Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personlig profil

informationen om dig i LUCRIS

Den personliga profilen finns för att ge en tydlig bild av dig som forskare, dina forskningsområden och din bakgrund i LU:s forskningsportal. Det går även att återanvända informationen för att skapa ett CV med bara ett knapptryck!

Den personliga översiktssidan i LUCRIS ger dig möjlighet att lägga till och söka innehåll kopplat till din forskningsprofil i LUCRIS/ Forskningsportalen.

Det finns även en översikt av dina projekt och dess tidslinjer, infografik om externa samarbeten, fingerprints med mera.

Uppdatera din profil

Kom igång

Via knappen "Redigera profil" (placerad under din bild) kan du hålla din personliga information uppdaterad.

Illustration av hur man hittar knappen för att börja redigera sin profil i LUCRIS.
Illustration av hur du hittar knappen för att börja redigera din profil i LUCRIS.

Du kan lägga till foto, beskrivning av din forskning och hantera vissa portalinställningar (så som Fingerprints och samarbetskartor).

Lägg till ny information

Via knappen "Lägg till ny", som finns till höger, lägger du till nytt innehåll i LUCRIS, såsom forskningsoutput, projekt eller aktiviteter du deltagit i.

Lägg till ny information i LUCRIS
Knappen för lägg till ny information i LUCRIS


Vanliga frågor och svar om den personliga profilen

Här har vi samlat en rad vanliga frågor. Saknar du ett svar? Kontakta LUCRIS-supporten!

Den så kallade miniminivån för LUCRIS innebär att alla forskare ska på sin personliga sida lägga upp:

 • bild
 • ämnesord som beskriver forskningsområdet (i första hand ämnesord enligt UKÄ men även fria)
 • en beskrivning av det egna forskningsfältet på svenska och engelska

Du kan läsa mer om fakulteternas lokala rekommendationer på vår sida: Hjälp och kontakt

Om du inte kan logga in i LUCRIS med ditt Lucat-ID beror det troligen på att du inte har en Verksamhetsroll i LUCAT. Kontakta din lokala LUCAT administratör och be denna säkerställa att du har en aktiv verksamhetsroll i LUCAT. Annars kontakta LUCRIS-supporten.

Alla med en verksamhetsroll som är knuten till forskning i LUCAT, ska automatiskt få en synlig profilsida i Forskningsportalen.
Du kan testa om din profil är synlig genom att under din profil i LUCRIS följa länken "Se personlig sida i LUs forskningsportal". Om din profil inte syns i Forskningsportalen är den är dold. Klicka på "Redigera profil" och längst ner i formuläret ändrar du synlighet på din profil till "Publik".
 

Du som forskare på LU kan knyta ditt ORCID id till din LUCAT post. Har du inget ORCID id kan du skapa ett id och knyta det till din LUCAT post och även till dina persondata inom Lunds universitet. Ditt ORCID id kommer sedan automatiskt att importeras till din profil i LUCRIS. Dina publikationer i LUCRIS får detta id som metadata vilket även kommer att föras över till den svenska, nationella databasen SwePub. Det finns också en funktion i LUCRIS som gör det möjligt att exportera publikationer från LUCRIS till ditt ORCID-konto.

Börja med att koppla ditt ORCID-ID till din LUCAT-post via webbtjänsten Passport och följ instruktionerna där.

All forskningsoutput som publiceras när du är affilierad till Lunds universitet ska registreras i LUCRIS. LU visar även gärna upp andra forskningsrelaterade aktiviteter som du utför under din anställning här. När/om du lämnar LU kan du extrahera informationen du lagt in i LUCRIS i olika format, för att återanvända i andra system.

Nationalitet är ett frivilligt fält som finns i LUCRIS eftersom vissa enheter samlar in den informationen för externa utvärderingar. Du behöver inte välja en nationalitet, eller så använder du alternativet "Icke specificerat". Nationalitet är inte synligt i forskningsportalen.
 

Ja! Du kan lägga till alternativa namn till din profil genom att klicka "Edit profile" och sedan "Add name variant".

Personlig information

En del information hämtas direkt från LUCAT. Här följer en genomgång av vilka fält som finns och hur de ska fyllas i samt om de syns i Forskningsportalen eller inte.

 • First name: visas alltid (hämtas från LUCAT)
 • Last name: visas alltid (hämtas från LUCAT)
 • Gender: visas inte (genereras från personnumret)
 • Date of birth: visas inte (hämtas från LUCAT)
 • Nationality: inte obligatoriskt och visas inte (används dock i vissa lokala utvärderingar)
 • Name options: Läggs till vid behov.

Alternativ som finns för namn är:

 • Default publishing name – nuvarande namn. Visas inte i portalen.
 • Former name - importeras från LUP inledningsvis; vid förändringar i LUCAT i framtiden, sparas namnhistoriken här. Visas i högerspalten i forskningsportalen, under namnet.
 • Known as name – alternativa namnformer t. ex. isländska namn, andra stavningsvarianter. Ersätter First name och Last name i visningen i forskningsportalen om detta fält läggs in.
 • Portal sort name – för att styra sorteringen i portalen. Läggs in av forskaren vid behov. Visas inte i portalen.

Tjänstetitlar

Title: I forskningsportalen visas så kallade tjänstetitlar från Primula (vad man är anställd som) samt övriga titlar man lagt till under namnet. Titlar i den bruna boxen i högerkolumnen på en personprofil i portalen är så kallade verksamhetsroller från LUCAT.

Alternativ som finns är:

 • Title / Tjänstetitel, hämtas från LUCAT, som hämtat från Primula. Visas under namnet/huvudrubriken. Ej editerbart
 • Academic degree / akademiska titlar, läggs in manuellt. Visas direkt under namnet i forskningsportalen
 • Honorary title/ Hederstitel, läggs in manuellt
 • Legal title / Laglig titel, läggs in manuellt
 • Post-nominal title / post-nominal titel, läggs in manuellt
 • Designation / Tilltal, läggs in manuellt
 • Other titles / Övriga titlar, läggs in manuellt

Andra ID:n

 • Scopus author ID –  läggs in av forskaren. Visas inte.
 • Researcher ID –  läggs in av forskaren Visas inte.
 • ORCID – hämtas från LUCAT. Visas under links:.
  Du lägger in ditt ORCID-ID (ett internationell forskar-ID) i LUCAT. ORCID-ID:et förs sedan över till LUCRIS och blir synligt i din profil. Du kan även aktivera/slå på en funktion för automatisk överföring av alla nya och uppdaterade publikationer som du lagt till i LUCRIS till din ORCID-profil. Börja med att koppla ditt ORCID-ID till din LUCAT-post via webbtjänsten Passport och följ instruktionerna där.

Passport (https://passport.lu.se/)

Läs mer på sidan om ORCID

Profilfoto

Profile photo: visas i forskningsportalen.
Rekommendation för fotot är:

 • Bredd: mellan 400 och 1200 pxl
 • JPEG-format, kvalitet 90
 • Färgrymd: sRGB (vissa iPhones/Safari-webbläsare har problem med Adobe RGB)
 • 4:3- eller 5:4-format är bättre för stående porträtt
 • Inte större än 1 MB. Systemet säger till om bilden är för stor.

Länkar

Links:Alternativ som finns är:

 • Personal homepage – länk till personlig hemsida, hämtas från LUCAT, visas med egen ledtext i högerspalten i forskningsportalen.
 • Link – visas med egen ledtext annars ”Other links” i högerspalten före kontaktuppgifterna i portalen.

Annan profil-information

Profile information/: textfält (på både svenska och engelska.
Kom ihåg att lägga in information på båda språken eftersom information exempelvis inlagd i den engelska rutan endast visas på den engelska sidan i forskningsportalen. Om svensk text saknas kommer ingen information visas på den svenska sidan.
Följande rubriker visas i denna ordning, om motsvarande fält innehåller text:

 • Research/forskning – övergripande beskrivning av forskningsverksamheten. Alltid placerad överst
 • Artistic work/ konstnärligt arbete - används främst av konstnärliga fakulteten
 • Teaching / undervisning - för de som vill använda personprofilen i LUCRIS som den enda personliga presentationssidan går det bra att infoga en kortare beskrivning av sin undervisning
 • Professional work / yrkesarbete - t ex yrkesverksamma - konsulter, arkitekter etc
 • Outreach/ samverkan – övergripande beskrivning av all samverkan med omvärlden, detaljer läggs under aktiviteter
 • Societal impact / forskningsgenomslag – beskrivning av vilka effekter samverkansinsatserna har fått.

Start date as an independent researcher / retirement date: visas inte.

Affiliations: visas alltid (hämtas från LUCAT).

Position outside of LU: lägg till anställningar utanför LU, nuvarande och tidigare. Frivilligt, kan återanvändas i CV modulen.

Education/Academic qualification: Lägg till akademiska och professionsspecifika kvalifikationer. Frivilligt, kan återanvändas i CV modulen.

Field of study: fritextfält med möjlighet att lägga till Qualification (t ex Bachelor,/Master/Ph.D. in XXX).

Professional qualification: Visas under namnet i forskningsportalen, efter  Academic degree

External positions: frivilligt, kan återanvändas i CV modulen. Autogenererade sökord

Visibility: visas ej, men valet styr om personprofilen visas alls i forskningsportalen. För en synlig profil välj: "Public- no restriction" 

Söklager och nyckelord

 • UKÄ: alla bör klassa sitt forskningsområde med UKÄ. Viktigt för synlighet under respektive ämne i portalen.
 • Keywords: möjlighet att lägga till fria ämnesord.
 • Fingerprints: autogenererade sökord.

Genom att skapa "Highlighted publications" kan du bestämma vilka publikationer som syns på din personliga sida i forskningsportalen. Du hittar fliken för "Highlighted content" när du öppnat din profil till vänster under en egen flik. Här kan du välja vilka publikationer du vill ska visas på första sidan i din profil i portalen. Om du inte väljer några visas dina senaste publicerade.

Det är bara publikationer som kan ordnas via denna funktion, inte någon information i andra moduler.

Se gärna vår instruktionsfilm kring hur man lägger upp "Highlighted content":

Välj vilka publikationer som syns på din profilsida i Forskningsportalen genom att välja "Highlighted content":. Film. Uppladdad 210520.

Nyhet på personprofilsidan är bland annat Network (samarbetskartor med externa parter) och Fingerprints (en ny typ av söklager som möjliggör att man kan hitta relaterad information i systemet baserat på automatiskt genererade sökord).

Vad är...

Fingerprints?

Fingerprints är sökord som genereras automatiskt. Sökorden hämtas från exempelvis publikationer och forskares presentationstexter. Orden sätts samman i koncept, så kallade "concepts",  som matchas mot olika ämneslistor.

Syftet med Fingerprints är att underlätta för besökare i Forskningsportalen att hitta relevant forskning vid LU. Fingerprints är ingen exakt vetenskap. Var beredd på att ditt Fingerprint kommer att ändras över tid, t ex när nya publikationer kopplas till din profil. Teknologin bakom själva skapandet av Fingerprints , och de ”ordlistor” av ämnestermer som ligger bakom, utvecklas också kontinuerligt. 

Det går att ändra och förbättra sina Fingerprints men rekommendationen är att inte lägga ner för mycket tid på att ändringar, då funktionen ännu testas och ska utvärderas innan det avgörs om den ska finnas kvar.

Låt oss gärna veta vad du tycker generellt och om du tror att det är funktionalitet som är användbar i portalen för att hitta annan forskning vid LU!

Tänk på att ändringar som görs i LUCRIS kan ha en viss fördröjning innan de syns i portalen. Oftast syns ändringen inom ett par minuter, men har många ändringar gjorts samtidigt i systemet kan det ta lite längre tid.

Vill du förbättra dina Fingerprints kan du göra så här:

 • se till att forskningsoutput på engelska har engelsk titel och engelskt abstrakt. Kom ihåg att använda språkflaggorna uppe i hörnet så du matar in på rätt ställe!
 • se till att ha beskrivningstext även på engelska på din personprofilsida under rubriken "Forskning", uppdatera den om det behövs. Försök få med ord som på ett bra sätt beskriver din forskning.

Vill du ta bort enskilda eller alla Fingerprints från din personprofilsida:

1. På personprofilsidan, klicka på "Redigera profil" eller "Edit profile" i det engelska gränssnittet:

Illustration av hur man hittar knappen för att börja redigera sin profil i LUCRIS.
Illustration av hur du hittar knappen för att börja redigera din profil i LUCRIS.

2. Välj "Fingerprints" i vänster menyn.

3. Klicka ur de ord eller hela ordlistor som du vill ta bort.

Illustration av hur man redigerar Fingerprints i LUCRIS
Illustration av hur du redigerar Fingerprints i LUCRIS

4. Klicka "Sparalängst ner

 

Network/ Samarbetskartor?

Längst ner på din personprofilsida i LUCRIS finns det som kallas "Networks". Det ger en bild av dina nätverk baserat på den information som finns i LUCRIS. Mer information i systemet ger bättre nätverksbild.

Illustration av Networks på personprofilssidan i LUCRIS
Illustration av Networks på personprofilssidan i LUCRIS

I Forskningsportalen presenteras också nätverken samt en karta över externa samarbeten de senaste 5 åren, baserat på information från forskningsoutput och projekt.

Ta bort samarbetskarta

Om man inte vill ha samarbetskartan på sin profil i Forskningsportalen kan man ta bort den via sin personprofilsida i LUCRIS.

1. På personprofilsidan, klicka på "Redigera profil" eller "Edit profile" i det engelska gränssnittet:

Illustration av hur man hittar knappen för att börja redigera sin profil i LUCRIS.
Illustration av hur du hittar knappen för att börja redigera din profil i LUCRIS.

2. I marginalen till vänster finns ett fält som heter "Portal profile":

Illustration av var fältet Portal Profile finns i LUCRIS
Illustration av var fältet Portal Profile finns i LUCRIS

3. Under "Collaboration Map"  väljer du om du vill ha kartan synlig på din personprofilsida eller inte.

Illustration av hur man slår av samarbetskartor på personprofiler i LUCRIS.
Illustration av hur du slår av samarbetskartor på personprofilen i LUCRIS.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se

Är du administratör?

Om du är administratör och ska redigera en profil för någon annan klickar du på fliken masterdata och väljer sedan persons i vänstermenyn och söker fram personen i fråga. Möjligheten att göra detta bygger på att du har rollen Editor of Persons som du ansöker om via LUCRIS-supporten.