Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skapa datahanteringsplan (DMP) i DMPRoadmap

- hur och varför man ska skapa en datahanteringsplan i DMPRoadmap

I februari 2020 lanserades LU:s nya system för datahanteringsplaner, DMPRoadmap. Systemet syftar till att stödja forskare som får eller redan har fått projektmedel från främst Vetenskapsrådet, eller där finansiärer ställer krav att lärosätena tar ansvar för att en datahanteringsplan upprättas.

Inloggning sker med LUCAT-id och systemet finns på https://dmp.research.lu.se. Planerna lagras på en server inom LU och ska inte göras publika. De ska däremot bevaras och kan arkiveras direkt i systemet.

Vad är en datahanteringsplan?

En datahanteringsplan är ett dokument som ger ett ramverk för vad som ska ske med datamaterialet under och efter ett forskningsprojekt. Den beskriver hur forskningsmaterialet samlas in, hanteras, organiseras, lagras och tillgängliggörs under forskningsprocessen samt hur det ska bevaras.

När behöver jag göra en datahanteringsplan och när behöver den lagras hos Lunds universitet?

Det är ett system främst tänkt att stödja forskare som får eller redan har fått projektmedel från VR i senaste utlysningsomgången, då VR ställer krav på lärosätena att ta ansvar för att en datahanteringsplan upprättas (den behöver dock inte skickas in). I nuläget finns inga specifika mallar upprättade för andra finansiärer, men om finansiären inte ställer specifika krav på mall går det bra att använda LU:s egen mall för datahanteringsplaner som också finns i systemet.

Hur fungerar verktyget DMPRoadmap?

Du loggar in med LUCAT-id och går till ”Create plans” i toppmenyn. Ange Vetenskapsrådet som finasiär eller kryssa för "No Funder". Du får i båda fallen upp  två DMP-mallar att välja mellan, en egelsk och en svensk mall. Mallarna består av ett antal frågor som skall besvaras. Besvara alla frågor som är relevanta för ditt projekt. Du kan också välja att spara ner din datahanteringsplan och dela den med andra kollegor.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om DMPRoadmap eller andra frågor om hanteringen av mina forskningsdata?

DMPRoadmaps support kontaktar du lättast via Servicedesk, via mail, telefon eller webbformulär. Frågorna skickas till en central enhet som sedan ser till att du får svar av din lokala support.

 

Kontakta DMP Roadmap-supporten

E-post: servicedesk [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 90 00
(måndag-fredag 8:00-17:00)

Webbformulär: support.lu.se