Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Frågor och svar om personalfortbildning

Till vilka länder och lärosäten kan jag åka?

Du kan åka till lärosäten i något av de 30 andra länder som deltar i Erasmus+. Ett bilateralt avtal med partneruniversitet som du vill besöka är inte ett krav. Det är också möjligt att besöka ett företag eller en organisation, dock ej EU-institutioner, organisationer som hanterar EU-program eller svenska diplomatiska representationer (ambassader och konsulat).

Hitta partneruniversitet i Europa - läs mer på sidan om internationella möjligheter och samarbeten

Vad får jag för ersättning?

Bidraget från Erasmus-programmet är inte avsett att täcka samtliga kostnader för resan. Det får inte användas för att täcka kurs- eller konferensavgifter. Det är viktigt att du kommer överens med din avdelningschef/prefekt om huruvida traktamente ska utgå samt hur ni täcker de kostnader för utbytet som eventuellt överstiger stipendiebeloppet.

Hur sker utbetalningen?

Medlen betalas ut till din avdelning/institution efter inkommen kostnadsredovisning. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Lunds universitet. Du redovisar dina utlägg på sedvanligt sätt via Primula res. Senast en månad efter hemkomst ska du lämna in Certificate of Attendance och Mobility Costs.

Hur görs urvalet?

Det är ”först till kvarn”-principen som gäller. Sökande som inte tidigare beviljats medel för personalfortbildning prioriteras. Enskilda sökande samt sökanden om max två deltagare prioriteras gentemot sökande som åker i en grupp.

Hur snabbt får jag besked?

Handläggningstiden är normalt två till tre veckor. Under semesterperioder blir dock handläggningstiden längre och utbetalningen kan ta längre tid.

Sidansvarig:

Kontakt

Carina Holmberg Pousette
Handläggare Erasmus personalfortbildning
+46 46 222 32 58
carina [dot] holmberg_pousette [at] er [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen