Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Återanvända information på webb

registrera på ett ställe, men visa upp på flera

En av poängerna med LUCRIS är att vi ska återanvända information som registrerats inom LU. Arbetet med att återanvända information på webben är pågående.

Det finns en rad olika sätt för dig som webbredaktör/kommunikatör på Lunds universitet att använda informationen från LUCRIS.

Direkt länk

Genom att lägga en direktlänk från institutionens webbsida till den personlig profilsida i portalen ger möjlighet för besökare på sidan att kunna se all information som lagts in i LUCRIS, så som beskrivning av forskning, publikationer, projekt, aktiviteter etc. Länken till portalens profilsida kan också användas i hänvisningar i projektansökningar, rapporter etc. För de institutioner som använder Drupal som webbpubliceringsverktyg är länken till portalen integrerad i personliga sidmallen.

Återpublicering på lokala webbsidor

LUCRIS har ett API-gränssnitt ("Application Programming Interface") som möjliggör att man kan återanvända all publik information kring personer, publikationer, projekt och aktiviteter i andra sammanhang, till exempel för återpublicering på lokala hemsidor. Användning av API:et kräver autentisering. För att få mer information om detta samt tillgång till ett sådant konto, maila LUCRIS-supporten på: servicedesk [at] lu [dot] se.

Tillgång till experter och forskares beskrivningar

Det finns olika sätt och webbplatser för våra kommunikatörer och externa intressenter som skolor eller myndigheter att hitta och följa våra forskare och experter samt dess forskningsresultat. En fördeI med forskningsportalen är att all information samlas på ett enda ställe för att underlätta sökbarheten och navigeringen mellan olika informationstyper. Den ger en bra överblick över LU:s bredd. Behöver du mer information än den som syns i forskningsportalen kan du logga in i det interna gränssnittet (alla med LUCAT-ID kan logga in). 

Kontakta LUCRIS-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se