningssamarbete. Projektet samordnas av Uppsala universitet. Tre stycken s k South Africa – Sweden Research & Innovation Weeks kommer att arrangeras – den första i Pretoria 14-18 maj. LU-forskare kommer att i konkurrens kunna söka resebidrag för sitt deltagande, och efter veckan också för mindre mobilitetsprojekt.

Kontaktskapande resa till Rwanda, augusti 2017

Universitetet besökte University of Rwanda i augusti. Syftet var dels att stärka kontakterna på universitetsgemensam nivå och dels att erbjuda en bredare möjlighet för forskare att etablera kontakter med sikte på kommande utlysning av medel för forskningssamarbete från Sida.

Afrikadag 16 april 2018

En Afrikadag för studenter och anställda vid LU kommer att arrangeras den 16 april 2018.

Extern referensgrupp Afrika

En extern referensgrupp har bildats med syfte att ge råd och rekommendationer för implementeringen av LUs strategi för samarbete med Afrika. Gruppen träffades första gången 1 mars 2017 och ett andra möte är planerat till 16 april 2018. I gruppen ingår följande medlemmar:

 • Professor Ernest Aryeetey, fd rektor University of Ghana, secretary general för ARUA - African Research Universities Alliance
 • Ambassadör Anna Brandt, UD - placerad i Stockholm men med ansvar för Irland och tidigare Kenya.
 • Marika Griehsel, journalist med lång erfarenhet från Afrika.

Afrikastrategigrupp

Vid Lunds universitet finns en Afrikastrategigrupp vars uppdrag är att främja samarbete med Afrika och stödja implementeringen av strategin. Gruppen träffas ca en gång per månad. Afrikastrategigruppen har följande medlemmar:

 • Professor Magnus Jirström, ordförande
 • Professor Anette Agardh
 • Professor Björn Bergenståhl
 • Professor Lennart Olsson
 • Pär Svensson, regionkoordinator

Länk till beslut - inrättande av arbetsgrupp (PDF - 242 kB, nytt fönster)

Samarbeten och nätverk

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden. Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Malawi
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

Mer information hittar du på SANORD:s webbplats
 

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM)

Mobilitetssamarbeten inom Erasmus+ ICM finns med:

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med:

En fakultetsspecifik strategi för Afrika

Medicinska fakulteten stärker sitt arbete med Afrika genom en fakultetsspecifik strategi.

Läs mer på Medicinska fakultetens webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Pär Svensson
Internationell handläggare
+46 46 222 77 42
par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen