Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Aktiviteter

forskningsrelaterade aktiviteter såsom deltagande och uppdrag
Syftet med modulen är att lyfta fram de delar av forskningen som presenteras, kommuniceras och synliggörs på andra sätt än publicering. Till forskningsrelaterade aktiviteter räknas exempelvis konferenspresentationer, peer-review och föreläsningar för allmänheten. Aktivitetsinformation skapar en mer komplett bild av en individs hela forskargärning, information som är svår att hitta i andra system. Aktiviteterna kan också kopplas, via relationer, till annan data i LUCRIS som exempelvis projekt, externa och interna organisationer och forsknings output.

På följande sida får du svar på:

 1. Varför ska jag lägga in aktiviteter i LUCRIS?
 2. Hur lägger jag in aktiviteter i LUCRIS?
 3. Vilka typer av aktiviteter kan jag lägga in?

Varför ska jag lägga in aktiviteter i LUCRIS?

Det är frivilligt för LU-forskare att registrera de aktiviteter man vill ska synas utåt i personprofilen på forskningsportalen, alla dessa blir också möjliga att välja (alla eller bara vissa om man så önskar) i CV-modulen. Detta betyder att det är möjligt att skapa ett komplett CV med några få klick, anpassad till en specifik finansiär eller målgrupp med ett urval av information du lagt in.

Du kan också skapa relationer mellan aktiviteter och annan information i LUCRIS, exempelvis kan du berika din projektsida med olika mediaframträdanden där projektets resultat presenteras, eller en konferenspublikation kan berikas med information om en presentation eller keynote du hållit i relation till detta. Externa personer som läggs till på ett projekt måste ge sitt samtycke till detta.

Tillbaka till sidans topp


Hur lägger jag in aktiviteter i LUCRIS?

Enklaste sättet att lägga till en aktivitet är att gå in i LUCRIS, klicka på ´+´ i modulen Aktiviteter och välja en aktivitetstyp (läs mer om vilka som finns längre ner på denna sida).

En kort instruktionsfilm om hur man lägger till en aktivitet.

Tillbaka till sidans topp


Vilka typer av aktiviteter kan jag lägga in?

Indelningen är ingen exakt vetenskap och några av kategorierna kan kännas överlappande. Viktigaste principen för val av aktivitetstyp: använd den undertyp som känns mest rätt för den aktuella aktiviteten.

Sakkunniggransking av publikationer och redaktionellt arbete

Här registreras aktiviteter som rör peer review av publikationer. Välj den undertyp som passar bäst. Obs! Former som inte rör vetenskapliga publikationer utan t.ex. ansökningar, ska läggas under Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskap.
I formulären är det möjligt att registrera information om ett av följande tre: tidskrift, förlag eller event. Anges en tidskrift blir förlag indirekt kopplat till posten.
Undertyper:

 • Redaktör för tidskrift
 • Redaktör för publikationsserie
 • Medlem i redaktion för tidskrift/ publikationsserie
 • Sakkunninggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.
 • Medlem i panel/ råd för sakkunninggranskning

Deltagit i eller arrangerat evenemang

Här registreras aktiviteter som har att göra med deltagande (utan eget specifikt bidrag) eller organisering av ett event, t ex en konferens. Obs. om man hållit ett enskilt bidrag med egen titel som skiljer sig från eventets titel, ska detta i stället läggas under Föredrag eller presentation. För att registrera enbart deltagande i ett event, utan att man deltagit i organisationen av det eller hållit något eget bidrag, använd kategorierna ”Deltagit i…”. För att registrera att man deltagit i organiseringen av konferensen, använd kategorierna ”Arrangerat...”. Ofta har man ju både organiserat och deltagit, men det är i så fall tillräckligt att registrera enbart organiserandet. Har man både organiserat och hållit en egen presentation, registreras det lämpligen som två aktiviteter. Då mycket av metadata är samma kan det i sådana situationer vara arbetsbesparande att använda sig av dupliceringsknappen (nedre vänstra hörnet) och på så sätt bara ändra exempelvis sin roll i den nya posten.

Kom ihåg att anpassa rollen till underkategorin, dvs. om du lägger till Organisation of conference så skall rollen vara Organisatör.
Undertyper:

 • Deltagit i konferens
 • Arrangerat konferens
 • Deltagit i workshop/ seminarium/ kurs
 • Arrangerat workshop/ seminarium/ kurs
 • Deltagit i föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten
 • Organiserat av föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten
 • Deltagit i festival/ utställning/ konsert/ föreställning. (Hit aktiviteter inom konstnärlig forskning men även deltagande I evenemang som t ex Kulturnatten)
 • Arrangerat festival/ utställning/ konsert/ föreställning


Föredrag eller presentation

Här registreras aktiviteter när man haft ett eget specifikt bidrag vid ett event, t ex en konferens, där ens bidrag haft en specifik titel som skiljer sig från eventets titel. Bidragets titel ska anges i fältet för titeln.
Undertyper:

 • Inbjuden talare (kan används för akademiska och icke-akademiska sammanhang där man varit inbjuden talare.)
 • Presentation (kan användas för andra sorters presentationer av alla slag, även muntliga presentationer av posters. Observera att skriftliga bidrag t ex i form av proceedings eller en poster ska registreras som Research Output.)
 • Föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten (kan användas för att urskilja att det är en publikt event.)
 • Framträdande (avses olika framträdande, främst konstnärlig forskning, men använd Research Output types om möjligt.)

Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskap

Här registreras aktiviteter som är t ex konsultuppdrag, expertuppdrag, och deltagare i olika sammanhang med anknytning till forskarens professionella roll. Som titel anges det som ska synas som är lämplig titel i listvisningen i portalen, det kan vara en mycket kort beskrivning av vad det handlar om så att detta framgår redan i listvisningen. Där underkategorierna är överlappande kan forskaren själv avgöra vilken som passar bäst.
Undertyper:

 • Konsultuppdrag
 • Konsultuppdrag (utan ersättning) (Använd denna om det är av intresse att urskilja att konsultarbetet skett utan ersättning.)
 • Sakkunnig/ expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer) (t.ex av ansökningar.)
 • Sakkunniguppdrag (För olika sorters expertuppdrag.)
 • Arbete för rådgivande/ policy-/ utvärderande grupp eller panel (icke-offentliga/ icke-statlig/ näringsliv)
 • Arbete för rådgivande/ policy-/ utvärderande grupp eller panel  (offentligt/ statligt/ FN/ EU etc)
 • Medlemskap i extern forskningsorganisation
 • Medlem i styrelse/ kommitté/ råd etc.

Besök vid en extern institution

Här registreras besök vid externa organisationer i forskar- eller lärarrollen. Det är obligatoriskt att ange vilken institution det gäller och institutionens namn blir titelfält i listvisningar osv.
Undertyp:

 • Forskning eller undervisning vid extern organisation

Värd för gäst

Här registreras om värdskap för extern gäst. Det är obligatoriskt att ange namnet. Då namnet på personen kommer visas i portalen är det viktigt att hen gett sitt godkännande till det.
Undertyp:

 • Värd för gäst

Examination och handledarskap

Här läggs information om examinering (t ex opponentskap) och handledning. Obs! det är handledaren/examinator som ska fylla i information om sina handlednings/ examinationsuppdrag – inte studenten. Information om doktoranden/student/examinerad person kan fyllas i men detta är frivilligt. Namnet på student läggs i titel-fältet.

En kort instruktionsfilm om hur man lägger till handledarskap i LUCRIS.
Undertyper:

 • Opponent
 • Examination (Kan användas för sådan examination som inte är handledning av doktorander men som forskaren ändå anser är meriterande.)
 • Handledarskap
 • Handledarskap av PostDoc
 • Handledarskap av forskarstuderande
 • Handledarskap av licentiander
 • Handledarskap av masterstudenter

Annan

Här läggs aktiviteter av typer som inte passar i de övriga kategorierna.
Listan av tillgängliga typer kommer att utvecklas.
Undertyper:

 • Näringslivssamverkan
 • Uppdragsutbildning
 • Framträdande i media (Alla sorters mediaframträdande, förutom egenförfattade artiklar som registreras som forskningsoutput!.)
 • Samverkan med grundskola/ gymnasium

Tillbaka till sidans topp

Sidansvarig:

Kontakt

LUCRIS-supporten

epost: servicedesk [at] lu [dot] se

telefon: 046-222 90 00 (måndag-fredag 8:00-17:00)

webbformulär: support.lu.se

Lägg till en aktivitet

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen