Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Aktiviteter

- forskningsrelaterade aktiviteter såsom deltagande och uppdrag
Modulen Aktiviteter gör det möjligt att beskriva den delen av din forskning som inte publiceras utan istället om de tillfällen och forum där forskningen presenteras, kommuniceras och synliggörs.

På följande sida får du svar på:

Varför ska jag lägga in aktiviteter i LUCRIS?

Hur lägger jag in aktiviteter i LUCRIS?

Vilka typer av aktiviteter kan jag lägga in?


Varför ska jag lägga in aktiviteter i LUCRIS?

Det är fritt fram för alla LU-forskare att fylla i de aktiviteter man vill ska synas utåt i personprofilen på forskningsportalen, alla dessa blir också möjliga att välja (alla eller bara vissa om man så önskar) i CV-modulen. Detta betyder att du kan skapa ett komplett CV med några få klick, anpassad till en specifik finansiär eller målgrupp med ett urval av information du lagt in.

Du kan också skapa relationer mellan aktiviteter och annan information i LUCRIS, exempelvis kan du berika din projektsida med olika mediaframträdanden där projektets resultat presenteras, eller en konferenspublikation kan berikas med information om en presentation eller keynote du hållit i relation till detta.

Upp


Hur lägger jag in aktiviteter i LUCRIS?

Enklaste sättet att lägga till en aktivitet är att gå in i LUCRIS, klicka på ´+´ i modulen Aktiviteter och välja en aktivitetstyp (läs mer om vilka som finns längre ner på denna sida).

En kort instruktionsfilm om hur man lägger till en aktivitet.

Upp


Vilka typer av aktiviteter kan jag lägga in?

Indelningen är ingen exakt vetenskap och några av kategorierna kan kännas överlappande. Viktigaste principen för val av aktivitetstyp: använda den undertyp som känns mest rätt för den aktuella aktiviteten.

Publication peer review

Här registreras aktiviteter som rör peer review av publikationer. Välj den undertyp som passar bäst. Obs! Former som inte rör vetenskapliga publikationer utan t.ex. ansökningar, ska läggas under Consultancy, expert advice and memberships.
I formulären är det möjligt att registrera information om ett av följande tre: tidskrift, förlag eller event. Anges en tidskrift blir förlag indirekt kopplat till posten.
Undertyper:

 • Journal editor or guest editor
 • Editor or Series
 • Editorial board/committee member for journal, or series
 • Journal/manuscript peer review
 • Membership of peer review panel or committee

Participating in or organizing an event

Här registreras aktiviteter som har att göra med deltagande (utan eget specifikt bidrag) eller organisering av ett event, t ex en konferens. Obs. om man hållit ett enskilt bidrag med egen titel som skiljer sig från eventets titel, ska detta i stället läggas under Talk or presentation. För att registrera enbart deltagande i ett event, utan att man deltagit i organisationen av det eller hållit något eget bidrag, använd kategorierna ”Participation in…”. För att registrera att man deltagit i organiseringen av konferensen, använd kategorierna ”Organiser of”. Ofta har man ju både organiserat och deltagit, men det är i så fall tillräckligt att registrera enbart organiserandet. Har man både organiserat och hållit en egen presentation, registreras det lämpligen som två aktiviteter. Då mycket av metadata är samma kan det i sådana situationer vara arbetsbesparande att använda sig av dupliceringsknappen (nedre vänstra hörnet) och på så sätt bara ändra exempelvis sin roll i den nya posten.

Kom ihåg att anpassa rollen till underkategorin, dvs. om du lägger till Organisation of conference så skall rollen vara Organiser.
Undertyper:

 • Participation in conference
 • Organisation of conference
 • Participation in workshop, seminar, course
 • Organisation of workshop, seminar, course
 • Participation in public lecture/debate/seminar
 • Organisation of public lecture/debate/seminar
 • Participation in festival/exhibition/concert/performance. (Hit aktiviteter inom konstnärlig forskning men även deltagande I evenemang som t ex Kulturnatten)
 • Organisation of festival/exhibition/concert/performance.


Talk or presentation

Här registreras aktiviteter när man haft ett eget specifikt bidrag vid ett event, t ex en konferens, där ens bidrag haft en specifik titel som skiljer sig från eventets titel. Bidragets titel ska anges i fältet för titeln.
Undertyper:

 • Invited talk (kan används för akademiska och icke-akademiska sammanhang där man varit inbjuden talare.)
 • Presentation (kan användas för andra sorters presentationer av alla slag, även muntliga presentationer av posters. Observera att skriftliga bidrag t ex i form av proceedings eller en poster ska registreras som Research Output.)
 • Public lecture/debate/seminar (kan användas för att urskilja att det är en publikt event.)
 • Performance (avses olika framträdande, främst konstnärlig forskning, men använd Research Output types om möjligt.)

Consultancy, Expert advice and memberships

Här registreras aktiviteter som är t ex konsultuppdrag, expertuppdrag, och deltagare i olika sammanhang med anknytning till forskarens professionella roll. Som titel anges det som ska synas som är lämplig titel i listvisningen i portalen, det kan vara en mycket kort beskrivning av vad det handlar om så att detta framgår redan i listvisningen. Där underkategorierna är överlappande kan forskaren själv avgöra vilken som passar bäst.
Undertyper:

 • Consultancy
 • Consultancy (in kind) (Använd denna om det är av intresse att urskilja att konsultarbetet skett utan ersättning)
 • Member of peer-review panel or committee (not publications), t.ex av ansökningar.
 • Expert assignment (För olika sorters expertuppdrag.)
 • Work for advisory/policy/evaluation group (non-public/non-government)
 • Work for advisory/policy/evaluation group (public/government /EU/UN)
 • Member of external research organisation
 • Member of board/committee/council.

Visiting an external organisation

Här registreras besök vid externa organisationer i forskar- eller lärarrollen. Det är obligatoriskt att ange vilken institution det gäller och institutionens namn blir titelfält i listvisningar osv.
Undertyper:

 • Research or teaching at external organisation

Hosting a visitor

Här registreras om värdskap för extern gäst. Det är obligatoriskt att ange namnet. Då namnet på personen kommer visas i portalen är det viktigt att hen gett sitt godkännande till det.
Undertyp:

 • Hosting a visitor

Examination and supervision

Här läggs information om examinering (t ex opponentskap) och handledning. Obs! det är handledaren/examinator som ska fylla i information om sina handlednings/ examinationsuppdrag – inte studenten. Information om doktoranden/student/examinerad person kan fyllas i men detta är frivilligt. Namnet på student läggs i titel-fältet.

 

En kort instruktionsfilm om hur man lägger till handledarskap i LUCRIS.
Undertyper:

 • External reviewer of PhD thesis/Opponent
 • Examination. (Kan användas för sådan examination som inte är handledning av doktorander men som forskaren ändå anser är meriterande.)
 • Supervision
 • Supervision of Postdoc
 • Supervision of PhD
 • Supervision of Masters student

Other

Här läggs aktiviteter av typer som inte passar i de övriga kategorierna.
Listan av tillgängliga typer kommer att utvecklas.
Undertyper:

 • Business cooperation
 • Commissioned education
 • Media participation (Alla sorters mediaframträdande (förutom egenförfattade artiklar som registreras som forskningsoutput!). Ny modell för hantering av media kommer införas under 2018.)
 • Schools engagement

Upp

Sidansvarig:

Kontakt

LUCRIS-supporten

epost: servicedesk [at] lu [dot] se

telefon: 046-222 90 00 (måndag-fredag 8:00-17:00)

webbformulär: support.lu.se

Lägg till en aktivitet

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen