Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Infrastrukturer

Modul för att beskriva och synliggöra infrastrukturer

Syftet med modulen är att förbättra överblick, synlighet och exponering av universitets många infrastrukturer, exempelvis instrument eller fysiska och digitala samlingar.

Ett samlat register över tillgängliga infrastrukturer på Lunds universitet hoppas leda till förbättrat resursutnyttjande, möjliggöra nya samarbeten och vara en grund för bättre beslutsfattande rörande finansiering.

Lägga till eller ta bort en infrastruktur

Arbetet med att lägga in infrastrukturer i LUCRIS sker centralt av LUCRIS-förvaltningen.  Om du saknar en infrastruktur, eller en bör tas bort, kontakta LUCRIS-supporten.

Vem kan redigera informationen om en infrastruktur?

När en ny infrastruktur läggs till blir den som är ansvarig kopplad till den med rollen manager i LUCRIS,  även lite grundläggande information läggs till från början. De som är tillagda med rollen manager kan redigera, men det kan inte de som läggs till som kontaktperson (contact person).

Det går även att delegera rättigheterna att redigera en infrastruktur, personen behöver då få rollen Editor of infrastructure. Den kan sökas via LUCRIS-supporten.

Du som leder en infrastruktur bör

  • Granska, uppdatera och komplettera informationen.
  • Se till att synligheten är satt till Public. Synligheten i portalen har inte att göra med vem som kan och får använda infrastrukturen, även de som är stängda för andra kan lyftas fram och visas som ett exempel på hur vi jobbar på LU.

Du hittar modulen Infrastructure under fliken Editor. Klicka på modulen och sedan My infrastructure för att se den/de infrastrukturer du kan redigera.

Fält med röd asterisk är obligatoriska, till exempel Titel-fältet. Andra fält används för att beskriva infrastrukturen så utförligt som möjligt. Lägg till information i den utsträckning det passar på den beskrivna infrastrukturen.

Eftersom nya infrastrukturer läggs till centralt kommer vissa fält (till exempel de obligatoriska) att ha grundläggande information från början. Se till att beskriva infrastrukturen så mycket som möjligt genom att uppdatera och lägga till i beskrivningsfält som saknar information.

Title:
Förifyllt vid registrering, ändra vid behov. Titel är obligatoriskt.

Acronym:
Kan vara förifyllt annars komplettera om en akronym finns.

Name of national/international infrastructure this belongs to:
Ange annan nationell eller internationell infrastruktur som infrastrukturen är en del av, om så är fallet.
Om infrastrukturen organisatoriskt eller hierarkiskt ligger under en annan LU infrastruktur noteras detta i fältet Hierarchy längre ner. Där läggs i så fall infrastrukturens ”föräldranod”.

Description:
Beskrivning av infrastrukturen. Länkar i löpande text sällan blir bra, läggs under Links längre ner på sidan.

Equipment and resources:
Beskrivning av den utrustning och de resurser som ingår. Lägg till en beskrivning om fältet är tomt.

Digital and physical collections:
Beskrivning av samlingar som hör till infrastrukturen, fysiska eller digitala.

Services provided:
Beskrivning av vilken service som ges i förhållande till infrastrukturen. Om infrastrukturen saknar specifik service kan fältet lämnas tomt, annars lägg till en beskrivning.

Management of the infrastructure:
Beskrivning av hur infrastrukturen leds.

Details: Fältet används inte för närvarande.

Persons and organisations:
Via knappen ”Add organisational unit” lägger du till de enheter som ansvara för infrastrukturen. Det kan ligga flera, men syftar till de som tillhandahåller infrastrukturen, inte de som använder den.
Via knappen ”Add person” läggs eller ändras den som är ansvarig för infrastrukturen. Personen ska ha rollen Manger. Den som läggs som manager dyker också automatiskt upp som kontaktperson under ”Access to infrastructure”.

Infrastructure managed by:
Enheten som det organisatoriska ansvaret för infrastrukturen i LUCRIS och kan därmed kan göra uppdateringar. Enheten bör korrelera med den organisatoriska tillhörighet som antingen den ansvariga eller den ansvariga administratören för infrastrukturen har.

Access to infrastructure:
Den som är inlagd som manager läggs automatiskt även som kontaktperson. Personen går att byta ut mot någon annan eller lägga till ytterligare personer. Här läggs även adress, telefonnummer, e-post och olika typer av länkar.

Available for loan/booking:
Sätt ett värde eller uppdatera det nu lagda. Komplettera med villkoren för användning, detaljer kring ev. lån, användning eller bokning i fältet Terms of access. Det är obligatoriskt att sätta en status.

Photo:
Möjlighet att lägga en bild på infrastrukturen.

Hierarchy:
Används för att skapa relation till annan eventuell överordnad (redan registrerad) infrastruktur som finns på LU.

Keywords:
Fält för olika typer av klassificeringar av en infrastruktur. Ändra eller komplettera vid behov. Lägg till värde i de fält som saknar information, när det är applicerbart.

UKÄ Subject classification:
Ämnesklassificering enligt UKÄ, samma lista som för övrigt innehåll i LUCRIS.

Faculties involved:
En eller flera fakulteter som finansierar infrastrukturen. Lägg inte till fakulteter som nyttjar infrastrukturen.

Type of infrastructure:
Beskrivning av infrastrukturens art.

Annual turnover (last calendar year):
Årlig omsättning för förra kalenderåret, anges med intervall.

Degree of recognition:
Infrastrukturens geografiska omfång.

Main funding forms:
En eller flera huvudsakliga finansieringsformer.

Keywords:
Fritextfält för att komplettera UKÄ-klassificeringen.

Relations:
Koppla annat innehåll i LUCRIS till infrastrukturen, som projekt eller forskningsoutput, och på så sätt synliggöra den roll som infrastrukturen haft i olika aspekter av forskningsprocessen.

Visibility:
Synligheten bör vara Public – no restriction.

Glöm inte att spara

När du gått igenom hela formuläret, klicka på den blå Save-knappen, och informationen uppdateras och sparas.

Infrastrukturernas synlighet

Graden av synlighet kan väljas. Alla infrastrukturer som läggs in behöver inte visas ut externt, man kan lägga in infrastrukturer som bara går att hitta för den som är inloggad i LUCRIS, men synligheten i portalen har inte att göra med vem som kan och får använda infrastrukturen. Det är väsentligt att de infrastrukturer som inte är öppna för andras användning ändå finns med, då målet är att skapa en total överblick över infrastrukturerna för olika syften. Då är det angeläget att bilden av LU’s infrastrukturer blir så komplett som möjligt. Även mindre infrastrukturer eller de som endast används internt kan ha stort genomslag och vara viktiga att visa upp.

Styrning av infrastrukturmodulen

Informationen som lagts in i LUCRIS har inhämtats genom en tidigare kartläggning av infrastrukturer på samtliga fakulteter vid LU. Tillägg av nya infrastrukturer ska bedömas av en arbetsgrupp under Forskningsnämnden. Gruppen bedömer om utrustningen/servicen kan klassas som infrastruktur och registreras i LUCRIS. Modulen är inte ett inventarieregister. Även eventuell borttagning av infrastrukturer ska följa samma princip

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se