Infrastrukturer

Modul för att beskriva och synliggöra infrastrukturer

Syftet med modulen är att förbättra överblick, synlighet och exponering av universitets många infrastrukturer, exempelvis instrument eller fysiska och digitala samlingar.

Ett samlat register över tillgängliga infrastrukturer på Lunds universitet hoppas leda till förbättrat resursutnyttjande, möjliggöra nya samarbeten och vara en grund för bättre beslutsfattande rörande finansiering.

Hur läggs infrastrukturer in?

Arbetet med att lägga in infrastrukturer i LUCRIS sker centralt av LUCRIS-förvaltningen.  Om du saknar en infrastruktur kontakta LUCRIS-supporten.

Ansvarig för en infrastruktur?

Du som leder en infrastruktur kommer bli kopplad till den i LUCRIS och bli underrättad om detta. Du behöver då granska och eventuellt komplettera den information som registrerats om infrastrukturen. Använd manualen för att lättare granska och komplettera en infrastruktur.

Infrastrukturernas synlighet

Graden av synlighet kan väljas. Alla infrastrukturer som läggs in behöver inte visas ut externt, man kan lägga in infrastrukturer som bara går att hitta för den som är inloggad i LUCRIS, men synligheten i portalen har inte att göra med vem som kan och får använda infrastrukturen. Det är väsentligt att de infrastrukturer som inte är öppna för andras användning ändå finns med, då målet är att skapa en total överblick över infrastrukturerna för olika syften. Då är det angeläget att bilden av LU’s infrastrukturer blir så komplett som möjligt. Även mindre infrastrukturer eller de som endast används internt kan ha stort genomslag och vara viktiga att visa upp.

Styrning av infrastrukturmodulen

Informationen som lagts in i LUCRIS har inhämtats genom en tidigare kartläggning av infrastrukturer på samtliga fakulteter vid LU. Tillägg av nya infrastrukturer ska bedömas av en arbetsgrupp under Forskningsnämnden. Gruppen bedömer om utrustningen/servicen kan klassas som infrastruktur och registreras i LUCRIS. Modulen är inte ett inventarieregister. Även eventuell borttagning av infrastrukturer ska följa samma princip.  

Kontakta LUCRIS-supporten med förfrågningar om tillägg och borttagning.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se