Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskningsetik och oredlighet i forskning

Har du kunskap om forskningsetik kan du ställa rätt frågor om vad som är lämpligt och olämpligt inom forskning. Forskningsetik handlar både om lagar och regler, och om god forskningssed.

Etikprövning

Planerar du att bedriva att forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Då måste du kanske ansöka om etiskt tillstånd. 

Läs mer om etikprövning på webbplatsen för forskningsetik

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

Informerat samtycke

Forskning på människor får normalt sett endast ske om deltagarna samtyckt till att medverka i studien.

Läs mer om informerat samtycke

Personuppgiftsbehandling

I forskning behandlas ofta uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till nu levande personer. Regler för sådan behandling finns i personuppgiftslagen.

Läs mer om personuppgiftsbehandling på webbplatsen för forskningsetik

Biobanksforskning

Varje år placeras ett stort antal biologiska prover i så kallade biobanker. Syftet är vanligtvis kliniskt och till gagn för provgivaren, men proverna kan också komma att användas för forskningsändamål. 

Läs mer om biobanksforskning på webbplatsen för forskningsetik

Djurförsök

Vetenskapsrådet driver i samarbete med Lunds universitet och sju andra svenska universitet en informationssida om djurförsök.

Läs mer om djurförsök på Vetenskapsrådets webbplats

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om de regler som gäller, och tillstånd som krävs, för användning av försöksdjur.

Läs mer om djurförsök på Jordbruksverkets webbplats

Oredlighet i forskning

Forskningsfusk och oredlighet i forskning oredlighet behandlas på Lunds universitet av Nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet.

Forskningsetiskt nätverk

Nätverket bidrar till att säkerställa att informationsinsatser rörande forskningsetik håller hög kvalitet samt att insatserna upplevs som relevanta av universitetets forskare och doktorander.

Läs mer om forskningsetiskt nätverk på webbplatsen för forskningsetik

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen