Forskningsoutput

publikationer och annan form av forskningsoutput

Syftet med modulen är att sammanställa den forskningsoutput (publikationer och konstnärliga forskningsuttryck) som Lunds universitets forskare producerar inom ramen för sin tjänst.

Informationen i modulen 'Forskningsoutput´granskas av personal vid fakulteternas bibliotek före publicering och exporteras sedan till andra system, t ex SwePub. Informationen kan också kopplas, via relationer, till annan data i LUCRIS som exempelvis projekt, externa och interna organisationer och forskningsrelaterade aktiviteter.

I LUCRIS kan du registrera de olika typer av forskningsoutput som efterfrågas i de nya SwePub-riktlinjerna samt några till. SwePub är en nationell databas som samlar information om forskning som bedrivs i Sverige. När du registrerar en forskningsoutput i LUCRIS blir den synlig i forskningsportalen efter att registreringen har granskats, granskningsförfarande finns till för att säkerställa att den metadata som vi skickar till nationella arkivet SwePub är korrekt. Du kommer i kontakt med din lokala granskare via LUCRIS-supporten.

Vilka publikationer/forskningsoutput ska jag lägga in i LUCRIS?

Enligt gällande rektorsbeslut ska alla forskningspublikationer registreras i LUCRIS. Logga in i LUCRIS, klicka på pluset i modulen för forskningsoutput och se vilka olika kategorier och typer som du kan lägga till.

Vanliga frågor och svar om forskningsoutput

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor (och svar så klart!) kring forskningsoutput i LUCRIS. Saknar du ett svar kontakta LUCRIS-supporten!

Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet använder beteckningen ”forskningsoutput”, vilken vi anammar som den svenska beteckningen på "research output" i LUCRIS. Hanteringen av "research output" i LUCRIS beskrivs ingående i LUB:s praxisdokument
Se riktlinjerna på sidan för manualer

 

Universitetsbiblioteket gör ett par gånger i månaden importer från Scopus av nypublicerat material med minst en LU-affilierad författare. Importerna är inte automatiska utan kräver en del manuell handpåläggning vilket gör att det kan vara fördröjning i tid mellan indexering i Scopus och att det läggs in i LUCRIS. Centralt utförs inget arbete med att komplettera forskares listor retroaktivt.

Ja! Du kan lägga till alternativa namn till din profil genom att klicka "edit profile" och sedan "add name variant".

For validation:
All forskningsoutput som registreras eller centralt importeras från olika databaser blir granskade innan den blir publik. Detta betyder att när en output har registrerats skickas den "for validation" när en granskare sedan validerat posten blir den publik i portalen. Innan den blivit validerad syns den endast på forskarens egen LUCRIS-sida.

Efter att du har registrerat din publikation och sparat den som "for validation" skickas den via systemet till din ansvariga granskare. Granskaren styrs av vilken enhet du har valt under "research output managaed by"... (automatiskt tilldelas granskningen den enhet du huvudsakligen är affilierad till), men du kan alltid kontakta supporten vid frågor kring din registrering och granskning. När granskaren har validerat dina uppgifter blir de publika i portalen.

Entry in Progress:
Om du inte är klar att skicka vidare din post men fyllt i alla obligatoriska fält, kan du spara den i läget "entry in progress". Detta läge används också av granskaren vid eventuella frågor kring registreringen, granskaren skickar då tillbaka posten till dig och den hamnar i läget "entry in progress" istället för "for validation". Du får då ett meddelande om detta från LUCRIS och kan gå in och fylla på med det som saknas och sedan återigen skicka in den för granskning.

For re-validation:
Om du uppdaterar en redan granskad och publik post med exempelvis nytt publiceringsdatum/status eller en fulltext-fil kommer posten att hamna "for re-validation" hos din lokala granskare som kan gör ändringen publik, under tiden ligger som For Re-validation syns ursprungsposten i portalen. Du kan inte ändra publikationskategori på en post som blivit validerad. Om det blivit fel, kontakta din lokala granskare eller supporten.

Kontakta supporten om du har svårt att identifiera vilken typ av Forskningsoutput som är mest relevant för att registrera ditt arbete. Om du vill rekommendera en ny/annan outputtyp, så kontakta supporten.

LUCRIS används för att beskriva universitetets forskningsrelaterade verksamhet, material från undervisning bör därför inte registreras i systemet i modulen för forskningsoutput. Det finns inga publikationstyper för registrering av undervisningsmaterial. Det finns möjlighet att beskriva sin pedagogiska gärning i den personliga profiltexten samt med hjälp av vissa aktivitetstyper.
Skrivelse om förekomsten av undervisningsmaterial i LUCRIS (PDF, 396 kB, ny flik)

Forskningsportalen uppdateras hela tiden, notera dock att just forskningsoutput måste bli granskade och godkända av en lokal granskare innan posten blir publik. Kontakta din lokala granskare direkt eller supporten om du har några frågor kring detta. Din lokala webbredaktör kan svara på eventuella frågor kring kopplingen mellan institutionens webbsida och LUCRIS.

Jag har poster i RefWorks/EndNote - kan jag importera dem till LUCRIS, eller det omvända: kan jag exportera publikationer från LUCRIS till ett referenshanteringsverktyg?

Import till LUCRIS:
Du kan importera data från RefWorks/EndNote eller dylikt program i exempelvis RIS- eller BibTeX-format till LUCRIS genom att använda "Import from file" under Research output.

Export från LUCRIS:
Du kan exportera publikationer från LUCRIS och spara dem i exempelvis BibTeX- eller RIS-format.

Det finns flera sätta att få in tidigare publikationer i LUCRIS:

 • Manuellt
  Genom att klicka den gröna knappen till höger inne i LUCRIS som heter "Lägg till ny"

 • Via extern databas
  Man kan importera direkt från LUCRIS från Scopus, PubMed och CrossRef.
  Se film i LU Play:
   
 • Via fil
  Du kan importera publikationer direkt in i LUCRIS i formaten RIS- eller BibTex.

Läs gärna manualerna på hjälpsidan eller titta på någon av instruktionsfilmerna som ligger där.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se