Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

FP7 projekthantering

Rapportering

Som deltagare i ett FP7-projekt ska du återrapportera både ekonomiskt och vetenskapligt till EU. 

Forskningsservice har tagit fram "Handbok för administration och redovisning av projekt i EU:s sjunde ramprogram". I handboken finns råd och tips anpassade till Lunds universitet om hur ett projekt ska administreras för att uppfylla EU:s regelverk.

Ladda ner handbok (PDF 370 kB, nytt fönster).

Den ekonomiska rapporten "Form C – Financial Statement" fyller du i elektroniskt i Participant Portal. Du behöver vara "participant contact" för det aktuella projektet för att kunna fylla i och skicka in den elektroniska rapporteringen.

Revision

Revisionsintyg – Certificate on the Financial Statements

Ett revisionsintyg ska upprättas i de fall det sökta EU-bidraget på Form C uppgår till mer än 375 000 EUR. För projekt som varar i två år eller kortare, räcker det att revisionsintyg inlämnas enbart vid begäran av slutbetalning.

Beräkna sökt bidrag för aktuell rapport sammanlagt med tidigare rapporter som det inte finns revisionsintyg för. En del projekt kan nå upp till tröskelvärdet för revisionsintyg flera gånger. Tänk på att även om tröskeln är på grundval av EU bidrag måste CFS certifiera samtliga stödberättigande kostnader.

Revision av kommissionen – audit

Revision kan även utföras av kommissionens egna revisorer, eller europeiska revisionsrätten, på slumpvis utvalda projekt, upp till fem år efter avslutat projekt.

Ernst & Young

Ernst & Young är upphandlad revisionsfirma för revision av olika projekt inom EU:s ramprogram för forskning i syfta att lämna revisionsintyg i enlighet med anslagsgivarens direktiv. Ernst & Young kan även kontaktas för revision av andra projekt vars finansiärer har krav på revision.

Kontaktinformation:

Angelica Borgström 
Ernst & Young AB
Telefon: +46 46 10 26 70
Mobil: +46 72 596 70 49 
Angelica [dot] borgstrom [at] se [dot] ey [dot] com

 

Ernst & Young AB
Ideon Science Park
Scheelevägen 17
Beta 6
223 70 Lund

Avtalet gäller till 2019-06-30

Sidansvarig:

Kontakt

Forskningsservice

Besöksadress
Kemicentrum
Naturvetarvägen 18, Lund
Entré D
Hämtställe 31

Postadress
Forskningsservice
Lunds Universitet
Box 117
221 00 LUND

Kontakta Forskningsservice

Participant Identification Code (PIC)

Legal name: Lunds universitet
PIC: 999901318

Eurokurs

Aktuell eurokurs
Historiska kurser

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen