Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personlig profil

informationen om dig i LUCRIS

Den personliga profilen skapar en tydligare bild av dig som forskare, dina forskningsområden och din bakgrund i LU:s forskningsportal. Dessutom kan du återanvända informationen för att skapa ett CV med bara ett knapptryck!

Uppdatera din personliga profil i LUCRIS

För att lägga till eller ändra information på din personliga profil går du till Personal overview i LUCRIS och klickar sedan på knappen "Redigera profil"/"Edit profile".


Vanliga frågor och svar om den personliga profilen

Här har vi samlat en rad vanliga frågor. Saknar du ett svar? Kontakta LUCRIS-supporten!

Den så kallade miniminivån för LUCRIS innefattar att alla forskare ska under sin personsida lägga upp:

 • bild
 • ämnesord som beskriver forskningsområdet (i första hand ämnesord enligt UKÄ men även fria)
 • en beskrivning av det egna forskningsfältet på svenska och engelska

Du kan läsa mer om fakulteternas lokala rekommendationer på vår Hjälp och kontakt-sida

 Om du inte kan logga in i LUCRIS med ditt Lucat-ID saknar du med största sannolikhet en verksamhetsroll i LUCAT, kontakta din lokala LUCAT administratör och be denna säkerställa att du har en aktiv verksamhetsroll i LUCAT. Annars kontakta LUCRIS-supporten.
 

Alla med en verksamhetsroll i LUCAT som är knutet till forskning ska automatiskt få en synlig profilsida i Forskningsportalen, om din profil inte är synlig (du kan testa genom att under din profil i LUCRIS följa länken "Se personlig sida i LUs forskningsportal"). Om den är dold klickar du på Redigera profil och längst ner i formuläret ändrar du synlighet på din profil till Publik.
 

Du som forskare på LU kan knyta ditt ORCID id till din LUCAT post. Har du inget ORCID id ännu kan du att kunna skapa ett nytt id och knyta det till din LUCAT post och därmed till dina persondata inom Lunds universitet. ORCID id:et kommer sedan med automatik att importeras till din profil i LUCRIS. Dina publikationer i LUCRIS får id:et som metadata som även kommer att föras över till den svenska, nationella databasen SwePub. Det finns också en funktion i LUCRIS som gör det möjligt att du exporterar dina publikationer från LUCRIS till ditt ORCID-konto.

Börja med att koppla ditt ORCID-ID till din LUCAT-post via webbtjänsten Passport (https://passport.lu.se/) och följ instruktionerna där.

Alla forskningsoutput som publicerats när du är affilierad till Lunds universitet ska registreras i LUCRIS. LU visar gärna upp andra forskningsrelaterade aktiviteter som du gör under din anställning här. När/om du lämnar LU så kommer du kunna extrahera informationen du lagt in i LUCRIS i olika format, för återanvändning i andra system.

Nationalitet är ett frivilligt fält som finns i LUCRIS på grund av att vissa enheter samlar in den informationen för externa utvärderingar. Du behöver inte välja en nationalitet, eller så använder du alternativet "Icke specificerat". Nationalitet kommer inte synas i forskningsportalen.
 

Ja! Du kan lägga till alternativa namn till din profil genom att klicka "Edit profile" och sedan "Add name variant".
 

En del information hämtas direkt från LUCAT. Här följer en genomgång av vilka fält som finns och hur de ska fyllas i samt om de syns i Forskningsportalen eller inte.

First name: visas alltid (hämtas från LUCAT)

Last name: visas alltid (hämtas från LUCAT)

Gender: visas inte (genereras från personnumret)

Date of birth: visas inte (hämtas från LUCAT)

Nationality: inte obligatoriskt och visas inte (används dock i vissa lokala utvärderingar)

Name variant: Läggs till vid behov.
Alternativ som finns är:

 • Default publishing name – nuvarande namn. Visas inte i portalen.
 • Former name - importeras från LUP inledningsvis; vid förändringar i LUCAT i framtiden, sparas namnhistoriken här. Visas i högerspalten i forskningsportalen, under namnet.
 • Known as name – alternativa namnformer t. ex. isländska namn, andra stavningsvarianter. Ersätter First name och Last name i visningen i forskningsportalen om detta fält läggs in.
 • Portal sort name – för att styra sorteringen i portalen. Läggs in av forskaren vid behov. Visas inte i portalen.

Title: I forskningsportalen visas så kallade tjänstetitlar från Primula (vad man är anställd som) samt övriga titlar man lagt till under namnet. Titlar i den bruna boxen i högerkolumnen på en personprofil i portalen är så kallade verksamhetsroller från LUCAT.

Alternativ som finns är:

 • Title / Tjänstetitel, hämtas från LUCAT, som hämtat från Primula. Visas under namnet/huvudrubriken. Ej editerbart
 • Academic degree / akademiska titlar, läggs in manuellt. Visas direkt under namnet i forskningsportalen
 • Honorary title/ Hederstitel, läggs in manuellt
 • Legal title / Lega titel, läggs in manuellt
 • Post-nominal title / post-nominal titel, läggs in manuellt
 • Designation / Tilltal, läggs in manuellt
 • Other titles / Övriga titlar, läggs in manuellt.

ID :

 • Scopus author ID –  läggs in av forskaren. Visas inte.
 • Researcher ID –  läggs in av forskaren Visas inte.
 • ORCID –  hämtas från LUCAT. Visas under links.
  Du lägger in ditt ORCID-ID (ett internationell forskar-ID) i LUCAT. ORCID-ID:et förs sedan över till LUCRIS där det syns i din profil. Om du vill kan du sedan aktivera/slå på en funktion för automatisk överföring av alla nya och uppdaterade publikationer som du lagt till i LUCRIS till din ORCID-profil. Börja med att koppla ditt ORCID-ID till din LUCAT-post via webbtjänsten Passport (https://passport.lu.se/) och följ instruktionerna där.
  →Läs mer på sidan om ORCID

Profile photo: visas i forskningsportalen.
Rekommendation för fotot är:

 • Bredd: mellan 400 och 1200 pxl
 •  JPEG-format, kvalitet 90
 •  Färgrymd: sRGB (vissa iPhones/Safari-webbläsare har problem med Adobe RGB)
 •  4:3- eller 5:4-format  är bättre för stående porträtt
 • Inte större än 1 MB. Systemet säger till om bilden är för stor.

Links: Alternativ som finns är:

 • Personal homepage – länk till personlig hemsida, hämtas från LUCAT, visas med egen ledtext i högerspalten i forskningsportalen.
 • Link – visas med egen ledtext annars ”Other links” i högerspalten före kontaktuppgifterna i portalen.

Profile information: textfält (på både svenska och engelska). 
Kom ihåg att lägga in information på båda språken eftersom information exempelvis inlagd i den engelska rutan endast visas på den engelska sidan i forskningsportalen. Om svensk text saknas kommer ingen information visas på den svenska sidan. 
Följande rubriker visas i denna ordning, om motsvarande fält innehåller text:

 • Research /forskning – övergripande beskrivning av forskningsverksamheten. Alltid placerad överst
 • Artistic work / konstnärligt arbete - används främst av konstnärliga fakulteten
 • Teaching / undervisning - för de som vill använda personprofilen i LUCRIS som den enda personliga presentationssidan går det bra att infoga en kortare beskrivning av sin undervisning
 • Professional work / yrkesarbete - t ex yrkesverksamma - konsulter, arkitekter etc
 • Outreach / samverkan – övergripande beskrivning av all samverkan med omvärlden, detaljer läggs under aktiviteter
 • Societal impact / forskningsgenomslag – beskrivning av vilka effekter samverkansinsatserna har fått.

Start date as an independent researcher / retirement date: visas inte.

Affiliations: visas alltid (hämtas från LUCAT)

Position outside of LU: lägg till anställningar utanför LU, nuvarande och tidigare. Frivilligt, kan återanvändas i CV modulen.

Education/Academic qualification: Lägg till akademiska och professionsspecifika kvalifikationer. Frivilligt, kan återanvändas i CV modulen.

Field of study: fritextfält med möjlighet att lägga till Qualification (t ex Bachelor,/Master/Ph.D. in XXX)

Professional qualification: Visas under namnet i forskningsportalen, efter Academic degree

External positions: frivilligt, kan återanvändas i CV modulen.

Keywords:

 • UKÄ: alla bör klassa sitt forskningsområde med UKÄ. Viktigt för synlighet under respektive ämne i portalen.
 • Keywords: möjlighet att lägga till fria ämnesord.

Visibility: visas ej, men valet styr om personprofilen visas överhuvudtaget i forskningsportalen. För en synlig profil välj:"public- no restriction"

Genom att skapa "highlighted publications" kan du bestämma vilka publikationer som syns på din personliga sida i forskningsportalen. Du hittar fliken för "Highlighted content" när du öppnat din profil till vänster under en egen flik. Här kan du välja vilka publikationer du vill ska visas på första sidan i din profil i portalen. Om du inte väljer några visas dina senaste publicerade.

Det är bara publikationer som kan ordnas via denna funktion, inte någon information ur andra moduler.

Se gärna vår instruktionsfilm kring hur man lägger upp "Highlighted content":

Highlighted content - hur synliggör jag det bästa först i LUs Forskningsportal? (ny flik)
- Välj vilka publikationer som syns på din profilsida i Forskningsportalen genom att välja ”Highlighted content”. Film. Uppladdad 210520.

Är du administratör?

Om du är administratör och ska redigera en profil för någon annan klickar du på fliken masterdata och väljer sedan persons i vänstermenyn och söker fram personen i fråga. Möjligheten att göra detta bygger på att du har rollen Editor of Persons som du ansöker om via LUCRIS-supporten.

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se