Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsoutput

Syftet med modulen "Forskningsoutput" är att sammanställa den forskningsoutput (publikationer och konstnärliga forskningsuttryck) som Lunds universitets forskare producerar inom ramen för sin tjänst.

I LUCRIS kan du registrera de olika typer av forskningsoutput så som publikationer. Forskningsoutputen kan kopplas, via relationer, till annan data i LUCRIS som exempelvis projekt, externa och interna organisationer och forskningsrelaterade aktiviteter. Forskningsoutputen granskas innan den blir synlig i det offentliga gränssnittet som kallas forskningsportalen.

Data om forskningsoutput i LUCRIS exporteras till andra system som exempelvis SwePub. SwePub är en nationell databas som samlar information om forskning som bedrivs i Sverige.

Lägga in forskningsoutput

Enligt gällande rektorsbeslut ska alla forskningspublikationer registreras i LUCRIS. Logga in i LUCRIS, klicka på plustecknet i modulen för forskningsoutput. Här kan du se vilka olika kategorier och typer som du kan lägga till.

Granskning

När du registrerar en forskningsoutput i LUCRIS blir den synlig i forskningsportalen efter att registreringen har granskats. Granskningsförfarandet finns till för att säkerställa att den metadata som vi skickar till nationella arkivet SwePub är korrekt. Granskarna är personal vid fakulteternas bibliotek som bekräftar att informationen är korrekt innan forskningsoutputen publiceras. Du kommer i kontakt med din lokala granskare via LUCRIS-supporten.

Vanliga frågor och svar om forskningsoutput

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor (och svar så klart!) kring forskningsoutput i LUCRIS. Saknar du ett svar kontakta LUCRIS-supporten!

Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet använder beteckningen ”forskningsoutput”, vilken vi anammar som den svenska beteckningen på "research output" i LUCRIS. Hanteringen av forskningsoutput i LUCRIS beskrivs ingående i LUB:s praxisdokument. Se riktlinjerna på sidan Hjälp och kontakt.

 

Universitetsbiblioteket gör ett par gånger i månaden importer från Scopus av nypublicerat material med minst en LU-affilierad författare. Importerna är inte automatiska utan kräver en del manuell handpåläggning vilket gör att det kan vara fördröjning i tid mellan indexering i Scopus och att det läggs in i LUCRIS.

Centralt utförs inget arbete med att komplettera forskares listor retroaktivt, eller att registrera andra publikationer.

Importen sker i mån om tid så ansvaret för en uppdaterad publikationslista i systemet ligger alltid på forskaren själv.

Ja! Du kan lägga till alternativa namn till din profil genom att klicka "edit profile" och sedan "add name variant".

Processen för granskning av Forskningsoutput:

For validation

All forskningsoutput som registreras eller centralt importeras från olika databaser blir granskade innan den blir publik. Detta betyder att när en output har registrerats skickas den "for validation" när en granskare sedan validerat posten blir den publik i portalen. Innan den blivit validerad syns den endast på forskarens egen LUCRIS-sida.

Efter att du har registrerat din publikation och sparat den som "For validation" skickas den via systemet till din ansvariga granskare. Granskaren styrs av vilken enhet du har valt under "Publication managed by"... (automatiskt tilldelas granskningen den enhet du huvudsakligen är affilierad till), men du kan alltid kontakta supporten vid frågor kring din registrering och granskning. När granskaren har validerat dina uppgifter blir de publika i portalen.

Entry in Progress

Om du inte är klar att skicka vidare din post men fyllt i alla obligatoriska fält, kan du spara den i läget "Entry in progress". Detta läge används också av granskaren vid eventuella frågor kring registreringen, granskaren skickar då tillbaka posten till dig och den hamnar i läget "Entry in progress" istället för "For validation". Du får då ett meddelande om detta från LUCRIS och kan gå in och fylla på med det som saknas och sedan återigen skicka in den för granskning.

For re-validation

Om du uppdaterar en redan granskad och publik post med exempelvis nytt publiceringsdatum/status eller en fulltext-fil kommer posten att hamna "For re-validation" hos din lokala granskare som kan gör ändringen publik, under tiden ligger som For re-validation syns ursprungsposten i portalen. Du kan inte ändra publikationskategori på en post som blivit validerad. Om det blivit fel, kontakta din lokala granskare eller supporten.

Kontakta supporten om du har svårt att identifiera vilken typ av Forskningsoutput som är mest relevant för att registrera ditt arbete. Om du vill rekommendera en ny/annan output-typ, så kontakta supporten.

LUCRIS används för att beskriva universitetets forskningsrelaterade verksamhet, material från undervisning bör därför inte registreras i systemet i modulen för forskningsoutput. Det finns inga publikationstyper för registrering av undervisningsmaterial. Det finns möjlighet att beskriva sin pedagogiska gärning i den personliga profiltexten samt med hjälp av vissa aktivitetstyper.

För att hitta våra skrivelser ta en titt på sidan för granskning:

Forskningsportalen uppdateras hela tiden, notera dock att just forskningsoutput måste bli granskade och godkända av en lokal granskare innan posten blir publik. Kontakta din lokala granskare direkt eller supporten om du har några frågor kring detta. Din lokala webbredaktör kan svara på eventuella frågor kring kopplingen mellan institutionens webbsida och LUCRIS.

Jag har poster i RefWorks/EndNote - kan jag importera dem till LUCRIS, eller det omvända: kan jag exportera publikationer från LUCRIS till ett referenshanteringsverktyg?

Import till LUCRIS

Du kan importera data från RefWorks/EndNote eller dylikt program i exempelvis RIS- eller BibTeX-format till LUCRIS genom att använda "Import from file" under Research output.

Export från LUCRIS

Du kan exportera publikationer från LUCRIS och spara dem i exempelvis BibTeX- eller RIS-format.

Det finns flera sätta att importera tidigare publikationer i LUCRIS: manuellt, via extern databas och via fil.

Manuellt

Genom att klicka den gröna knappen till höger inne i LUCRIS som heter "Lägg till ny"

Via extern databas

Man kan importera direkt från LUCRIS från Scopus, PubMed och CrossRef.
Se film i LU Play:

Via fil

Du kan importera publikationer direkt in i LUCRIS i formaten RIS- eller BibTex.

Läs gärna manualerna på hjälpsidan eller titta på någon av instruktionsfilmerna som ligger där:

Ibland vid importer matchar systemet fel person, så att fel författare knyts till en publikation. Eftersom alla publikationer granskas så ska det då rättas till, men om du direkt vill meddela att du blivit tillagd felaktigt kan du meddela detta från posten i LUCRIS.

I listan med publikationer kan du på varje post hitta ett kugghjul nere i högra hörnet när du för muspekaren över. Klicka på kugghjulet och välj "disclaim", du kan lägga ett meddelande, och skicka iväg genom att klicka "Disclaim this content".

Om du öppnar den registrerade posten finns en knapp längs ner i den grå listen: "Disclaim this content", som fungerar på samma sätt.

Om du hittar publikationer i LUCRIS som du är medförfattare på, men som inte syns i din lista eller i Forskningsportalen är det för att publikationen inte är kopplad till dig som intern person. Du kan bli tillagd genom att använda funktionen "claim". Sök fram publikationen, öppna posten och längst ner i den grå listen klicka på knappen Claim this content.

Varje forskningsoutput ska klassificeras med hjälp av UKÄ-listan. Välj det ämne från listan som bäst beskriver ditt ämne, enligt Svensk standard för indelning av forskningsämnen 2011. Kom ihåg att detta gäller klassificering av hela verket, detaljerade sökord läggs under fältet "Keywords".

Klassifikationslistan har tre nivåer: Toppnivå, Mellannivå och en Detaljerad nivå.

OBS! För publikationer inom medicin och konst skall alltid den detaljerade nivån väljas, för övriga ämnen räcker Mellannivån, även om detaljerade nivå är rekommenderad.

Användbara resurser när man ska klassa enligt UKÄ

Det finns en rad hjälpmedel att ta till om man fastnar i en klassning av en post. Kom ihåg att alltid dubbelkolla den aktuella publikationen (ex. tidskriftsartiklar), eftersom där oftast finns klassningar.

Det finns en automatiserad hjälp via SwePub där man klistrar in titel, abstrakt och eventuella nyckelord och som sedan ger förslag på lämplig klassificering. Baseras på data i SwePub.

Validerar du forskningsoutput för din enhet?

Om du är har uppgiften att validera forskningsoutput bör du ha rollen Editor of Research output. 
Vänligen läs mer hur du får en administrativ roll i systemet och hur du gör på följande sidor: