Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktiviteter

forskningsrelaterade aktiviteter som deltagande och uppdrag

Syftet med modulen "Aktiviteter" är att lyfta fram de delar av forskningen som presenteras, kommuniceras och synliggörs på andra sätt än genom publicering.

Till forskningsrelaterade aktiviteter räknas exempelvis konferenspresentationer, peer-review och föreläsningar för allmänheten.

Aktiviteterna kan också kopplas, via relationer, till annan information i LUCRIS som exempelvis projekt, externa och interna organisationer och forsknings output och därigenom skapa en mer komplett bild av en persons hela forskargärning.


Lägga in aktiviteter i LUCRIS

Det är frivilligt att registrera aktiviteter som ska synas utåt i personprofilen på forskningsportalen. Din fakultet kan ha egen praxis, t ex gällande vissa aktivitetstyper som ska registreras av speciella skäl.

Det går att återanvända informationen om aktiviteter (alla eller bara vissa om man så önskar) i CV-modulen. Med några få klick går det att skapa ett komplett CV, anpassat till en specifik finansiär eller målgrupp, med ett urval av den information som lagts in.

Det går också att skapa relationer mellan aktiviteter och annan information i LUCRIS, exempelvis är det möjligt att berika en projektsida med olika mediaframträdanden där projektets resultat presenteras, eller en konferenspublikation kan berikas med information om en presentation eller "keynote" som hållits i relation till detta. Externa personer som läggs till på en aktivitet måste ge sitt samtycke.

Det finns inget granskningsförfarande påslaget för aktiviteter. Registrerade aktiviteter blir direkt synliga i portalen, om synligheten sätts till "Publik".


Vilka typer av aktiviteter kan jag lägga in?

Indelningen är ingen exakt vetenskap och några av kategorierna kan kännas överlappande. Viktigaste principen för val av aktivitetstyp är att använda den undertyp som känns mest rätt för den aktuella aktiviteten.

Under varje aktivitetstyp finns en rad roller på person definierat, det är bra att lägga en passande roll på varje person som läggs till på en aktivitet.


Hur lägger jag in aktiviteter i LUCRIS?

Enklaste sättet att lägga till en aktivitet är att gå in i LUCRIS, klicka på "+" (plustecknet) i modulen Aktiviteter och välja en aktivitetstyp (läs mer om vilka som finns längre ner på denna sida).

Enheter som vill hantera sina forskares aktiviteter kan utse användare som tilldelas rollen "Editor of Activities".


Aktivitetsfält lathund

Nedan hittar du beskrivningar och video-lathundar för hur de olika fälten används i LUCRIS.

Aktiviteter video-lathund

An kort video-lathund på engelska för hur du kan lägga in en aktivitet.

Här registreras aktiviteter som rör peer review av publikationer. Välj den undertyp som passar bäst.

Obs! Former som inte rör vetenskapliga publikationer utan till exempel ansökningar, ska läggas under "Konsultverksamhet, expertuppdrag och medlemskap".

I formuläret är det möjligt att registrera information om något av dessa: tidskrift, förlag eller evenemang. Anges en tidskrift blir förlag indirekt kopplat till posten.

Undertyper:

 • Redaktör för tidskrift
 • Redaktör för publikationsserie
 • Medlem i redaktion för tidskrift/ publikationsserie
 • Sakkunniggranskning av bidrag till tidskrift/ antologi etc.
 • Medlem i panel/ råd för sakkunniggranskning

Här registreras aktiviteter som rör deltagande (utan eget specifikt bidrag) eller organisering av ett event, till exempel en konferens. Tänk på att om du hållit ett enskilt bidrag med egen titel som skiljer sig från eventets titel, ska detta i stället läggas under "Föredrag eller presentation". För att registrera enbart deltagande i ett event, utan att man deltagit i organisationen eller med ett eget bidrag, använd kategorierna ”Deltagit i…”. För att registrera att man deltagit i organiseringen av konferensen, använd kategorierna ”Arrangerat...”. Ofta har man kanske både organiserat och deltagit, det är då tillräckligt att registrera enbart organiserandet. Har man både organiserat och hållit en egen presentation, registreras det lämpligen som två aktiviteter. Då mycket av informationen i dessa fall är samma kan det i vara arbetsbesparande att använda sig av dupliceringsknappen (nedre vänstra hörnet) och på så sätt bara ändra exempelvis sin roll i den nya posten.

Kom ihåg att anpassa rollen till underkategorin, det vill säga om du lägger till "Arrangerat konferens" så skall rollen vara "Organisatör".

Undertyper:

 • Deltagit i konferens
 • Arrangerat konferens
 • Deltagit i workshop/ seminarium/ kurs
 • Arrangerat workshop/ seminarium/ kurs
 • Deltagit i föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten
 • Organiserat av föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten
 • Deltagit i festival/ utställning/ konsert/ föreställning. (Hit aktiviteter inom konstnärlig forskning men även deltagande I evenemang som till exempel Kulturnatten)
 • Arrangerat festival/ utställning/ konsert/ föreställning

  Här registreras aktiviteter vid deltagande med ett eget specifikt bidrag vid ett event, till exempel en konferens, där bidraget haft en specifik titel som skiljer sig från eventets titel. Bidragets titel ska anges i fältet för titeln.

  Undertyper:

  • Inbjuden talare (kan används för akademiska och icke-akademiska sammanhang där man varit inbjuden talare.)
  • Presentation (kan användas för andra sorters presentationer av alla slag, även muntliga presentationer av posters. Observera att skriftliga bidrag till exempel i form av "Proceedings" eller en poster ska registreras som "Research Output".)
  • Föreläsning/ debatt/ seminarium för allmänheten (kan användas för att urskilja att det är ett publikt event.)
  • Framträdande (avser olika framträdande, främst konstnärlig forskning, men använd "Research Output types" om möjligt.)

  Här registreras aktiviteter som är till exempel konsultuppdrag, expertuppdrag, och deltagande i olika sammanhang med anknytning till forskarens professionella roll. Som titel anges det som ska synas som lämplig titel i listvisningen i portalen, det kan vara en mycket kort beskrivning av vad det handlar om så att detta framgår redan i listvisningen. Där underkategorierna är överlappande kan forskaren själv avgöra vilken som passar bäst.

  Undertyper:

  • Konsultuppdrag
  • Konsultuppdrag (utan ersättning) (Använd denna om det är av intresse att urskilja att konsultarbetet skett utan ersättning.)
  • Sakkunnig/ expert i peer review-panel eller kommitté (ej publikationer) (till exempel av ansökningar.)
  • Sakkunniguppdrag (För olika sorters expertuppdrag.)
  • Arbete för rådgivande/ policy-/ utvärderande grupp eller panel (icke-offentliga/ icke-statlig/ näringsliv)
  • Arbete för rådgivande/ policy-/ utvärderande grupp eller panel (offentligt/ statligt/ FN/ EU etc)
  • Medlemskap i extern forskningsorganisation
  • Medlem i styrelse/ kommitté/ råd etc.

  Här registreras besök vid externa organisationer i rollen som forskare eller lärare. Det är obligatoriskt att ange vilken institution det gäller och institutionens namn blir titelfält i listvisningar osv.

  Undertyp:

  • Forskning eller undervisning vid extern organisation

   Här registreras värdskap för extern gäst. Det är obligatoriskt att ange namnet på gästen. Då namnet på personen kommer visas i portalen är det viktigt att denne gett sitt godkännande till det.

   Undertyp:

   • Värd för gäst

    Här läggs information om examinering (till exempel opponentskap) och handledning.

    Observera att det är handledaren/examinator som ska fylla i information om sina handlednings/ examinationsuppdrag – inte studenten. Information om doktoranden/student/examinerad person kan fyllas i men detta är frivilligt. Namnet på studenten läggs i titel-fältet.


    Undertyper:

    • Opponent
    • Examination (Kan användas för sådan examination som inte är handledning av doktorander men som forskaren ändå anser är meriterande.)
    • Handledarskap
    • Handledarskap av postdoc
    • Handledarskap av forskarstuderande
    • Handledarskap av licentiander
    • Handledarskap av masterstudenter

    Instruktionsfilm Handledarskap

    Här nedan hittar du en instruktionsfilm om hur handledarskap läggs till i LUCRIS, uppladdad 2021-05-21.

     

     Här läggs aktiviteter av typer som inte passar i de övriga kategorierna.
     Listan av tillgängliga typer kommer att förändras och utvecklas efter hand.

     Undertyper:

     • Näringslivssamverkan
     • Uppdragsutbildning
     • Framträdande i media (Alla sorters mediaframträdande, förutom egenförfattade artiklar som registreras som forskningsoutput!.)
     • Samverkan med grundskola/ gymnasium