Externa utlysningar av stipendier och bidrag

Aktuella ledigkungörelser

Här listas utvalda externa utlysningar som skickas till Stiftelseförvaltning som tydligt riktar sig till forskare vid Lunds universitet – listan ska alltså inte ses som en komplett förteckning. Vänd dig direkt till stipendie-/bidragsgivaren med eventuella frågor.

John och Augusta Perssons stiftelse

Reseanslag för translationell/klinisk cancerforskning vid Lunds universitet, företrädesvis till yngre forskare. Ansökan inklusive komplett Abstract skickas per post (porten är låst) i 3 exemplar och skall vara stiftelsen till handa senast 29 april 2021. Tänk på att det kan ta upp till en vecka innan breven når fram. 

Ansökan, inklusive bilagor, ska vara häftade och sorterade. OBS inga gem.

Ansökningsblankett (PDF 94kB, ny flik)

För frågor går det bra att kontakta jap-stiftelsen [at] outlook [dot] com men observera att ansökan måste skickas via post.

Fru Berta Kamprads stiftelse för utforskning och bekämpning av cancersjukdomar

Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning som bedrivs vid Skånes onkologiska klinik vid Skånes universitetssjukhus. Ansökningsperioden är öppen till och med 26 mars 2021.

Ansökan ska göras elektroniskt via stiftelsens webbsida.

Vetenskapssocieteten

Vetenskapssocieteten utlyser stöd på upp till 10 000 kronor till aktiva forskare för forsknings- och konferensresor, för konferensavgift vid digitala konferenser eller för språkgranskning av vetenskapligt arbete.

Sista ansökningsdag: 16 maj 2021.

Läs mer och ansök på Vetenskapssocietetens hemsida

Kungl. fysiografiska sällskapet i Lund

Sällskapet utlyser under året flera stipendier på forskarnivå. Fyra gånger om året utlyses resestipendium för yngre forskare vid Lunds universitet. Även andra stipendier utlyses, flertalet på hösten.

Läs mer och ansök via Kungl. fysiografiska sällskapets webbplats

Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem SSSH

Stipendier för de som går eller har gått sin sjuksköterskeutbildning i Lund.

Läs mer och ansök på SSSH webbplats

Kontakt

Kontakta någon av våra handläggare på stipendier [at] eken [dot] lu [dot] se

Du kan också kontakta oss direkt. 
Emma Haverlind
+46 46 222 71 44
Emma [dot] Haverlind [at] eken [dot] lu [dot] se

Olof Jernryd
+46 46 222 71 48
Olof [dot] Jernryd [at] eken [dot] lu [dot] se

Krister Åstrand
+46 46 222 71 45
Krister [dot] Astrand [at] eken [dot] lu [dot] se

Postadress
Lunds universitet
Stiftelseförvaltning
Box 117
221 00 Lund

Besöksadress
Sandgatan 5

Internpost
Hämtställe 31