Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Externa utlysningar av stipendier och bidrag

Aktuella ledigkungörelser

Här listas utvalda externa utlysningar som skickas till Stiftelseförvaltning som tydligt riktar sig till forskare vid Lunds universitet – listan ska alltså inte ses som en komplett förteckning. Vänd dig direkt till stipendie-/bidragsgivaren med eventuella frågor.

Hulda och E Conrad Mossfelts Stiftelse

Medel kan sökas för klinisk forskning av forskare med anställning vid Skånes Universitetssjukhus SUS, Malmö. Bidrag utdelas till forskare för mera omfattande undersökningar och resor i samband med dessa. Ansökan jämte kortfattat forskningsprogram skall vara inlämnad senast 30 september 2022.

Se Kalendarium på Medicinska fakultetens webbplats för mer information och ansökningsblankett.

Det går även bra att kontakta Gunilla Hughes Wulkan gunilla [dot] hughes_wulkan [at] med [dot] lu [dot] se för information och ansökningsblankett.

John och Augusta Perssons Stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare. Ansökan inklusive komplett Abstract skickas per post (porten är låst) i 3 exemplar och skall vara stiftelsen till handa senast 30 september 2022. Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. 
Ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade. OBS inga gem.

Ansökningsblankett (PDF 90kB, ny flik)

För frågor går det bra att kontakta jap-stiftelsen [at] outlook [dot] com men observera att ansökan måste skickas via post.

Albert Påhlssons stiftelse

Stiftelsen har som ändamål att främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning. Projekt i ansökan kan omfatta studier av basala mekanismer under normala såväl som sjukliga tillstånd, befrämjande av hälsa, samt diagnostik, prevention och behandling av sjukdomar inom de relevanta områdena.

I år utlyser stiftelsen också ett större anslag för utrustning och instrumentering på ett belopp upp till sammanlagt fem miljoner kronor. Anslaget ska sökas av en grupp forskare inom en organisation i Lund-Malmö-området. Medlen kan användas till utrustning som är till nytta inom forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning. 

Sista ansökningsdag 30 september 2022.

Läs mer och ansök på Albert Påhlssons stiftelses webbplats.

Kungl. fysiografiska sällskapet i Lund

Sällskapet utlyser under året flera stipendier på forskarnivå. Fyra gånger om året utlyses resestipendium för yngre forskare vid Lunds universitet. Även andra stipendier utlyses, flertalet på hösten.

Läs mer och ansök via Kungl. fysiografiska sällskapets webbplats

Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem SSSH

Stipendier för de som går eller har gått sin sjuksköterskeutbildning i Lund.

Läs mer och ansök på SSSH webbplats

Kontakt

Kontakta någon av våra handläggare på stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se

Du kan också kontakta oss direkt. 
Emma Haverlind
+46 46 222 71 44
Emma [dot] Haverlind [at] eken [dot] lu [dot] se

Olof Jernryd
+46 46 222 71 48
Olof [dot] Jernryd [at] eken [dot] lu [dot] se

Krister Åstrand
+46 46 222 71 45
Krister [dot] Astrand [at] eken [dot] lu [dot] se

Postadress
Lunds universitet
Stiftelseförvaltning
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5

Internpost
Hämtställe 31